BBM PAKALPOJUMU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

LŪDZAM UZMANĪGI IZLASĪT ŠO DOKUMENTU PIRMS BBM PROGRAMMATŪRAS INSTALĒŠANAS VAI LIETOŠANAS. KAS NODROŠINA PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBU. ŠIS LĪGUMS SATUR NOTEIKUMUS, KURI IEROBEŽO VAI IZSLĒDZ BLACKBERRY ATBILDĪBU PRET JUMS, VAI KĀ CITĀDI IETEKMĒ JŪSU LIKUMISKĀS TIESĪBAS.  ŠĪS LĪGUMS NEIETEKMĒ JŪSU OBLIGĀTĀS, AR LIKUMU NOTEIKTĀS TIESĪBAS, KĀDAS JUMS VAR BŪT JŪSU JURISDIKCIJĀ, CIKTĀL JŪS BŪTU TIESĪGI ĪSTENOT ŠĪS OBLIGĀTĀS, AR LIKUMU NOTEIKTĀS TIESĪBAS.

Šis BlackBerry risinājuma licences līgums pilnvarots pieklūt ("Līgums") ir tiesisks līgums starp jums individuāli, ja jūs noslēdzat to rīkojoties savā vārdā; vai, ja esat un izmantot BBM Solution (kā definēts turpmāk tekstā) savas sabiedrības vai citas juridiskas personas vārdā, starp juridisko personu, kuras interesēs Jūs rīkojaties (abos minētajos gadījumos – "Jūs"), un "BlackBerry UK Limited", reģistrācijas Nr. 4022422 ("BlackBerry"), juridiskā adrese: 200 Bath Road, Slau (Slough) pilsēta, Berkšīras grāfiste, Apvienotā Karaliste, SL1 3XE (kopā sauktas "Puses", un atsevišķi – "Puse").

NOKLIKŠĶINOT UZ "ES PIEKRĪTU" POGAS VAI AKTIVIZĒJOT VAI LIETOJOT BBM SOLUTION  VAI KĀDU TĀS DAĻU, JŪS PIEKRĪTAT ATZĪT PAR SAISTOŠIEM ŠĀ LĪGUMA NOTEIKUMUS. JA IR KĀDI JAUTĀJUMI VAI NESKAIDRĪBAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĀ LĪGUMA NOTEIKUMIEM, LŪDZAM SAZINĀTIES AR BLACKBERRY , RAKSTOT UZ ELEKTRONISKĀ PASTA ADRESI: LEGALINFO@blackberry.COM.

JA LĪDZ PIRMAJAM GADĪJUMAM, KAD JŪS PIRMO REIZI AKTIVIZĒJAT VAI LIETOJAT BBM RISINĀJUMU, JŪS NOLEMJAT, KA NEVĒLATIES PIEKRIST ŠĀ LĪGUMA NOTEIKUMIEM, JUMS NAV TIESĪBU LIETOT BBM RISINĀJUMU UN JUMS: (A) NEKAVĒJOTIES JĀDZĒŠ VAI JĀATSPĒJO JEBKURA  PROGRAMMATŪRA (KĀ MINĒTS TURPMĀK); UN (B) JA ESAT NOPIRCIS BBM  PRODUKTU, PIEPRASIET ATMAKSU NO ATTIECĪGĀ TIRGOTĀJA VAI MAKSĀJUMA APSTRĀDĀTĀJA SASKAŅĀ AR TO PIEMĒROJAMO ATMAKSAS POLITIKU. 

SKATĪT BLACKBERRY PRIVĀTUMA UN DATU AIZSARDZĪBAS INFORMĀCIJU ŠĪ LĪGUMA SADAĻĀS 19. UN 20.

JA JŪS ESAT FRANCIJAS IEDZĪVOTĀJS UN JŪS ESAT PATĒRĒTĀJS, KA NOTEIKTS FRANCIJAS PATĒRĒTĀJU KODEKSĀ , TAD DAŽI  ŠĪ LĪGUMA NOSACĪJUMI UZ JUMS NEATTIECAS UN TĀDĀ MĒRĀ, KA JUMS VARĒTU BŪT TIESĪBAS UZ ŠĀDĀM SAISTOŠAJĀM TIESĪBĀM, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ŠIS LĪGUMS NEIETEIMĒ JŪSU OBLIĀTĀS LIKUMA NOTEIKTĀS TIESĪBAS.

JA JŪS ESAT ITĀLIJAS IEDZĪVOTĀJS UN JŪS ESAT "PATĒRĒTĀJS", KA NOTEIKTS ITĀLIJAS LIKUMDOŠANAS DEKRĒTĀ nr. 206. 2005. GADA 6.SEPTEMBRĪ (KAS NOZĪMĒ KA JŪS ESAT FIZISKA PERSONA, KAS DARBOJAS NOLŪKOS, KAS IR ĀRPUS JŪSU TIRDZNIECĪBAS, UZŅĒMĒJDARBĪBAS VAI PROFESIJAS), JUMS IR TIESĪBAS, KA NOTEIKTS ITĀLIJAS LIKUMDOŠANAS DEKRĒTĀ nr. 206. 2005. GADA 6.SEPTEMBRĪ, KURA LAIKU PA LAIKAM IZDARĪTI GROZĪJUMI, UN NEKAS ŠAJĀ LĪGUMĀ NEIROBEŽO VAI ATSAUC ŠĪS TIESĪBAS, NE PIEMĒROJAMO LIKUMU SASKAŅĀ AR Ī LĪGUMA 24(D) SADAĻU.

1.             Definīcijas. Ja vien konteksts nenosaka citādi, šādiem Līgumā definētajiem terminiem ir turpmāk tekstā norādītā nozīme (un, ja tas pieļaujams saskaņā ar kontekstu, vienskaitlis attiecas arī uz daudzskaitli un otrādi).

"Ētera laika pakalpojums" nozīmē plaša mēroga bezvadu tīkla pakalpojumus, citus tīkla pakalpojumus (ieskaitot bezvadu vietējā tīkla, satelīta un interneta pakalpojumus) un jebkurus citus pakalpojumus, ko Jums sniedz Jūsu Ētera laika pakalpojumu sniedzējs (sniedzēji), to lietošanai kopā ar jūsu BBM risinājumu..

"Ētera laika pakalpojumu sniedzējs" ir persona, kas sniedz Ētera laika pakalpojumus.

"BBM risinājums" nozīmē BBM tūlītēju ziņapmaiņas risinājumu (zināms arī kā BlackBerry Messenger), kas sastāv no Pakalpojumiem un Programmatūras   kopā ar attiecīgo Dokumentāciju.

"BlackBerry ID" ir pierakstīšanās akreditācijas dati, ko jūs izmantojat, lai pierakstītos Jūsu BBM risinājuma un citiem produktiem un pakalpojumiem, kas atbalsta BlackBerry ID pierakstīšanās akreditācijas datus.

"Saturs" ir jebkādi dati, teksts, mūzika, skaņa, zvana signāla melodija, fotogrāfijas, grafiskie attēli, video, ziņojumi, birkas , vai cita veida ciparu materiāls vai cita veida ciparu informācija.

Dokumentācija" nozīmē attiecīgos uzstādīšanas norādījumus vai citu standarta gala lietotāja dokumentāciju, tostarp jebkādus rīcības kodeksus, pamatnostādnes vai lietošanas noteikumus, ko BlackBerry sagatavojusi un piegādā BBM risinājuam. Skaidrības labad, Dokumentācijā neietilpst instalēšanas rokasgrāmata vai gala lietotāja dokumentācija, ko sagatavojusi cita persona, nevis BlackBerry, un jebkādas izmaiņas, ko dokumentācijā veikusi jebkāda cita persona, nevis BlackBerry.

"Ierīce" ir jebkura ierīce, piemēram, viedtālrunis vai planšetdators, kurā atļauta BlackBerry Programmatūras vai jebkuras tās daļas izmantošana un tas ir jūsu īpašumā vai kontrolē.

"Maksas pakalpojumi" ir pakalpojumi, par kuriem ir jāreģistrējas un jāmaksā BlackBerry, vai attiecīgam reģistrētam komersantam ("MoR") vai maksājumu apstrādātajam, maksa, lai saņemtu. pakalpojumus..

"Pakalpojums(-i)" ir pakalpojumi, kas pieejami jums no Blackberry vai BlackBerry vārdā, vai BlackBerry pārstāvis, ko izmanto kā daļu no BBM risinājuma, tostarp viens pret vienu un grupu īsziņas, video un balss zvana pakalpojumus (kur un kad padarīti pieejami) un BlackBerry ID pakalpojums, bet fakts, ka BlackBerry ir  kopīgs zīmols ar trešās puses pakalpojumus, nepadara to par pakalpojumu.

"Programmatūra" nozīmē BBM klienta programmatūru, kas nodrošina piekļuvi Pakalpojumiem, un jebkuru citu programmatūru, ko BlackBerry jums nodrošina saskaņā ar šo līgumu,  jebkādā formā, datu nesējā vai veidā, vai pēc tam instalēta vai lietota (un kas var sastāvēt no programmatūras, failiem, dokumentēšanu, saskarnēm, un saturu, kas ir vai nav tehniski uzskatīts par programmatūras kodu, un Trešo personu komponentēm). Termins "Programmatūra"   neattiecas   uz   jebkādu   Trešo   pušu   programmatūru   vai   Trešo   pušu izstrādājumiem, neatkarīgi no tā, vai Trešo pušu programmatūru vai Trešo pušu izstrādājumu izplata Blackberry vai Blackberry vārdā, vai Trešo pušu programmatūra vai Trešo pušu izstrādājums ir pievienots, tiek nodrošināts vai darbojas saistībā ar Programmatūru un/vai jebkādu citu jūsu BBM  risinājuma daļu.

"Trešo pušu komponentes" nozīmē programmatūru un saskarnes, ko Blackberry uz licences pamata saņem no trešās puses iekļaušanai programmaparatūrā, un kas tiek izplatītas kā šādas programmatūras neatņemamas sastāvdaļas ar Blackberry zīmolu, taču izņemot Trešo pušu programmatūru.

"Trešo pušu saturs" ir Trešajām pusēm piederošs saturs.

"Trešo pušu izstrādājumi" nozīmē Trešo pušu saturu un Trešo pušu produktus.

"Trešo pušu produkti" ir Trešo pušu aparatūra un Trešo pušu programmatūra, un jebkādi citi komerciāli produkti, kas nav Blackberry produkti.

"Trešo pušu pakalpojumi" nozīmē Trešo pušu sniegtos pakalpojumus, ieskaitot Ētera laika pakalpojumus, Trešo pušu MoR vai maksājumu operatora sniegtos pakalpojumus un jebkādu tīmekļa vietni, ko nepārvalda Blackberry.

"Trešo pušu programmatūra" ir savrupas trešajām pusēm piederošas programmatūras lietojumprogrammas, kas tiek nodrošinātas vai citādi padarītas pieejamas ar, uz vai caur BBM risinājumu.

"Jūsu Saturs" ir jebkurš Saturs, ko jūs vai jūsu pilnvarotie lietotāji iesniedz vai citādi padara pieejamu

pakalpojumam vai Trešo pušu pakalpojumam.

2.             BBM risinājuma lietošanas noteikumi. Jūs atbildat par visām jūsu veiktām darbībām attiecībā uz jūsu BBM  risinājumu, un apņematies nodrošināt to, ka:

(a)                jūs izmantojat jūsu BBM risinājumu un jebkādu tā daļu tikai saskaņā ar šo Līgumu, visiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgo Dokumentāciju;

(b)               Jūs esat vismaz 13 gadu vecs, un vai nu virs pilngadības, nobriedis nepilngadīgais, vai jums ir juridiska vecāku vai aizbildņu piekrišana, un ir pilnībā spējīgs un kompetents noslēgt šo līgumu. Jebkurā gadījumā, jūs apliecināt, ka jums ir vismaz 13 gadu , jo BBM risinājums un BlackBerry ID nav paredzēts bērniem līdz 13 gadiem. Ja Jūs esat jaunāki par 13 Jums nav atļauts izmantot BBM risinājumu vai iegūt BlackBerry ID. Ja slēdzat šo līgumu uzņēmuma vai citas struktūrasvārdā, Jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir tiesības noslēgt šo Līgumu šāda uzņēmuma vai cita struktūras vārdā;

(c)                jebkāda informācija, kas tiek sniegta Blackberry saskaņā ar šo Līgumu, tostarp, veicot reģistrāciju jebkāda BBM pakalpojuma lietošanai, vai slēdzot darījumu, lai izmantotu BBM risinājumu, ieskaitot Blackberry ID, ir patiesa, pareiza, aktuāla un pilnīga, un, kamēr jūs  turpināt lietot BBM pakalpojumu vai uzturēt kontu, jūs apņematies aktualizēt šo informāciju, lai tā vienmēr būtu patiesa, pareiza un pilnīga;

(d)               jūs, pēc tādu uzziņu veikšanas, kādas varētu veikt saprātīga persona jūsu stāvoklī, apzināti nelieto un neļauj citām personām lietot jūsu BBM risinājumu vai tā daļu atsevišķi vai kopā ar jebkādu Trešo pušu izstrādājumu vai Trešo pušu pakalpojumiem tādā veidā, kas pēc Blackberry pamatota sprieduma traucē, pasliktina vai negatīvi ietekmē jebkādu programmatūru, aparatūru, sistēmu, tīklu, Saturu vai pakalpojumu, ieskaitot jebkādu daļu no jūsu vai jebkura cita gala lietotāja BlackBerry risinājuma, ko lieto jebkura persona, tai skaitā Blackberry vai Ētera laika pakalpojumu sniedzējs, vai citādi nelabvēlīgi ietekmē Blackberry("BlackBerry Group of Companies"), Ētera laika pakalpojumu sniedzēju vai jebkurus to attiecīgos klientus vai infrastruktūru, produktus vai pakalpojumus, un jums nekavējoties jāpārtrauc jebkādas šādas darbības pēc atbilstoša paziņojuma iesniegšanas jums no Blackberry.

(e)                jūs nelietojat jūsu BBM risinājumu vai jebkuru tā daļu, lai sūtītu, publicētu, izvietotu, augšupielādētu, izplatītu vai izziņotu jebkādu neatbilstošu, zaimojošu, uzmācīgu aizskarošu, neslavu ceļošu, apmelojošu, nepiedienīgu, nelikumīgu vai maldinošu Saturu;

(f)                jūs neizmantojat savu BBM risinājumu vai jebkādu tā daļu, lai veiktu vai izdarītu mēģinājumu veikt noziegumu vai veicinātu jebkāda nozieguma vai citas nelikumīgas vai izvairīgas darbības veikšanu, tostarp jebkādas informācijas vai materiālu augšupielādi, apkopošanu, glabāšanu, apziņošanu, pārraidi, paziņošanu vai padarīšanu pieejamu citā veidā, ko jums nav tiesību apkopot, glabāt vai padarīt pieejamu, ieskaitot saskaņā ar jebkādu likumu vai līgumu, vai pārkāpjot jebkādu pienākumu, pretēji jebkādām privātuma tiesībām vai likumiem, organizētu nelikumīgas azartspēles, vai veiktu jebkādas darbības, lai aizskartu, pārkāptu vai piesavinātos jebkādas jebkuras trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības un/vai citas personiskas tiesības (ieskaitot tādu trešo pušu satura kopēšanu un kopīgošanu, kuru jums vai jūsu Pilnvarotajiem lietotājiem nav tiesību kopēt vai kopīgot, vai jebkādu ciparu tiesību pārvaldības aizsardzības līdzekļu nelikumīgu apiešanu);

(g)                jūs neizmantojat BBM risinājumu vai jebkādu tā daļu, lai augšupielādētu, apziņotu, elektroniski nosūtīt, pārraidītu, vai citādi padarītu pieejamu jebkādu programmatūru vai Saturu, kas satur jebkādu (i) vīrusu, Trojas zirgu, tārpu, slepenu izslēgšanas mehānismu, ļaunprātīgu kodu, okšķeri, botu, neatjaunojamas izslēgšanās mehānismu vai spiegu programmu; vai (ii) jebkādu citu programmatūru vai Saturu, kas jebkādā programmatūrā, aparatūrā, pakalpojumos, sistēmās vai datos visticamāk izraisīs vai ir paredzēts, lai (A) izraisītu negatīvu ietekmi uz to veiktspēju, (B) atspējotu, bojātu vai nodarītu kaitējumu tiem, vai (C) izraisītu vai sekmētu neautorizētu piekļuvi tiem, vai veicināto to izmantošanu jebkādiem neautorizētiem vai neatbilstošiem mērķiem ("Ļaunprātīga programma) (un, ja esat uzzinājuši par jebkādas ļaunprātīgas programmas esamību BBM risinājumā vai saistībā ar to, jūs nekavējoties paziņosiet par to Blackberry);

(h)               jūs nepārdodat, neizīrējat, neiznomājat un nenododdad un nemēģinat pārdot, izīrēt, iznomāt vai nodot Programmatūru vai jebkādu Saturu, vai jebkādu to daļu, kas jums nodrošināta kā daļa no BBM pakalpojumu, vai jūsu tiesības lietot BBM pakalpojumus vai jebkādu to daļu nevienai citai personai, vai, iepriekš instalētas Programmatūras gadījumā, lietošanai jebkādā citā ierīcē, bez iepriekšējas skaidras Blackberry rakstveida piekrišanas;

(i)                 jūs nemēģinat iegūt neautorizētu piekļuvi jebkādiem pakalpojumiem, citiem kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, kas savienoti ar pakalpojumu, uzlaušanas, paroļu ieguves vai jebkādā citā ceļā, un neiegūst un nemēģina iegūt jebkādus materiālus vai informāciju, kas pieejama pakalpojumā ar jebkādiem līdzekļiem, kas nav apzināti padarīti pieejami jums šādā BBM pakalpojumā;

(j)                 jūs neizmantojat jūsu BBM risinājumu vai jebkādu tā daļu, lai personificētu jebkādu fizisku vai juridisku personu , vai nepatiesi apgalvotu vai citādi sagrozītu jūsu vai jūsu Pilnvaroto lietotāju saistību ar fizisku vai juridisku personu, vai radītu viltus identitāti, lai maldinātu citus, ieskaitot datu un paroļu izvilināšanu ar viltu (phishing) un izlikšanos (spoofing); un

(k)               jūs sadarbojaties ar Blackberry un sniedz Blackberry pieprasīto informāciju, lai palīdzētu Blackberry izmeklēt vai konstatēt, vai ir noticis šā Līguma pārkāpums, un nodrošina Blackberry vai Blackberry iecelta

neatkarīgā auditora piekļuvi telpām un datoriem, kurā tiek vai tika lietoti BBM produkti,  un jebkādiem saistītiem datiem. Ar šo jūs pilnvarojat Blackberry sadarboties ar: (i) tiesībsargājošajām iestādēm iespējamu noziedzīgu pārkāpumu izmeklēšanā; (ii) trešajām pusēm, izmeklējot šo Līgumu pārkāpjošas darbības; un (iii) Interneta pakalpojumu sniedzēju, tīkla vai datoru iekārtu sistēmu administratoriem, lai pildītu šo Līgumu. Šādas sadarbības ietvaros BLACKBERRY var atklāt jūsu vai jūsu Pilnvaroto lietotāju lietotājvārdus, IP adreses vai citu personas informāciju.

3.             Programmatūras lietošana.

(a)           Licence.  Daļa no BBM Risinājuma pieprasa Jums iegūt un izmantot programmatūru, lai piekļūtu Pakalpojumiem.  Saskaņā ar šo Līgumu Programmatūra tiek licencēta, nevis pārdota. Priekšnoteikums Programmatūras izmantošanai saskaņā ar jūsu licenci ir visu piemērojamo licences maksu samaksa, ja tādas ir paredzētas. Ievērojot šā Līguma noteikumus un nosacījumus, šis Līgums piešķir Jums personīgu, atsaucamu, neekskluzīvu, nenododamu licenci, kas atļauj instalēt un lietot programmatūru ierīcē, vai arī tad, ja skaidri atļauj lietošanas noteikumi, kas reglamentē trešo personu digitālo veikalu (piem. iTunes Store IOS programmatūras versijas ), no kuras iegādājāties programmatūru ("Lietošanas noteikumi"), ier'i'cu skaits, kas skaidri atļauts šādos lietošanas noteikumos.

                                                                                                                 

Ja jūs iegādājaties Programmatūru uz abonēšanas pamata vai kā daļu no bezmaksas parauga, iepriekš noteiktās licences tiesības attiecas tikai uz to laika periodu, kurā jūs maksājāt atbilstošās abonēšanas maksas vai laika periodu, kuru sankcionējis Blackberry vai tā pilnvarotais izplatītājs, pēc apstākļiem.

Jebkurā gadījumā, saskaņā ar šo Līgumu piešķirtā license(s), atļauj jums  lietot vai ļaut lietot Programmatūru vai piekļūt pakalpojumiem tikai jūsu iekšējām vai personīgajām vajadzībām un saskaņā ar piemērojamiem lietošanas noteikumiem.

(b)           Atjauninājumi un uzlabojumi. Šis Līgums un ar to piešķirtās licences neparedz nekādas tiesības vai pilnvarojumu uz: (i) turpmākiem uzlabojumiem un atjauninājumiem Programmatūrā vai Trešo pušu programmatūrā; (ii) iegādāties jebkādus jaunus vai mainītus pakalpojumus. Neskatoties uz iepriekš minēto, uzlabojumi vai atjauninātas programmatūras var tikt darīt pieejamas pēc BlackBerry ieskatiem laiku pa laikam. Programmatūra var ietvert funkcionalitāti automātiski pārbaudīt Programmatūras atjauninājumus vai uzlabojumus, un no jums varētu prasīt atjaunināt Programmatūru vai Trešo pušu programmatūru, lai turpinātu piekļūt un lietot noteiktus pakalpojumus, citu jaunu Programmatūru, Trešo pušu izstrādājumus, Trešo pušu pakalpojumus vai jebkādu to daļu. Ja vien jūs vai trešā puse, ar kuru jums ir noslēgts līgums par jūsu BlackBerry risinājuma vai jebkādas tā daļas nodrošināšanu jums, nekonfigurējat jūsu BBM risinājumu, lai novērstu pārraidi vai lietotu Programmatūras, Trešo pušu programmatūras vai pakalpojumu uzlabojumus vai atjauninājumus, ar šo jūs piekrītat tam, ka Blackberry ir tiesīgs (bet tam nav pienākuma) periodiski padarīt šādus atjauninājumus vai uzlabojumus pieejamus jums. Jebkādi atjauninājumi vai uzlabojumi, kurus jums nodrošina Blackberry saskaņā ar šo Līgumu, uzskatāmi par programmatūru, pakalpojumiem vai Trešo pušu programmatūru, pēc apstākļiem.

(c)           Reproducēšanas tiesības. Jūs nedrīkstat pilnībā vai daļēji izplatīt vai pārveidot Programmatūru vai jebkuru Saturu, kas jums pieejams pakalpojuma ietvaros. Izņemot ciktāl likums nepārprotami nepieļauj Blackberry aizliegt šādas darbības, jūs nedrīkstat pilnībā vai daļēji kopēt, reproducēt vai jebkādā citā veidā pavairot Programmatūru, vai jebkuru Saturu, kas jums pieejams pakalpojuma ietvaros, ja vien šādas tiesības nav nepārprotami paredzētas šajā Līgumā, attiecīgā pakalpojuma Dokumentācijā vai atsevišķā rakstveida līgumā starp jums un Blackberry vai Blackberry saistīto sabiedrību. Šā noteikuma izpratnē "kopēšana" un "reproducēšana" neattiecas uz Programmatūras formulējumu un norādījumu kopēšanu, kas dabiski notiek normālas programmas izpildes gaitā, lietojot to atbilstoši Dokumentācijā norādītajiem mērķiem un saskaņā ar to, vai Programmatūras, datora vai sistēmas, kurā Programmatūra ir instalēta, nemodificētu periodisku dublējumkopiju izgatavošanas gaitā atbilstoši jūsu nozares standarta komercdarbības praksei. Aizliegts kopēt jebkādu Dokumentāciju vai tās daļu jebkādiem citiem mērķiem, izņemot saviem personīgiem mērķiem un iekšējai lietošanai, kā arī tās lietošanai kopā ar jūsu BBM  risinājumu.

4.                   Nepieciešamie Trešo pušu izstrādājumi un Trešo pušu pakalpojumi. Jūs atbildat par to, lai nodrošinātu, ka Trešo pušu izstrādājumi un Trešo pušu pakalpojumi (ieskaitot datorsistēmas, Interneta savienojamību, bezvadu tīklus, darbvirsmas kriptogrāfijas rīkus un Ētera laika pakalpojumus), kurus jūs izvēlaties lietot kopā ar savu BBM risinājumu, atbilst minimālajām Blackberry prasībām, ieskaitot, klientu programmatūru un īpaši atvēlētas Interneta piekļuves pieejamību, kas nepieciešama jūsu BBM risinājumam, kā norādīts Dokumentācijā, un, ka jūs lietojat Trešo pušu izstrādājumus un/vai Trešo pušu pakalpojumus ar savu BBM risinājumu nepārkāpjot jebkādas licences, noteikumus, nosacījumus, likumus, priekšrakstus un/vai citus normatīvos aktus, kas piemērojami šādu Trešo pušu izstrādājumu un Trešo pušu pakalpojumu lietošanai. Parasti jūsu BBM risinājuma lietošanai būs nepieciešami Ētera laika pakalpojumi, tostarp video tērzēšanai, e-pastam un mobilā tālruņa zvaniem. Saistībā ar jūsu BBM risinājuma lietošanu var būt iekasēta Ētera laika pakalpojumu maksa un jūs piekrītat tam, ka, ciktāl tas ir starp jums un Blackberry, jūs atbildat par visām Ētera laika pakalpojumu maksām, kas rodas tādas lietošanas rezultātā. Jūsu Ētera laika pakalpojumu sniedzējs var ierobežot to, kādi pakalpojumi un Trešo pušu pakalpojumi ir jums pieejami. Ja jūs vēlaties saņemt informāciju par to, kādi Ētera laika pakalpojumu sniedzēji atbalsta jūsu BBM risinājumu jūsu atrašanās vietā, lūdzam sazināties ar Blackberry, rakstot uz elektroniskā pasta adresi legalinfo@blackberry.com. .

5.                   Papildu noteikumi..

(a)         Jums var būt nepieciešams vienoties par papildu noteikumiem:

(i)    ar   Blackberry   attiecībā   uz   Trešo   pušu   komponentēm   (piemēram,   atvērtā   koda komponentēm) un, lai lietotu noteiktus  pakalpojumus vai saturu, vai saņemtu BBM risinājuma atjauninājumu vai uzlabojumu;

(ii)   ar  trešo  pusi,  lai  iegādātos  un  lietotu  Trešo  pušu  izstrādājumu  vai  Trešo  pušu pakalpojumu, tostarp, lai izmantotu Trešo pušu tīmekļa vietni caur BBM risinājumu;

(iii)   ar MoR bai maksājuma apstrādātāju, lai veiktu pirkumu , izmantojot BBM risinājumu ; un

(iv)   ar Ētera laika pakalpojumu sniedzēju par Ētera laika pakalpojumiem.

 

(b)     Jūs atbildat par jebkādu līgumu, ko noslēdzat ar trešo pusi, ievērošanu un Blackberry nav pienākuma un tas nekādā veidā neatbild ne par kādiem jebkāda veida zaudējumiem vai kaitējumu, kas rodas jūsu darījumu rezultātā ar jebkādām šādām trešajām pusēm. Ja jums rodas šaubas par to, vai jebkāda Satura, izstrādājuma, produkta vai pakalpojuma avots ir Blackberry, lūdzam sazināties ar Blackberry, rakstot uz e-pastu legalinfo@blackberry.com.  Ja jūs slēdzat darījumus ar trešajām pusēm Internetā vai saistībā ar Trešo pušu pakalpojumiem, veltiet pietiekošu uzmanību tam, lai zinātu, ar ko jūs slēdzat  darījumus,  un  tam,  lai  zinātu  noteikumus,  kas  saistīti  ar  šādām tīmekļa  vietnēm un jebkādiem Trešo pušu pakalpojumiem vai Trešo pušu izstrādājumiem, kuriem jūs varat piekļūt vai ko jūs varat saņemt, ieskaitot piegādes un apmaksas noteikumus, lietošanas noteikumus, gala lietotāja licences noteikumus, iespēju atgriezt produktus, privātuma noteikumus, privātuma iestatījumus un drošības iezīmes, lai aizsargātu savu privāto informāciju un nodrošinātu savu personīgo drošību.

(c)     Šādi papildu noteikumi starp jums un jebkādu trešo pusi nekādā gadījumā nebūs saistoši Blackberry un neuzliks Blackberry nekādas jebkāda veida papildu saistības, vai saistības, kas neatbilst šā Līguma noteikumiem, un, ciktāl tas ir starp jums un Blackberry, noteikumi, kas attiecas uz Trešo pušu izstrādājumiem un Trešo pušu pakalpojumiem šajā Līgumā, joprojām būs piemērojami šiem jautājumiem.

(d)     Ciktāl uz jebkādu Trešo pušu komponenti attiecas papildu noteikumi un nosacījumi, kas sniedz jums tiesības lietot, kopēt, izplatīt vai pārveidot visu šo Trešo pušu komponenti vai jebkādu tās daļu, un šīs tiesības ir plašākas nekā tās, kas piešķirtas jums ar šo Līgumu attiecībā uz Programmatūru, jūs varat izmantot šādu plašāku tiesību priekšrocības tikai tādā apjomā, kādā jūs varat tās izmantot, nepārkāpjot šā Līguma noteikumus attiecībā uz pārējo Programmatūru. Attiecībā uz Trešo pušu programmatūru vai Trešo pušu pakalpojumiem (kas ietver programmatūru un Saturu), ko jums nodrošina Blackberry, ja Trešo pušu programmatūrai vai Trešo pušu pakalpojumiem nav pievienota atsevišķa licence vai lietošanas noteikumi, to lietošanu regulē šā Līguma noteikumi un nosacījumi tā, it kā tie būtu Programmatūra vai pakalpojumi (kā piemērojams), kas veido jūsu BBM risinājuma daļu; ar nosacījumu, ka Blackberry sniedz jums šādu Trešo pušu programmatūru vai Trešo pušu pakalpojumus "TĀDUS, KĀDI TIE IR" un "PĒC PIEEJAMĪBAS", bez tiešiem vai netiešiem nosacījumiem, apstiprinājumiem, garantijām, apliecinājumiem vai galvojumiem, un, ciktāl tas ir starp jums un Blackberry, tiek piemēroti šajā Līgumā paredzētie atbildības ierobežojumi un izslēgumi, prasību noraidījumi un kompensācijas noteikumi attiecībā uz Trešo pušu izstrādājumiem un Trešo pušu pakalpojumiem, nevis tie, kas attiecas uz Programmatūru.

6.                   BBM pakalpojumu pārveidojumi un pārtraukšana.

(a)        BBM pakalpojumu pārveidojumi un pārtraukšana. Jūs piekrītat tam, ka Blackberry, neuzņemoties nekādu atbildību pret jums, var uz laiku vai pavisam pārveidot, apstādināt, pārtraukt, izņemt, noteikt ierobežojumus vai atspējot jebkādu BBM pakalpojumu jebkurā brīdī, ar vai bez paziņojuma jums; ar nosacījumu, ka, ja Blackberry pārtrauc BBM pakalpojumu pavisam (un šādā gadījumā jūsu licence lietot jebkādu rokā turamās ierīces programmatūru, kas paredzēta piekļuvei attiecīgajam pakalpojumam, automātiski izbeidzas), un, ja jūs esat samaksājuši par attiecīgā pakalpojuma pieejamību noteiktā laika periodā un neesat pārkāpuši šo Līgumu, jūs varat prasīt kompensēt visu vai daļu no summas, ko samaksājāt par pakalpojumu, kā to nosaka uz to brīdī spēkā esošā kompensācijas politika. Šāda kompensācija, ja tāda būtu, būs jūsu vienīgās tiesības un Blackberry vienīgā atbildība pret jums, gadījumā, ja Blackberry pārtrauc BBM pakalpojumu pavisam.

(b)     Apkalpe. Neierobežojot iepriekš minēto, Blackberry patur tiesības, un jūs piekrītat tam, ka Blackberry var, pēc saviem ieskatiem, periodiski apstādināt piekļuvi BBM pakalpojumiem, vai citādi izņemt BBM pakalpojumus no lietošanas, lai veiktu programmatūras kļūdu labošanu, uzstādītu atjauninājumus un veiktu diagnostiku un cita veida BBM pakalpojumu apkalpi.

7.                   Jūsu ieguldījums un pārējais saturs.

(a)     Atsauksmes. Jūs varat sniegt atsauksmes Blackberry par jūsu BBM risinājumu. Ja vien Blackberry rakstiski neatrunā pretējo, ar šo jūs piekrītat tam, ka Blackbeery pieder visas atsauksmes, komentāri, ieteikumi, idejas, koncepcijas un izmaiņas, ko jūs iesniedzat Blackbeery saistībā ar jūsu BBM risinājumu un visas saistītās intelektuālā īpašuma tiesības (kopā sauktas - "Atsauksmes") un ar šo jūs nododat Blackberry visas savas tiesības, īpašumtiesības un intereses uz tām. Jūs apņematies apzināti nesniegt Blackberry nekādas Atsauksmes, kas ir trešo pušu intelektuālā īpašuma priekšmets. Jūs piekrītat pilnībā sadarboties ar Blackberry attiecībā uz turpmāku dokumentu parakstīšanu un tādu citu darbību veikšanu, kādas Blackbeery pamatoti pieprasa, lai apstiprinātu, ka Atsauksmes ir Blackberry īpašums, un sniegtu Blackberry iespēju reģistrēt un/vai aizsargāt jebkādas saistītās intelektuālā īpašuma tiesības un/vai konfidenciālu informāciju.

(b)     Gala lietotāju saturs, Trešo pušu izstrādājumi. Par jūsu Saturu pilnībā atbildat Jūs, nevis Blackberry. Blackberry nekontrolē Saturu vai citus Trešo pušu izstrādājumus, kas ir jums pieejami no gala lietotājiem saistībā ar jūsu  BBM risinājumu vai jebkādu Trešo pušu pakalpojumu, kas tiek lietots kopā ar viņu BBM   risinājumu, un, papildus šā Līguma 17.punktā noteiktajiem vispārīgajiem prasību noraidījumiem, Blackberrynegarantē  jebkādu  šādu  Trešo  pušu  izstrādājumu  precizitāti,  integritāti  vai kvalitāti, un neatbild par tiem. Blackberry var noteikt vispārīgu praksi un ierobežojumus saistībā ar BBM pakalpojumu lietošanu, ieskaitot glabāšanai pieļaujamo Satura apjomu, maksimālo laika periodu, kurā Saturs vai ziņojumu/diskusiju dēļa  apziņojumi tiks saglabāti jebkādā pakalpojumā (ieskaitot jebkādu mākoņskaitļošanas glabāšanas pakalpojumu), un/vai laika periodu, kurā jūs varat turpināt lietot vai piekļūt jebkādam Saturam. Jūs varat lietot Blackberry vai Blackberry saistītās sabiedrības nodrošināto Saturu saistībā ar pakalpojumu tikai savai personīgai lietošanai un atbilstoši īpašiem, pakalpojumam piemērojamiem licences noteikumiem un nosacījumiem. Iepriekš  norādīto  veidu ierobežojumi tiks izklāstīti sīkāk attiecīgā pakalpojuma Dokumentācijā, ar kuru jums jāiepazīstas un tā periodiski jāpārskata, jo Blackberry var  ieviest turpmākas  izmaiņas. Jūs piekrītat tam, ka Blackberry neuzņemas nekādas nekāda veida saistības vai atbildību par jebkāda  Satura pazušanu, dzēšanu vai neautorizētu piekļuvi tam, vai nespēju to saglabāt, un, ar nosacījumu, ka jums ir nepieciešamās tiesības un licences šādai darbībai, ja jums ir būtiski saglabāt jebkāda Satura kopiju, jums jānodrošina šāda Satura alternatīva dublējumkopija.

(c)     Jūsu Saturs. Izņemot, ciktāl tas skaidri noteikts šajā Līgumā vai tā pielikumā, šis Līgums nepiešķir Blackberry nekādas īpašuma tiesības uz jūsu Saturu. Attiecībā uz jebkādu jūsuSaturu, ko jūs padarat pieejamu iekļaušanai publiski pieejamos BBM pakalpojumu aspektos,  kas pieejams citiem BBM risinājuma lietotājiem, ieskaitot BBM Groups un citus forumus, kas pieejami jūsu BBM Kontaktiem un BBM risinājuma lietotājiem, jūs piešķirat Blackberry pasaules mēroga, nepārtrauktu, neatsaucamu, nododamu, bezatlīdzības un neekskluzīvu licenci šāda Satura lietošanai, izplatīšanai, pavairošanai, pārveidošanai, pielāgošanai, publiskai atskaņošanai un publiskai izstādīšanai, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams saistībā ar jebkāda BBM  pakalpojuma sniegšanu un pārvaldību, un attiecībā uz jebkādu Saturu, ko jūsu vai jūsu Pilnvarotie lietotāji padara pieejamu citiem BBM pakalpojumu aspektiem, jūs piešķirat Blackberry pasaules mēroga, bezatlīdzības un neekskluzīvu licenci šāda Satura lietošanai, izplatīšanai, pavairošanai, pārveidošanai, pielāgošanai, publiskai atskaņošanai un publiskai izstādīšanai, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams, lai sniegtu jums BBM pakalpojumu; un jūs garantējat un apņematies, abos gadījumos, ka jums ir tiesības piešķirt Blackberry šādu licenci.

(d)     Nevēlams Saturs un Trešo pušu izstrādājumi. Jūs saprotat, ka, lietojot jūsu BBM risinājumu vai Trešo pušu pakalpojumu, jūs varat būt pakļauti tādam Saturam un Trešo pušu izstrādājumiem, kas ir vai, pēc jūsu ieskatiem, ir aizvainojoši, nepieklājīgi vai citādi nevēlami. Blackberry un tā norādītājām personām ir tiesības (taču nav pienākuma), pēc saviem ieskatiem, iepriekš atlasīt, atteikt vai izņemt jebkādus šādus Trešo pušu izstrādājumus no jebkāda BBM pakalpojuma.

(e)     Vecākvadība un pieaugušo uzraudzība. Noteiktas jūsu BBM risinājuma vai Trešo pušu pakalpojumu daļas var saturēt iestatījumus, ar kuru palīdzību jūs varat bloķēt vai filtrēt noteiktu Saturu, pakalpojumus, Trešo pušu pakalpojumus vai Trešās puses. Jūs pilnībā atbildat par šādu iestatījumu izvēli un iespējošanai saskaņā ar jūsu vēlmēm. Blackberry negarantē, ka šādi iestatījumi būs bez kļūdām, bloķēs visu attiecīgo Saturu, BLACKBERRY pakalpojumus, Trešo pušu pakalpojumus vai Trešās puses, vai tos nevarēs atspējot vai apiet citas personas, kurām ir piekļuve jūsu BBM risinājumam. Ja jūs atļaujat savam bērnam izmantot BBM risinājumu vai kādu tā daļu, jūs atbildat par to, vai šāda Programmatūra, pakalpojumi, Trešo pušu pakalpojumi vai Trešo pušu izstrādājumi ir piemēroti jūsu bērnam, un jūs pilnībā atbildat par jūsu bērna piekļuvi BBm risinājumam, Trešo pušu pakalpojumiem un Trešo pušu izstrādājumiem, ieskaitot visas finanšu maksas un citu atbildību, kas rodas saistībā ar šādu lietošanu vai piekļuvi.

8.             Ārkārtas pakalpojumi. BBM risinājums nav savstarpēji saistīts ar publisko komutējamo telefonu tīklu (PSTN), neizmanto telefona numurus, lai sazinātos ar citām ierīcēm un nav ieplānotas vai paredzētas, lai aizvietotu jūsu standarta mobilo vai fiksētās līnijas telefonu. Turklāt, jūs atzīstat un piekrītat tam, ka BBM risnājumi  nav plānoti vai paredzēti, lai aizvietotu jūsu tradicionālo fiksētās līnijas vai bezvadu mobilo telefonu, un tās nevar izmantot, lai zvanītu uz numuriem "911", "112", "999", "000" vai citiem noteiktiem numuriem, kas paredzēti lietotāja savienošanai ar publiskās drošības tālruņu punktiem vai tamlīdzīgiem ārkārtas pakalpojumiem saskaņā ar vietējiem telekomunikāciju likumiem ("Ārkārtas pakalpojumi"). Zvani pa BBM risinājumu uz Ārkārtas pakalpojumiem netiek apstrādāti. Jūs saprotat un piekrītat tam, ka piekļuvei Ārkārtas pakalpojumiem nepieciešams noslēgt papildu vienošanās, atsevišķi no BBM risinājuma, un, ka Blackberry Group of Companies un tā attiecīgās amatpersonas, direktori un darbinieki neuzņemas nekāda veida saistības vai atbildību par jebkādiem miesas bojājumiem, nāvi vai kaitējumu, kas rodas no vai saistībā ar nespēju piekļūt Ārkārtas pakalpojumiem ar BBM risinājuma  starpniecību.

9.             Intelektuālais īpašums. Jūs ar šo Līgumu neiegūstat nekādas īpašuma tiesības, tiesības vai intereses uz jebkādu intelektuālo īpašumu vai citām personiskajām tiesībām, tai skaitā patentiem, dizainparaugiem, preču zīmēm, autortiesībām, datu bāzu tiesībām vai tiesībām uz jebkādu konfidenciālu informāciju vai komercnoslēpumiem attiecībā uz jūsu BBM risinājumu vai jebkuru tā daļu, tostarp Saturu, ko padara pieejamu BlackBerry Group of Companies vai tās saistītās sabiedrības un to attiecīgie piegādātāji kā daļu no BBM risinājuma  saskaņā ar šo Līgumu. Tāpat jūs neiegūstat nekādas licences tiesības uz vai saistībā ar jūsu BBM risinājumu vai jebkuru tā daļu, vai jebkādu Saturu, kas ir jums pieejams ar pakalpojuma starpniecību, izņemot tiesības, kas ir nepārprotami nodotas jums uz licences pamata saskaņā ar šo Līgumu, saistīto Dokumentāciju vai citu savstarpēji saskaņotu rakstisku vienošanos, kas var tikt noslēgta starp jums un Blackberry. Jebkādas tiesības, kas nav nepārprotami piešķirtas ar šo Līgumu, tiek nepārprotami paturētas. Skaidrības labad, neskatoties ne uz ko citu šajā Līgumā, saskaņā ar šo Līgumu attiecībā uz Programmatūru piešķirtās licences nekādā gadījumā neattiecas un nav uzskatāms, ka tās attiektos uz jebkādu Trešo pušupakalpojumu vai Trešo pušu izstrādājumu lietošanu, lietojot tos atsevišķi vai saistībā ar jūsu BBM risinājumu, un, neierobežojot iepriekš minēto, ar šo Līgumu piešķirtās licences nekādā gadījumā nav uzskatāmas par tādām, ka jebkurš šādu Trešo pušu pakalpojumu vai Trešo pušu izstrādājumu piegādātājs varētu pamatoti apgalvot, ka šādu Trešo pušu pakalpojumu vai Trešo pušu izstrādājumu lietošana, lietojot tos saistībā ar visu jūsu BBM risinājumu vai jebkuru tā daļu vai atsevišķi, tiek licencēta saskaņā ar Blackberry patentiem, pamatojoties uz to, ka Programmatūra tiek licencēta saskaņā ar šo Līgumu. Programmatūra un jebkādas jūsu izgatavotas Programmatūras kopijas, ir tikai nodotas jums uz licences pamata, nevis pārdotas jums, un Programmatūru, visu Dokumentāciju un jebkādu Saturu, ko jums nodrošina BlackBerry Group of Companies vai tās saistītās sabiedrības kā daļu no BBM Pakalpojuma un jebkādu (jebkādas) vietni (vietnes), kas ļauj jums piekļūt jebkādiem BLACKBERRY Pakalpojumiem, aizsargā Kanādas, ASV un starptautiskie autortiesību un patentu tiesību likumi un starptautisko nolīgumu noteikumi. Par intelektuālā īpašuma pārkāpšanu paredzēti bargi civiltiesiski un krimināltiesiski sodi. Jūs piekrītat, ka nekam šajā Līgumā nav negatīvas ietekmes uz jebkādām tiesībām un prasījuma tiesībām uz jebkādiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, tai skaitā, bez ierobežojumiem nodrošinājuma līdzekļiem aizliedzoša tiesas priekšraksta formā, kādas var būt Blackberry un jebkādiem Satura piegādātājiem BLACKBERRY pakalpojumam uz spēkā esošo likumu pamata Blackberry vai Satura piegādātāju intelektuālā īpašuma un citu patentēto tiesību aizsardzībai. If You:  (i) are a resident of Burundi, Ivory Coast, Kosovos Mozambique, Sierre Leone or Tanzania, or You use the BBM Solution from Burundi, Ivory Coast, Kosovos Mozambique, Sierre Leone or Tanzania; or (ii) live in a jurisdiction that does not have copyright legislation in force; or (iii) live in a jurisdiction for which copyright legislation in force does not protect the software licensed under this Agreement, then, in addition to any other obligations You may have under the applicable law in Your jurisdiction, You expressly agree that the Copyright Act of Canada shall be deemed to apply to You and Your use of the BBM Solution andThird Party.

10.          Eksporta, importa un lietošanas ierobežojumi un ASV valdības licences. Jūs piekrītat, ka Programmatūra var saturēt kriptogrāfisku tehnoloģiju un to drīkstēs eksportēt, importēt, pārsūtīt vai pāreksportēt tikai saskaņā ar attiecīgo valsts varas iestāžu likumiem un noteikumiem. Ar šo jūs apliecināt, ka: (A) pēc jūsu rīcībā esošām ziņām, jūs esat tiesīgs saņemt Programmatūru saskaņā ar piemērojamo likumdošanu; un jūs neatrodaties valstī, kurai piemērots ASV embargo, vai, ko ASV valdība atzinusi par "terorisma atbalstošu" valsti un, ka jūs neatrodaties ASV valdības publicētajā aizliegto vai ierobežoto pušu sarakstā (B) jūs neizmantosiet  Programmatūru ķīmisku, bioloģisku vai kodolieroču vai to raķešu piegādes sistēmu, vai tādu materiālu vai iekārtu, ko iespējams izmantot šādos ieročos vai  to  raķešu  piegādes  sistēmās,  izstrādāšanā,  ražošanā,  pārvietošanā,  apkopē,  glabāšanā,  konstatēšanā, identificēšana vai izplatīšanā, un nepārdosiet un neeksportēsiet tos nevienai personai vai organizācijai, kas ir iesaistīta šādā darbībā. Neraugoties ne uz kādu līgumu ar trešo pusi vai jebkādu likuma, noteikumu vai politikas normu, ja jūs esat jebkāda veida Amerikas Savienoto Valstu valdības dienests, jūsu tiesības attiecībā uz Programmatūru nepārsniedz šajā Līgumā noteiktās tiesības, izņemot gadījumus, ja Blackberry  tam nepārprotami piekritusi ar rakstisku līgumu starp jums un Blackberry, ko parakstījis Blackberry tehniskais direktors vai izpilddirektors.

11.          Drošība, konti un paroles. 

(a)     Drošība, konti un paroles. Jūs piekrītat uzņemties pilnu atbildību par atbilstošu drošības pasākumu ieviešanu, lai kontrolētu piekļuvi jūsu BBM risinājuam, ieskaitot ierīci, kura instalēsiet programmatūru. Neierobežojot iepriekš minēto, jūs piekrītat izvēlēties stipras paroles un paturēt drošībā un konfidenciālas visas paroles, kuras lietojat piekļuvei jūsu BBM  risinājumam vai jebkurai tā daļai, ieskaitot paroles, kuras lietojat piekļuvei jebkādam kontam saistībā ar jūsu BBM risinājumu. Jūs tāpat piekrītat, ka atbildat par visām darbībām, kas notiek, izmantojot jūsu paroles vai jūsu kontos, vai ar to starpniecību, ieskaitot visas finanšu maksas vai citu atbildību, kas rodas saistībā ar šādām darbībām. Jūs piekrītat nekavējoties paziņot Blackberry par jebkādu visa jūsu BBM risinājuma vai jebkuras tā daļas neautorizētu lietošanu, ieskaitot jebkādas jebkuras jūsu BBM risinājuma daļas paroļu lietošanu, sazinoties ar Blackberry Klientu atbalsta daļu (kontaktinformācija pieejama tīmekļa vietnē www.blackberry.com/support). Blackberry ir tiesīgs veikt tādus pasākumus, kādus tas uzskata par atbilstošiem, pēc šāda paziņojuma saņemšanas, taču tam nav pienākuma veikt jebkādus pasākumus. Jūs piekrītat, ka Blackberry informēšana iepriekš minētajā kārtībā neatbrīvo jūs no atbildības par visām darbībām, kas notiek jūsu kontos vai ar to starpniecību, izmantojot jūsu paroles.

(b)      BlackBerry ID. Ja Jums nav jau ir BlackBerry ID, Jums tiks piedāvāts izveidot vienu, lai piekļūtu un izmantotu Jūsu BBM risinājumu. Kad tie būs izveidoti, BlackBerry ID var izmantot arī, piekļūtu citiem produktiem vai pakalpojumiem, kas izmanto BlackBerry ID pakalpojumu, un kuriem Jums ir tiesības piekļūt ("BlackBerry ID pieejami pakalpojumi"). Ja vien Jūs un BlackBerry nevienojaties par citiem noteikumiem un nosacījumiem, kas reglamentē jūs izmantot jūsu BlackBerry ID sadarbībā ar šādiem produktiem un pakalpojumiem, jūs piekrītat, ka šī līguma noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz BlackBerry ID pakalpojumu, gan kā pakalpojums un kā daļa no BBM risinājuma, attiecas arī uz jūsu BlackBerry ID izmantošanu ar BlackBerry ID pieejamiem pakalpojumi, ieskaitot, bez ierobežojuma, sadaļas 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, un šo sadaļu 11. Turklāt, šī līguma izbeigšana neietekmē tādu noteikumu un nosacījumu piemērošanu  Jūsu turpmākajai BlackBerry ID izmantošanai ar citiem BlackBerry ID pieejamiem pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad BlackBerry norāda, ka šāda izbeigšana ir paredzēta,lai izbeigtu jūsu tiesības izmantot savu BlackBerry ID ar citiem BlackBerry ID pieejamiem pakalpojumiem..

12.          Konfidencialitāte un tehnoloģijas virzienmaiņas aizliegums. Jūs atzīstat un piekrītat, ka jūsu BBM risinājuma izstrāde: (a) ir prasījusi Blackberry un/vai Group of Companies ievērojamu laiku un izdevumus; un (b) BBM Programmatūra satur konfidenciālu informāciju, tai skaitā Blackberry, Group of Companies  un to attiecīgo piegādātāju komercnoslēpumus. Šis Līgums nepiešķir jums tiesības saņemt no Blackbeery, tā saistītajām sabiedrībām vai tā izplatītājiem nekādu Programmatūras,  pakalpojumu, Trešo pušu izstrādājumu vai Trešo pušu pakalpojumu pirmkodu un, izņemot ciktāl likums neļauj Blackberry aizliegt šādas darbības, jūs piekrītat tam, ka jūs, neizmainīsiet, nepārveidosiet, nepielāgosiet, neatvasināsiet, netulkosiet, nebojāsiet Programmatūru pakalpojumus, vai Trešo pušu izstrādājumus vai Trešo pušu pakalpojumus,  un neveiksiet tās/to tehnoloģijas virzienmaiņu, un nemēģināsiet to darīt, kā arī neļausiet, nepiekritīsiet, nesankcionēsiet un nemudināsiet jebkuru citu personu to darīt. Šā Līguma izpratnē "tehnoloģijas virzienmaiņa" attiecas uz jebkādu tehnoloģijas virzienmaiņas, tulkošanas, izjaukšanas, dekompilēšanas, dešifrēšanas vai dekonstruēšanas  darbību  (tai  skaitā  jebkādu  "RAM/ROM  vai  pastāvīgās  glabātavas  piesārņošanu", "kabeļu vai bezvadu saišu nelikumīgu meklēšanu", vai "melnās kastes" tehnoloģiju virzienmaiņas aspektu) attiecībā uz datiem, programmatūru (ieskaitot saskarnes, protokolus un jebkādus citus datus, kas ir iekļauti programmās vai tiek izmantoti saistībā ar programmām, ko tehniski var vai nevar uzskatīt par programmatūras kodiem), pakalpojumu, vai aparatūru vai jebkādu citu metodi vai procesu jebkādas informācijas, datu vai programmatūras saņemšanai vai pārveidošanai no kādas formas cilvēkiem lasāmā formā..

13.          Līguma darbības laiks. Šis Līgums stājas spēkā no brīža, kad jūs piekrītat atzīt par saistošiem šā Līguma noteikumus (kā aprakstīts Līguma preambulā) un paliek spēkā, ja vien netiek izbeigts saskaņā ar šajā Līgumā paredzētajiem noteikumiem.

14.          Tiesību aizsardzības līdzekļi un Līguma izbeigšana.

Papildus jebkādām citām šajā Līguma paredzētajām Blackberry tiesībām un tiesību aizsardzības līdzekļiem:

(a)           Ja jūs pārkāpjat šo Līgumu, Blackberry vai tā pārstāvis ir tiesīgs, taču tam nav pienākuma, veikt noteiktas, pēc Blackberry ieskatiem, atbilstošas darbības. Šādas darbības var būt pagaidu vai pilnīga Satura izņemšana,  vai jebkura Trešo pušu izstrādājuma, kas lietots kopā ar jūsu BBM risinājumu, darbības tūlītēja apstādināšana vai izbeigšana.

(b)           Blackberry ir tiesīgs, papildus visām pārējām Līgumā vai likumā noteiktām tiesībām un tiesību aizsardzības līdzekļiem, (i) nekavējoties izbeigt šo Līgumu un jebkādu citu licences līgumus starp jums un Blackberry attiecībā uz jebkādu citu jūsu BBM risinājuma daļu, ko jūs izmantojat kopā ar Programmatūru, ja jūs pārkāpjat šo Līgumu vai jebkuru tā Pielikumu vai citu līgumu, kas ir spēkā starp jums un Blackberry vai Blackberry saistīto sabiedrību, tostarp, nesamaksājot jebkādas maksas trīsdesmit (30) dienu laikā no to apmaksas termiņa; un/vai (ii) izbeigt sniegt jums jebkādu pakalpojumu (pakalpojumus) saistībā ar jūsu BBM risinājumu. Ja esat sniedzis Blackberry precīzu kontaktinformāciju, Blackberry apņemas pielikt saprātīgas komerciālas pūles, lai iesniegtu jums Līguma uzteikumu.

(c)           Papildus Blackberry var izbeigt šo Līgumu un/vai nekavējoties pārtraukt BBm risinājuma sniegšanu bez jebkādas atbildības pret jums , ja sniegt visus BBM pakalpojumus vai jebkādu to daļu, Blackberry liedz jebkāds likums, noteikums, prasība vai lēmums, ko jebkādā formā pieņēmusi tiesu vai cita valsts iestāde, vai ja ir saņemts paziņojums no valsts iestādes vai departamenta par to, ka Blackberry nav atļauts sniegt visus BBM pakalpojumus vai jebkādu to daļu. Nekas šajā punktā nav skaidrojams kā prasība Blackberry meklēt atteikšanos no jebkura šāda likuma, noteikuma, nolikuma vai ierobežojuma vai tiesas ceļā pārskatīt vai pārsūdzēt jebkuru tiesas rīkojumu. Ja iespējams, Blackberry pieliks saprātīgas pūles, lai vismaz trīsdesmit (30) dienas iepriekš iesniegtu jums paziņojumu par šādu izbeigšanu vai pārtraukšanu maksas pakalpojumu gadījumā.

(e)           Izņemot ciktāl tas ir skaidri noteikts šajā Līgumā, Blackberry neuzņemas nekādu atbildību pret jums, kas rodas no vai ir saistīta ar šā Līguma vai jebkādu ar šo Līgumu piešķirto tiesību vai licenču izbeigšanu saskaņā ar šo Līgumu.

(f)            Jebkāda izbeigšana saskaņā ar šo Līgumu no Blackberry puses stājas spēkā, bez jebkādu jebkāda veida tiesu vai administratīvo piekrišanu, saskaņojumu vai lēmumu saņemšanas jūsu jurisdikcijā no Blackberry puses.

(g)           Ja esat Francijas iedzīvotājs, jūs varat izbeigt šo nolīgumu trīsdesmit (30) dienas iepriekš paziņojot, ja BlackBerry būtiski pārkāpj šo līgumu, un nav novērsis šādu pārkāpumu saprātīgā laika posmā pēc paziņojuma par šādu pārkāpumu.

15.          Izbeigšanas sekas. Izbeidzot šo Līgumu vai jebkāda BBM  pakalpojuma sniegšanu jums jebkāda iemesla dēļ vai, ja izbeidzas vai tiek izbeigts jūsu Programmatūras vai jebkura BBM pakalpojuma abonēšanas vai bezmaksas parauga lietošanas termiņš: (a) jūs nekavējoties pārtrauksiet jebkādu BBM pakalpojumu lietošanu un izdzēsīsiet vai atinstalēsiet visas skartās programmatūras kopijas, kas ir jūsu rīcībā vai kontrolē, vai, ja šis Līgums netiek izbeigts, tā (to) Programmatūras izstrādājuma(u) lietošanu, kura (u) licence, vai, tāda pakalpojuma, kura sniegšana ir izbeigta vai izbeidzas un (b) Blackberry ir tiesības bloķēt jebkādu datu pārraidi uz un no šādas Programmatūras un/vai pakalpojuma, iepriekš jūs par to nebrīdinot. Ja tiek likvidēta jūsu licence lietot BBM risinājumu vai kāu tās daļu , jūs pilnvarojat Blackbeery dzēst jebkādas ar šādu kontu saistītās datnes, programmas, datus un elektroniskā pasta ziņojumus, iepriekš jūs par to nebrīdinot. Jums saglabājas pienākums samaksāt visas summas, kas maksājamas līdz (un ieskaitot) izbeigšanas spēkā stāšanās datumam saistībā ar attiecīgo BBM risinājumu un Trešo pušu izstrādājumiem, ieskaitot summas par jūsu autorizēto maksājumu režīmu. Ja Blackberry izbeidz šo Līgumu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem, jums jāsamaksā Blackberry visas maksas (ieskaitot pamatotos advokātu honorārus un izmaksas) un saistītie izdevumi, kas rodas Blackberry saistībā ar jebkādu šajā Līgumā noteikto tiesību īstenošanu.

16.          Atlīdzināšana/atbildība. Jūs esat atbildīgs par jūsu BBM risnājuma lietošanu un apņematies aizstāvēt, atlīdzināt un pasargāt Blackberry, BlackBerry Group of Companies, piegādātājus, tiesību pārņēmējus, pārstāvjus, pilnvarotos izplatītājus (ieskaitot Ētera pakalpojumu sniedzējus) un cesionārus, kā arī to direktorus, amatpersonas, darbiniekus, un neatkarīgos darbuzņēmējus no jebkāda kaitējuma, zaudējumiem, izmaksām vai izdevumiem (ieskaitot pamatotus advokātu honorārus un izmaksas), kas rodas no BBM risinājuma lietošanas tostarp, kad Jūs esat pārkāpis šo līgumu vai jebkuru Papildinājumu šim līgumam ("Zaudējumi"), un jebkādiem zaudējumiem, kas izriet no prasībām vai tiesvedībā, ko veic trešā persona. Neviens no šajā punktā noteiktajiem Blackberry tiesību aizsardzības līdzekļiem neizslēdz un nav tulkojams atsevišķi no jebkāda cita tiesību aizsardzības līdzekļa, ko paredz šis Līgums vai pieļauj likums vai taisnība, un visi šie tiesību aizsardzības līdzekļi ir kumulatīvi.

17.          Garantija; atruna.

DAŽU JURISDIKCIJU LIKUMI VAR NEĻAUT IEROBEŽOT ATBILDĪBU VAI IZSLĒGT GALVOJUMUS, NOSACĪJUMUS, APSTIPRINĀJUMUS, GARANTIJAS, APGALVOJUMUS VAI APLIECINĀJUMUS LĪGUMOS AR PATĒRĒTĀJIEM UN TURPMĀK MINĒTIE IEROBEŽOJUMI VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS, CIKTĀL JŪS RĪKOJATIES PATĒRĒTĀJA STATUSĀ.  JA JŪS ESAT FRANCIJAS IEDZĪVOTĀJS, IEROBEŽOTĀ GARANTIJA, KAS NODROŠINĀTA ŠAJA LĪGUMĀ NESKAR NEVIENAS JŪSU AR LIKUMU NOTEIKTĀS VAI SAISTOŠĀS TIESĪBAS SASKAŅĀ AR FRANCIJAS LIKUMIEM PAR JEBKĀDU GARANTIJU SAISTĪBA AR JURIDISKIEM SLĒPTIEM DEFEKTIEM. JA JŪS ESAT LUKSEMBURGAS IEDZĪVOTĀJS, ŠIS LĪGUMS NESKAR JŪSU AR LIKUMU NOTEIKTĀS TIESĪBAS  ATTIECĪBĀ UZ SLĒPTIEM TRŪKUMIEM..

(a)           BBM risinājums. BlackBerry nodrošinās BBM risinājumu ar saprātīgu rūpību un prasmi. BlackBerry nesniedz citus solījumus vai garantijas par BBM risinājmu, un jo īpaši negarantē, vai sniegt citu līdzīgu garantiju, ka:

(i)            Jūsu BBM risinājuma lietošana būs nepārtraukta un bez kļūdām vai pastāvīgi būs pieejams, vai

(ii)           Jūsu BBM risinājums, ieskaitot ziņas, saturu vai informāciju, ko jūs nosūtat, vai nosūta Jums vai jūs vai jūsu vārdā uzglabā, būs brīva no zaudējumiem, korupcijas, uzbrukuma, vīrusiem, iejaukšanās, hakeriem vai citām drošības ielaušanās, vai būs precīza, pārsūtīta nebojātā veidā vai saprātīgā termiņā.

(b)Vispārīgie galvojumi.

(i)            CIKTĀL TO MAKSIMĀLI PIEĻAUJ SPĒKĀ ESOŠIE LIKUMI, IZŅEMOT KĀ TO  SKAIDRI  NOSAKA  ŠIS  LĪGUMS,  VISI  JEBKĀDA  VEIDA  TIEŠI  VAI NETIEŠI NOSACĪJUMI, APSTIPRINĀJUMI, GARANTIJAS, APGALVOJUMI UN   APLIECINĀJUMI,   IESKAITOT,   BEZ   IEROBEŽOJUMA   JEBKĀDUS NOSACĪJUMUS, APSTIPRINĀJUMUS, GARANTIJAS, APLIECINĀJUMUS VAI     GALVOJUMUS     ATTIECĪBĀ     UZ     IZTURĪBU,     PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM VAI LIETOJUMAM, PIEPRASĪJUMU, PIEPRASĪJUMA KVALITĀTI, PĀRKĀPUMU NEESAMĪBU, APMIERINOŠU KVALITĀTI VAI ĪPAŠUMTIESĪBĀM, VAI CITI, KAS IZRIET NO LIKUMA VAI PARAŽĀM, VAI RODAS KOMERCDARBĪBAS VEIKŠANAS VAI IZMANTOŠANAS  GAITĀ,  UN  VISI  CITI  JEBKĀDA  VEIDA  TIEŠI  VAI NETIEŠI GALVOJUMI, APLIECINĀJUMI, NOSACĪJUMI, APSTIPRINĀJUMI, UN GARANTIJAS, AR ŠO TIEK NORAIDĪTI UN IZSLĒGTI, CIKTĀL TO MAKSIMĀLI PIEĻAUJ SPĒKĀ ESOŠIE LIKUMI.

(ii)           Ciktāl to maksimāli pieļauj spēkā esošie likumi, jebkādi netieši galvojumi vai nosacījumi attiecībā uz Programmatūru, ciktāl tos nevar izslēgt iepriekš aprakstītajā kārtībā, taču var ierobežot, ar šo tiek ierobežoti ar deviņdesmit (90) dienu periodu no dienas, kad jūs pirmo reizi instalējāt jebkādu Jūsu programmatūru daļu jebkādā datorā.

(c)     Trešo pušu izstrādājumi un Trešo pušu pakalpojumi, saistītās vietnes.

(i)                  IZŅEMOT CIKTĀL TO ĪPAŠI AIZLIEDZ SPĒKĀ ESOŠIE LIKUMI, TREŠO PUŠU PAKALPOJUMI UN TREŠO PUŠU IZSTRĀDĀJUMI NEATRODAS BLACKBERRY KONTROLĒ, BLACKBERRY NEKĀDĀ VEIDĀ NEAPSTIPRINA NEKĀDUS NOTEIKTUS TREŠO PUŠU  IZSTRĀDĀJUMUS VAI TREŠO PUŠU PAKALPOJUMUS UN BLACKBERRY NEUZŅEMAS   NEKĀDA   VEIDA   ATBILDĪBU   PAR   TREŠO   PUŠU PAKALPOJUMU VAI TREŠO PUŠU IZSTRĀDĀJUMU IZVĒLI, LIETOŠANU, PIEKĻUVI VAI ĪSTENOŠANU NO JŪSU PUSES.

(ii)           IEPRIEKŠ MINĒTAIS NOTEIKUMS PIEMĒROJAMS NEATKARĪGI NO TĀ: KĀ   JŪS   IEGŪSTAT   VAI   SAŅEMAT   PIEKĻUVI   TREŠO   PUŠU IZSTRĀDĀJUMIEM    UN/VAI    TREŠO    PUŠU    PAKALPOJUMIEM,    T.I. PATSTĀVĪGI VAI AR BLACKBERRY VAI SAVA ĒTERA LAIKA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA STARPNIECĪBU; (B) VAI JEBKĀDS NO ŠĀDIEM TREŠO PUŠU IZSTRĀDĀJUMIEM VAI TREŠO PUŠU PAKALPOJUMIEM (IESKAITOT ĒTERA LAIKA PAKALPOJUMUS) IR NEPIECIEŠAMS, LAI LIETOTU VISU JŪSU BBM RISINĀJUMU VAI JEBKURU TĀ DAĻU;.

(iii)          NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠ MINĒTO, IZŅEMOT CIKTĀL TO ĪPAŠI AIZLIEDZ SPĒKĀ ESOŠIE LIKUMI, VISUS TREŠO PUŠU IZSTRĀDĀJUMUS UN TREŠO PUŠU PAKALPOJUMUS BLACKBERRY SNIEDZ VAI PADARA PIEEJAMUS, VAI JŪS LIETOJAT TOS CITĀDI KOPĀ AR BBM RISINĀJUMU "TĀDUS, KĀDI TIE IR" UN "PĒC PIEEJAMĪBAS", BEZ JEBKĀDIEM JEBKĀDA VEIDA NOSACĪJUMIEM, APSTIPRINĀJUMIEM, GARANTIJĀM, APGALVOJUMIEM, APLIECINĀJUMIEM VAI GALVOJUMIEM, UN BLACKBERRY NEUZŅEMAS NEKĀDA VEIDA ATBILDĪBU PRET JUMS VAI JEBKURU TREŠO PUSI, KAS AR JŪSU STARPNIECĪBU IZSAKA JEBKĀDAS PRASĪBAS PAR JEBKĀDIEM JAUTĀJUMIEM SAKARĀ AR TREŠO PUŠU IZSTRĀDĀJUMIEM VAI TREŠO PUŠU PAKALPOJUMIEM, IESKAITOT: (A) ŠĀDU TREŠO PUŠU IZSTRĀDĀJUMU VAI TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU VAI JEBKURAS PROGRAMMATŪRAS DAĻAS, KAS PAREDZĒTA VIENĪGI ŠĀDAI   PIEKĻUVEI,   PRECIZITĀTI,   PĀRRAIDI,   SAVLAICĪGUMU   VAI NEPĀRTRAUKTU PIEEJAMĪBU; (B) TREŠO PUŠU IZSTRĀDĀJUMU VAI TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU VEIKTSPĒJU VAI VEIKTSPĒJAS TRŪKUMU; VAI (C) TREŠO PUŠU IZSTRĀDĀJUMU VAI TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU SADARBDSPĒJU AR VISU JŪSU BBM RISINĀJUMU VAI JEBKURU TĀ DAĻU; VAI (D) JEBKURAS TREŠĀS PUSES DARBĪBĀM VAI BEZDARBĪBU SAISTĪBĀ AR TREŠĀS PUSES IZSTRĀDĀJUMIEM VAI TREŠĀS PUSES PAKALPOJUMIEM, IESKAITOT ATTIECĪBĀ UZ TO, KĀ TREŠĀ PUSE LIETO JŪSU DATUS.

(iv)          NEIEROBEŽOJOT   IEPRIEKŠ   MINĒTO,   IZŅEMOT   CIKTĀL   TO   ĪPAŠI AIZLIEDZ SPĒKĀ ESOŠIE LIKUMI, JŪS ĪPAŠI PIEKRĪTAT TAM, KA BLACKBERRY NEATBILD NE PAR KĀDIEM VĪRUSIEM VAI JEBKĀDIEM DRAUDĪGIEM, APMELOJOŠIEM, NEPIEDIENĪGIEM, IZVAIRĪGIEM, APVAINOJOŠIEM VAI NELIKUMĪGIEM TREŠO PUŠU PAKALPOJUMIEM , TREŠO PUŠU IZSTRĀDĀJUMIEM, VAI JEBKĀDIEM TREŠO PUŠU IZSTRĀDĀJUMIEM VAI TREŠO PUŠU PAKALPOJUMIEM VAI TO PĀRRAIDI, KAS AIZSKAR JEBKĀDU TREŠO PUŠU INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS. JŪSU REGRESA PRASĪBAS TIESĪBAS, GADĪJUMĀ, JA TIEK CELTA JEBKĀDA ŠĀDA PRASĪBA ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDIEM TREŠO PUŠU IZSTRĀDĀJUMIEM VAI TREŠO PUŠU PAKALPOJUMIEM, ATTIECINĀMAS TIKAI UN VIENĪGI PRET ŠIM TREŠAJĀM PUSĒM.

(d)               Uzdevumam būtiskas lietojumprogrammas. JŪSU BBM RISINĀJUMS UN JEBKĀDA TĀ DAĻA NAV PIEMĒROTA LIETOŠANAI UZDEVUMAM BŪTISKĀS LIETOJUMPROGRAMMĀS VAI BĪSTAMĀS VIDĒS, VAI VIDĒS, KURĀS NEPIECIEŠAMA AVĀRIJU KONTROLE UN VEIKTSPĒJA, IESKAITOT KODOLOBJEKTU DARBĪBU, GAISA KUĢU NAVIGĀCIJU VAI SAKARU SISTĒMAS, GAISA SATIKSMES KONTROLI, DZĪVĪBAS UZTURĒŠANU, IEROČU SISTĒMAS VAI ĀRKĀRTAS STĀVOKĻA LOKATORU, VAI CITUS ĀRKĀRTAS STĀVOKĻA PAKALPOJUMUS. JŪS APLIECINĀT UN GALVOJAT, KA, LIETOJOT SAVU BBM RIRINĀJUMU, JŪS UZTURĒSIET ATBILSTOŠAS DATU ATGUVES UNDUBLĒJUMKOPIJAS, UN: (i) LIETOJUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMA; VAI (ii) DATU PĀRRAIDES GRŪTĪBU VAI KĻŪDU GADĪJUMĀ JŪS PIEKRĪTAT NEKAVĒJOTIES VAI (iii) MAZINĀT VISUS UN JEBKĀDUS ZAUDĒJUMUS UN KAITĒJUMU UN ZIŅOT PAR ŠĀDĀM PROBLĒMĀM BLACKBERRY. NEIEROBEŽOJOT 18.(b).PUNKTĀ NORĀDĪTO VISPĀRĪGO ZAUDĒJUMU PRASĪBU NORAIDĪJUMU, BLACKBERRY NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RODAS, JA JŪS LIETOJAT JŪSU BBM RISINĀJUMU VAI JEBKĀDU TĀ DAĻU UZDEVUMAM BŪTISKĀS LIETOJUMPROGRAMMĀS VAI BĪSTAMĀS VIDĒS, VAI VIDĒS, KURĀS NEPIECIEŠAMA AVĀRIJU KONTROLE UN VEIKTSPĒJA, NESAKARĪGI NO TĀ VAI ŠĀDI ZAUDĒJUMI BIJA VAI NEBIJA PAREDZAMI, UN PAT, JA BLACKBERRY BIJA PAZIŅOTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

(e)    Programmatūra, kas iegādāta iTunes Store. Attiecībā uz jebkuru Programmatūru, kas iegādāta

iTunesStore, ja gadījumā Programmatūra atbilst visiem piemērojamām garantijām, Jūs varat paziņot Apple un Apple atmaksās pirkuma cenu,kuru jūs samaksājāt par savu programmatūras kopiju, un Apple nenesīs citu atbildību par jebkādām citiām prasībām, zaudējumiem, saistībām, bojājumiem, izmaksām vai izdevumiem, kas attiecināmas uz jebkuru neatbilstību piemērojamai garantijai..

18.          Atbildības ierobežojumi.

DAŽAS VALSTIS NEATĻAUJ IEROBEŽOT VAI IZSLĒGT IZRIETOŠUS, NETIEŠUS VAI CITA VEIDA ZAUDĒJUMUS LĪGUMOS AR PATĒRĒTĀJIEM, UN, CIKTĀL JŪS RĪKOJATIES PATĒRĒTĀJA STATUSĀ, ŠAJĀ PUNKTĀ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI VAI IZSLĒGUMI VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS.

(a)           CIKTĀL TO PIEĻAUJ SPĒKĀ ESOŠIE LIKUMI UN IEVĒROJOT ŠAJĀ LĪGUMA PAREDZĒTOS ĪPAŠOS TIESĪBU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻUS, BLACKBERRY NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR JEBKĀDIEM TURPMĀK MINĒTAJIEM ZAUDĒJUMU VEIDIEM: IZRIETOŠI, GADĪJUMA, NEJAUŠI, NETIEŠI, ĪPAŠI, SODA, MORĀLI VAI PASTIPRINOŠI ZAUDĒJUMI, KAITĒJUMS NO ZAUDĒTAS KOMERCDARBĪBAS PEĻŅAS VAI IEŅĒMUMIEM, NESPĒJA APZINĀT JEBKĀDUS PLĀNOTOS UZKRĀJUMUS, KOMERCDARBĪBAS PĀRTRAUKUMS, KOMERCDARBĪBAS INFORMĀCIJAS NOZAUDĒŠANA, KOMERCDARBĪBAS IESPĒJAS NOZAUDĒŠANAS, VAI DATU BOJĀJUMS VAI NOZAUDĒŠANA, VAI DATU DROŠIBAS PĀRKĀPUMI, NESPĒJA PĀRRAIDĪT VAI SAŅEMT JEBKĀDUS DATUS, PROBLĒMAS SAISTĪBĀ AR LIETOJUMPROGRAMMĀM, KAS TIEK LIETOTAS KOPĀ AR JŪSU BBM RISINĀJUMU VAI NO JEBKĀDĀM IZMAIŅĀM VAI MĒĢINĀJUMA IZMAINĪT JŪSU BBM RISINĀJUMU VAI JEBKĀDU TĀ DAĻU, KO VEIC KĀDS CITS, NEVIS BLACKBERRY, DĪKSTĀVES IZMAKSAS, ZAUDĒTA IESPĒJA LIETOT JŪSU BBM RISINĀJUMU VAI JEBKĀDU TĀ DAĻU VAI JEBKĀDUS TREŠO PUŠU PAKALPOJUMUS VAI TREŠO PUŠU IZSTRĀDĀJUMUS, AIZSTĀJĒJPREČU IZMAKSAS, SEGUMA, TELPU VAI PAKALPOJUMU IZMAKSAS, KAPITĀLA IZMAKSAS, VAI CITI TAMLĪDZĪGI FINANŠU ZAUDĒJUMI, KAS RODAS NO VAI IR SAISTĪTI AR ŠO LĪGUMU VAI JŪSU BBM RISINĀJUMU, IESKAITOT JŪSU BBM RISINĀJUMA LIETOŠANU VAI LIETOŠANAS NEIESPĒJAMĪBU, VEIKTSPĒJU VAI VEIKTSPĒJAS TRŪKUMU, NEATKARĪGI NO TĀ VAI ŠĀDI ZAUDĒJUMI BIJA PAREDZAMI VAI NĒ, UN PAT JA BLACKBERRY TIKA INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

(b)           Ciktāl to maksimāli pieļauj spēkā esošie likumi, Blackberry kopējās atbildības apjoms nekādā gadījumā nepārsniedz lielāko no sekojošiem: (i) summu, ko jūs samaksājāt par jebkādu Programmatūras daļu, kas izraisīja prasības celšanu; (ii) summu, ko jūs samaksājāt par prasību izraisījušā maksas pakalpojuma sniegšanas periodu; un (iii) piecus (5) ASV dolārus.

(c)           Ciktāl to maksimāli pieļauj spēkā esošie likumi, ciktāl sniedzas Blackberry atbildība pret jums saskaņā ar šo Līgumu, Blackberry atbild tikai par tādiem zaudējumiem, kas radušies laikā, kad Jūsu BBM risinājums nedarbojās, kavējās vai tam trūka veiktspējas.

(d)           Nekas šajā punktā neierobežo Blackberry atbildību pret jums nāves vai miesas bojājumu gadījumā, ciktāl to tieši izraisījusi Blackberry nolaidība; ar nosacījumu, ka jebkāds kaitējums, ko Blackberry ir pienākums atlīdzināt, tiek samazināts, ņemot vērā jūsu vai kāda cita vainu tajā. Ja jūs dzīvojat Itālijā vai Luksemburgā, nekas šajā pantā neierobežo BlackBerry atbildību pret Jums, ciktāl tieši izriet no BlackBerry ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ, ar nosacījumu, ka visi zaudējumi, kas jāmaksā BlackBerry tiek samazināti ar jūsu apmērā vai citu ieguldījumu.

(e)           CIKTĀL TO MAKSIMĀLI PIEĻAUJ SPĒKĀ ESOŠIE NORMATĪVIE AKTI, PUSES IR ATBILDĪGAS VIENA PRET OTRU TIKAI KĀ TO SKAIDRI NOSAKA ŠIS LĪGUMS UN TĀM NAV NEKĀDU CITU SAISTĪBU, PIENĀKUMU VAI ATBILDĪBAS UZ LĪGUMA, CIVILTIESISKA PĀRKĀPUMA, NORMATĪVĀ AKTA VAI CITA PAMATA.

(f)            CIKTĀL TO MAKSIMĀLI PIEĻAUJ SPĒKĀ ESOŠIE NORMATĪVIE AKTI, ŠAJĀ LĪGUMA NOTEIKTIE IEROBEŽOJUMI, IZSLĒGUMI UN PRASĪBU NORAIDĪJUMI: (i) IR PIEMĒROJAMI NEATKARĪGI NO JŪSU CELTĀS PRASĪBAS VAI PRASĪJUMA PAMATA, VAI PAŠAS PRASĪBAS RAKSTURA, IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMA NOLAIDĪBU, CIVILTIESISKU PĀRKĀPUMU, STINGRU ATBILDĪBU, NORMATĪVO AKTU, LĪGUMA PĀRKĀPUMU VAI JEBKĀDU CITU TIESĪBU TEORIJU; (ii) PALIEK SPĒKĀ PĒC ŠĀ LĪGUMA BŪTISKA PĀRKĀPUMA VAI PĀRKĀPUMIEM, VAI ŠĀ LĪGUMA PAMATMĒRĶA NESASNIEGŠANAS, VAI JEBKĀDU TAJĀ PAREDZĒTO TIESĪBU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU NEIZPILDES; (iii) NEATTIECAS UZ ŠAJĀ LĪGUMĀ PAREDZĒTAJIEM ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBAS PIENĀKUMIEM VAI OTRAS PUSES INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA ĻAUNPRĀTĪGU IZMANTOŠANU VAI PĀRKĀPŠANU VAI ŠĀDU ŠĀ LĪGUMA PUNKTU PĀRKĀPUMIEM: "JŪSU BBM      RISINĀJUMA      LIETOŠANAS      NOTEIKUMI"      (9.PUNKTS), "PROGRAMMATŪRAS     UN     DOKUMENTĀCIJAS     LICENCE"     (3.PUNKTS), "INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS" (9.PUNKTS), "EKSPORTA, IMPORTA UN LIETOŠANAS  IEROBEŽOJUMI  UN  ASV  VALDĪBAS  LICENCES"  (10.PUNKTS), "KONFIDENCIALITĀTE UN TEHNOLOĢIJU VIRZIENMAIŅAS AIZLIEGUMS" (12.PUNKTS), "LIETOTĀJU DATI" (20.PUNKTS), UN (IV) ATTIECAS KOPUMĀ UZ BLACKBERRY VAI BLACKBERRY GROUP OF COMPANIES, TO TIESĪBU UN PIENĀKUMU PĀRŅĒMĒJIEM, CESIONĀRIEM UN PILNVAROTAJIEM BLACKBERRY IZPLATĪTĀJIEM (IESKAITOT ĒTERA LAIKA       PAKALPOJUMU       SNIEDZĒJUS,       KAS       RĪKOJAS       KĀ       BLACKBERRY PROGRAMMATŪRAS IZPLATĪTĀJI).

(g)           NEVIENA  BLACKBERRY GROUP OF COMPANIES               AMATPERSONA, DIREKTORS, DARBINIEKS,                PĀRSTĀVIS,        IZPLATĪTĀJS,     PIEGĀDĀTĀJS    (IZŅEMOT PIEDĀVĀJUMU TIRGOTĀJU), PAKALPOJUMU                SNIEDZĒJS,NEATKARĪGAIS DARBUZŅĒMĒJS  VAI  JEBKURŠ  ĒTERA  LAIKA  PAKALPOJUMU  SNIEDZĒJS (IZŅEMOT KĀ NOTEIKTS IEPRIEKŠ TEKSTĀ) NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU, KAS IZRIET NO VAI IR SAISTĪTA AR ŠO LĪGUMU.

(h)           JŪS APLIECINĀT UN PIEKRĪTAT TAM, KA  ŠAJĀ  LĪGUMĀ  PAREDZĒTIE PRASĪJUMU NORAIDĪJUMI, IZSLĒGUMI UN IEROBEŽOJUMI VEIDO BŪTISKU PUŠU SAVSTARPĒJĀS VIENOŠANĀS SASTĀVDAĻU UN TAM, KA BEZ ŠIEM PRASĪJUMU NORAIDĪJUMIEM, IZSLĒGUMIEM UN IEROBEŽOJUMIEM: (i) ŠAJĀ LĪGUMA NOTEIKTĀS MAKSAS UN CITI NOTEIKUMI BŪTISKI ATŠĶIRTOS; UN (ii) BŪTU NEGATĪVI IETEKMĒTA BLACKBERRY SPĒJA LICENCĒT PROGRAMMATŪRU SASKAŅĀ AR ŠO LĪGUMU UN/VAI BLACKBERRY SPĒJA PADARĪT PIEEJAMUS TREŠO pušu IZSTRĀDĀJUMUS UN PAKALPOJUMUS JŪSU BBM RISINĀJUMĀ.

19.          Piekrišana informācijas apkopošanai, lietošanai, apstrādei, nodošanai, glabāšanai un izpaušanai (kopā

"Apstrādāt" vai "Apstrāde").

BlackBerry Group of Companies un tā pakalpojumu sniedzēju Apstrādātā personas informācija tiks Apstrādāta saskaņā ar Blackberry Privātuma politiku (atsauces veidā ietverta šajā Līgumā, pieejama tīmekļa vietnē www.blackberry.com/legal vai arī to var saņemt rakstot uz e-pastu  legalinfo@blackberry.com).  Ja Jūs esat Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vajadzības gadījumā, datu pārzinis attiecībā uz jūsu personas datiem ir tā Blackberry sabiedrība, ar kuru jūs esat noslēguši šo Līgumu.

(a)              Personiskā informācija. Jūsu BBM risinājuma (vai tā daļas) izmantošana, ieskaitot uzstādīšanu un / vai

programmatūras, vai saistīto Ētera laika pakalpojumu lietošanu, vai BlackBerry ID radīšanu, var izraisīt personas datu apstrādi, kā noteikts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par Jums, vai ja jūs esat kapitālsabiedrība vai cita veida juridiskās persona, jūsu darbinieku un citu personu, kas Jūs atļauj izmantot jūsu BBM risinājumu savā vārdā (kolektīvi, "Lietotāji") ar BlackBerry Group of Companies un tās pakalpojumu sniedzējiem, Jūsu Ētera laika pakalpojumu sniedzējiem, un trešo personu produktiem vai pakalpojumiem, ko izmanto ar jūsu BBM risinājumu. Atkarībā no izmantotajiem pakalpojumiem, personiskā informācija var ietvert šādu informāciju, piemēram, vārds, displeja attēlu, statusu un personas ziņas, e-pasta adresi, tālruņa numuru, valodu izvēli, BlackBerry ID, konta akreditācijas datus un iestatījumus, ierīces informāciju (piemēram, ierīces identifikatori un ierīces modelis), valsts, kurā izmanto jūsu BBM risinājumu funkcionalitāti un pakalpojumu vai programmatūras un aparatūras un laika joslu, Ētera laika pakalpojumu sniedzēja informāciju un informāciju par lietošanu kopā ar jūsu BBM Solution. Atkarībā no BBM risinājuma pieejamības funkcijas , adrešu grāmatas informācija, ierīču atrašanās vietas dati, kalendārs, fotogrāfijas, atgādinājumiem var piekļūt BBM risinājums un apstrādāt BlackBerry, lai nodrošinātu funkcionalitāti, kas izmanto šo informāciju kā daļu no vai kopā ar BBM risinājumu (piemēram, lai jūs varētu nosūtīt "iesaka BBM", e-pastu vai SMS kontaktam (-iem), Jūsu adrešu grāmatā). Jūs piekrītat, ka BlackBerry Group of Companies var vākt šādu personisko informāciju no jums tieši, vai saņemt to no ētera laika pakalpojumu sniedzējiem vai trešās personas ar produktiem vai pakalpojumiem, ko izmanto ar Jūsu BBM risinājmu. Ja Jūs esat uzņēmums vai cita juridiska persona, Jums ir jānodrošina, ka Jūs esat saņēmis visas nepieciešamās atļaujas un pilnvaras, lai piekristu, un dotu piekrišanu saskaņā ar  19.sadaļu, jo tie attiecas uz personisko informāciju par jūsu lietotājiem, kas tiek savākti, , kad izmanto Jūsu BBM risinājumu..

(b)              Mērķi. Atbilstoši Blackberry Privātuma politikai, BlackBerry Group of Companies un tā pakalpojumu

sniedzēji var Apstrādāt personas informāciju, lai (i) izprastu un apmierinātu jūsu vajadzības un vēlmes un sniegtu jums jūsu BBM risinājumu un Blackberry ID; (ii) attīstītu jaunu un pilnveidotu esošo produktu un pakalpojumu un produktu piedāvājumu, tostarp informētu jūs par to; (iii) vadītu un attīstītu BlackBerry Group of Companies' komercdarbību un darījumus; un (iv) ievērotu tiesību un normatīvās prasības. Turklāt, Blackberry var darīt pieejamus vai nosūtīt Lietotājiem Programmatūras vai citu produktu un pakalpojumu, Trešo pušu programmatūras, Trešo pušu satura vai Trešo pušu pakalpojumu un saistīto produktu un pakalpojumu uzlabojumus vai atjauninājumus, vai paziņojumus par šādiem uzlabojumiem vai atjauninājumiem.

(c)              "Mākoņskaitļošanas   pakalpojumi. Jūs atzīstat, ka BBM risinājums dara pieejamu "Mākoņskaitļošanas"

ziņapmaiņas un citi pakalpojumus, kas var ietvert attālo piekļuvi, uzglabāšanu vai dublēšanas funkcionalitāti, ko sniedz BlackBerry Group of Companies vai to pakalpojumu sniedzēji, un jūs piekrītat, ka, izmantojot šādus pakalpojumus, ievadītā , sniegtā, vai integrētā informācija ar šādiem pakalpojumiem (piemēram, displejs vārdi un attēli, statusa ziņojumi, kontaktpersonu saraksti vai grupas informācija, kalendārs, vai citu ierīcē esošo informāciju, piemēram, uzdevumu un multivides failus), var apstrādāt BlackBerry Group of Companies, lai atvieglotu piedāvātos pakalpojumus saskaņā ar jūsu līgumu (-iem) ar BlackBerry, un Jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir visas nepieciešamās atļaujas, lai nodrošinātu šādus datus BlackBerry..

(d)              Sociālā  funkcionalitāte.  BBM risinājums ietver "sociālo" funkcionalitāti, kas ļauj jums padarīt sevi atklājamu un sazināties ar citām personām, un uzlabot vai pilnveidot jūsu pieredzi ar pakalpojumiem vai Programmatūru, vai Trešo pušu programmatūru vai Trešo pušu pakalpojumus, kuros integrēta Blackberry nodrošinātā sociālā funkcionalitāte. Ja jūs lietojat šādu funkcionalitāti, jūs piekrītat tam, ka jūsu pieejamība mijiedarbībā un saziņā ar citiem var būt norādīta citiem, un šādas personas var skatīt un komentēt jūsu profilu, displeja vārdu, displeja attēlus, statusa ziņojumus, dalības statusu un citus identifikatorus vai informāciju. Piemēram, ja jūs lietojat pakalpojumu vai Trešo pušu pakalpojumu, kas integrēts BBM  sociālajā platformā , jūs piekrītat tam, ka: jūsu BlackBerry Messenger kontakti var redzēt, vai jūs lietojat šādu pakalpojumu vai Trešo pušu pakalpojumu, (ii) jūsu BlackBerry Messenger kontakti var skatīt jūsu profilu un programmatūru un Saturu (piemēram, spēles, mūziku vai citas vides datnes, atkarībā no konkrētā pakalpojuma vai Trešo pušu pakalpojuma), ko jūs esat lejupielādējuši, patērējat vai, kas ir pieejams kopīgošanai lietojot pakalpojumu vai Trešo pušu pakalpojumu no jūsu puses, kā arī komentārus, ko jūs vai citas personas raksta par tiem, (iii) kad jūs sniedzat komentārus par jūsu kontaktiem vai programmatūru vai Saturu, ko tie lejupielādējuši vai patērē lietojot pakalpojumu vai Trešo pušu pakalpojumu lietošanas, informācija par jums (Piemēram, jūsu komentāri, lietotāja profila vārds un displeja attēls) var būt redzama citiem šīs personas kontaktiem, un (iv) pakalpojums vai Trešo pušu pakalpojums var ietvert automatizētu funkcionalitāti, kas veic analīzi, lai izstrādātu ieteikumus balstoties uz jūsu vēlmēm un pakalpojumu vai Programmatūras izmantošanu. Attiecīgo pakalpojumu vai Programmatūras pieejamās opcijas, pielāgošanas pieejamību vai privātuma iestatījumus skatiet attiecīgo pakalpojumu vai Programmatūras attiecīgajās iestatījumu opcijās.

(e)              Integrācija ar Trešo pušu pakalpojumiem. BBM Risinājums var pieprasīt trešo personu pakalpojumu funkcionēšanu (piemēram, Ētera laika pakalpojumus). Ja jūs izvēlaties integrēt vai saistīt jūsu BBM risinājumu ar Trešo pušu pakalpojumiem (piemēram, pakalpojumiem, kas atvieglo jūsu BBM risinājumu lietošanu, lai piekļūtu un lietotu sociālo tīklošanu, vai citiem trešo pušu piedāvātajiem pakalpojumiem), jūs pilnvarojat Blackberry lietot jūsu akreditācijas datus, lai piekļūtu Trešo pušu pakalpojumiem jūsu vārdā, un Apstrādāt jūsu personas informāciju saistībā ar šādiem Trešo pušu pakalpojumiem, lai atvieglotu jūsu piekļuvi šādiem Trešo pušu pakalpojumiem jūsu personīgajām un/vai mājsaimniecības vajadzībām. Apstrādātā informācija var ietvert: (i) jūsu lietotāja Blackberry, paroli, autentifikācijas zīmes vai citus akreditācijas datus katram šādam trešo pušu e-pasta pakalpojumam vai citam kontam (Kontiem), ko jūs integrējat jūsu BBM risinājumā; (ii) jūsu Programmatūras konta profila informāciju (piemēram, BlackBerry ID, jūsu displeja attēlu, displeja vārdu, personīgo ziņojumu, pieejamības statusu, valsti, laika zonu, unikālos ierīces identifikatoru, u.tml.); (iii) ierīcē iegulto informāciju, (iv) norādi par to, kādas trešo pušu lietojumprogrammas vai pakalpojumus jūs esat pieslēguši jūsu Programmatūras kontam; un (iii) trešo pušu lietojumprogrammu vai pakalpojumu, ko esat pieslēguši jūsu Programmatūras kontam, lietošanas rezultātā radītos sesijas datus (piemēram, vinnēto punktu skaitu, kas iegūts pieslēgtajā trešo pušu spēlē vai lietojumprogrammā, tā attēlošanai jūsu Programmatūras konta profila logā, tūlītējās ziņojumapmaiņas datus, kas rodas no tūlītējās ziņojumapmaiņas tērzēšanas, ko esat uzsākuši pieslēgtajā trešo pušu lietojumprogrammā vai pakalpojumā un, ko sekmēja Programmatūras tūlītējās ziņojumapmaiņas funkcionalitāte, u.tml.). Jūs tāpat pilnvarojat Blackberry izpaust šādu informāciju attiecīgajiem Trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, datus (ieskaitot Ētera pakalpojumu sniedzējus) aktivizācijas, tarifikācijas, nodrošināšanas, uzturēšanas un deaktivizācijas nolūkā.. Šādi trešo pušu pakalpojumi, kuriem jūs piekļūstat, ir ārpus Blackberry kontroles. Ja jūsu personas informācija ir izpausta jūsu Ētera laika pakalpojumu sniedzējam vai trešajām pusēm ar produktiem un pakalpojumiem, kas tiek izmantoti ar jūsu BBM risinājumu, jūsu lietošanu regulē šādu trešo pušu piemērojamais līgums (līgumi) un privātuma politika, un jums jāiepazīstas ar šiem noteikumiem pirms Trešo pušu pakalpojuma un Trešo pušu programmatūras lietošanas. Jums jāiepazīstas ar jūsu Rokā turamās ierīces opcijām vai palīdzības izvēlni, lai uzzinātu vairāk un, ja piemērojams, pielāgotu piešķirtās atļaujas un pieejamās vadīklas šādiem Trešo pušu pakalpojumiem vai Trešo pušu programmatūrai.

(f)               Sīkdatnes un tamlīdzīgas tehnoloģijas. BlackBerry Group of Companies ir tiesīgs lietot "sīkdatnes" (nelielas jūsu Rokā turamajā ierīcē glabāto datu daļiņas) vai tamlīdzīgus rīkus, izmantojot anonimizētu informāciju, lai sniegtu jums iespēju parakstīties un noteiktiem pakalpojumiem, lai aizsargātu gan jūs, gan Blackberry, palīdzētu padarīt pakalpojumu lietošanu vieglāku vai pielāgotu jūsu pieredzi, vai analītiskiem mērķiem, kas palīdzētu mums izprast, kā lietotāji pieslēdzas mūsu pakalpojumiem un BBM risinājumam, un uzlabot to iezīmes.

(g)              Atbalsts un kvalitātes nodrošināšana. Ja jūs vēršaties pie Blackberry pēc atbalsta, vai sūtat diagnostikas vai citu tehnisko informāciju Blackberry ar Blackberry šādiem mērķiem norādītā e-pasta vai pierakstīšanās rīku starpniecību, jūs piekrītat tam, ka BlackBerry Group of Companies ir tiesīgs apkopot tehnisko informāciju, piemēram, Rokā turamās ierīces PIN numuru, aparatūras identifikācijas numuru un modeļa numuru, atmiņas statusu, operētājsistēmas un vides informāciju, bateriju statusu, bezvadu sistēmu Wi-Fi/WLAN, radio vai bezvadu pretestību un pieslēgumus, uzstādīto lietojumprogrammu sarakstu, programmu vai lietojumprogrammu lietošanas informāciju, datus par notiekošiem procesiem un ierīču konfigurāciju, sistēmas notikumus un citu informāciju par jūsu BlackBerry produkta stāvokli, kas var būt noderīga diagnostikas nolūkā. Šāda informācija tiks izmantota traucējummeklēšanai, klientu atbalstam, programmatūras atjauninājumiem un Blackberry produktu un pakalpojumu uzlabošanai saskaņā ar Blackberry Privātuma politiku Ja analīzē atklājas, ka ir iesaistīts trešās puses produkts, Blackberry var nosūtīt noteiktu diagnostikas vai tehnisko informāciju produkta trešās puses tirgotājam, traucējummeklēšanas procesa ietvaros. Jūs apstiprināt un piekrītat tam, ka tālruņa sarunas ar Blackberry un tās pakalpojuma sniedzējiem var būt ierakstītas mācību, kvalitātes nodrošināšanas, klientu apkalpošanas un atsauces nolūkā.

Ziņojumi saturs, kas ir piegādāti ar BBM risinājumu BlackBerry nesaglabātā vai nearhivē parastā uzņēmējdarbības gaitā. BBM ziņojumi tiek nosūtīti, izmantojot datu pakalpojumu serverus,ko ekspluatē Blackberry vai tā vārdā, un tiek nosūtīti saņēmējam (-iem), ja saņēmējs (-i) ir tiešsaistē. Kad ziņa ir piegādāta, tā vairs neatrodas uz mūsu serveriem. Ja saņēmējs (-i) nav tiešsaistē, nepiegādātā ziņa tiek turēta serveros,  ekspluatē Blackberry vai tā vārdā, kamēr to var nosūtīt līdz trīsdesmit (30) dienu laikā, pēc tam nepiegādātā ziņa tiks dzēsta no mūsu serveriem.Jebkādu piegādāto ziņojumu saturu BlackBerry nesaglabā  un atrodas tieši uz sūtītāja un adresāta ierīcēm, ja vien šie lietotāji to neizdzēš. Neskatoties uz iepriekš minēto, BlackBerry var saglabāt darījumu detaļas saistītas ar ziņojumiem un iekārtu (piemēram, datumu un laika zīmoga informācija, kas saistīta ar veiksmīgi piegādātiem ziņojumiem un ierīcēm, kas iesaistītas ziņojumos), kā arī jebkuru citu informāciju, ko BlackBerry ir juridiski spiests savākt. Ziņojumus, kas tiek nosūtīti caur BBM Risinājumu atradīsies uz mūsu serveriem pēc piegādes uz īsu laiku, bet tiek dzēsti, un atbrīvoti no jebkādas identificējamas informācijas īsā laika periodā saskaņā ar mūsu vispārējo saglabāšanas politiku..

(i)                Starptautiskā nodošana. Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka, lai nodrošinātu BBM (ieskaitot "mākoņskaitļošanas" un attālinātās piekļuves, glabāšanas un dublēšanas funkcionalitāti), BlackBerry Group of Companies var Apstrādāt datus, kas noteiktos gadījumos var ietvert personas informāciju un sarakstes saturu, BlackBerry Group of Companies vai BlackBerry Group of Companies vārdā vadītos serveros Lietotāju atrašanās vietas jurisdikcijā un ārpus tās, ieskaitot Kanādu, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienoto Karalisti un citas valstis Eiropas Savienībā, Singapūru Āzijas un Klusā okeāna reģionā, Apvienotajos Arābu Emirātos, vai citās valstīs Tuvo Austrumu reģionā, vai citās valstīs, kurās atrodas  BlackBerry Group of Companies vai BlackBerry Group of Companies vārdā vadītās iekārtas. Ja Lietotāji  ir  Eiropas  Ekonomikas  zonas  vai  jebkuras jurisdikcijas rezidenti, kurā nepieciešams saņemt piekrišanu personas informācijas nodošanai ārpus šī jurisdikcijas vai reģiona, jūs piekrītat šādai Apstrādei un garantējat, ka esat saņēmuši nepieciešamās piekrišanas saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem no jūsu Lietotājiem.

20.          Lietotāju dati. Papildus jebkādām izpaušanām, kas atļautas 19.punktā, jūs un jūsu Pilnvarotie lietotāji piekrītat un vienojaties, ka BlackBerry Group of Companies s ir tiesīgs piekļūt, paturēt un izpaust jūsu un jūsu Pilnvaroto lietotāju Lietotāju datus, ieskaitot personas informāciju, jūsu saziņas saturu vai informāciju par to, kā jūs lietojat jūsu BBM risinājuma funkcionalitāti un pakalpojumus vai programmatūru, vai aparatūru, kas tiek izmantota kopā ar jūsu BlackBerry risinājumu, ja tā pieejama Blackberry ("Lietotāju dati"), trešajām pusēm, ieskaitot ārvalstu un iekšzemes valsts iestādes, nepaziņojot par to jums vai jūsu Pilnvarotajiem lietotājiem, saskaņā ar to valstu likumiem, kurās atrodas BlackBerry Group of Companies un tā pakalpojumu sniedzēji, citi partneri vai saistītās sabiedrības, ar mērķi: (i) ievērot tiesas procesu vai īstenojamu valstisku pieprasījumu, vai kā citādi saskaņā ar likumu; (ii) sadarboties ar trešajām pusēm, izmeklējot šo Līgumu pārkāpjošas darbības; vai (iii) sadarbotos ar Interneta pakalpojumu sniedzēju, tīkla vai datoru iekārtu sistēmu administratoriem, lai pildītu šo Līgumu. Jūs garantējat, ka esat saņēmuši no jūsu Pilnvarotajiem lietotājiem visas, saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem nepieciešamās atļaujas, lai izpaustu Lietotāju datus BlackBerry Group of Companies un, lai BlackBerry Group of Companies varētu apkopot, lietot, apstrādāt, pārraidīt un/vai izpaust šādus Lietotāju datus, kā aprakstīts iepriekš tekstā.

21.          Cesija un deleģēšana. Blackberry ir tiesīga cedēt šo Līgumu bez atsevišķa paziņojuma jums. Jūs nedrīkstat cedēt šo Līgumu pilnībā vai daļēji bez Blackberry iepriekšējas rakstiskas piekrišanas (ko Blackberry, pēc saviem ieskatiem, var atteikt vai izvirzīt noteiktus nosacījumus), un nekāda cesija nav spēkā bez Blackberry iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Blackberry var pildīt šajā Līgumā noteiktās saistības tieši vai uzdot visu vai dažu saistību pildīšanu savam darbuzņēmējam vai apakšuzņēmējiem..

22.          Paziņojumi. Ja vien šajā Līgumā nav noteikts citādi, visi paziņojumi un cita saziņa saistībā ar šo Līgumu, tiek uzskatīti par pienācīgi sniegtiem, ja tie noformēti rakstiski un nodoti personīgi, nosūtīti ar kurjeru vai pa pastu ar pasta izdevumu priekšapmaksu ierakstītā vai līdzvērtīgā vēstulē ar saņemšanas apstiprinājumu, un adresēti jums uz adresi, ko esat norādījis Blackberry rēķinu sūtīšanai, un adresējot tos "BlackBerry UK Limited", adrese: 200 Bath Road, Slau pilsēta, Berkšīras grāfiste, Apvienotā Karaliste SL1 3XE, kontaktpersona: rīkotājdirektors. Papildus iepriekš minētajam, Blackberry pēc saviem ieskatiem var elektroniski sniegt jums jebkādu paziņojumu saskaņā ar šo Līgumu. Elektronisks paziņojums jums tiek uzskatīts par sniegtu, kad tas ir pārraidīts uz elektroniskā pasta adresi, ko jūs esat norādījis Blackberry un ja jūs neesat norādījis Blackberry šādu adresi, paziņojums uzskatāms par pienācīgi sniegtu, kad tas labi saredzamā veidā izvietots tīmekļa vietnē http://www.blackberry.com/legal/.

23.          Nepārvarama vara. Neraugoties uz jebkādu citu šā Līguma noteikumu, neviena no Pusēm nav uzskatāma par vainīgu šajā Līgumā noteikto saistību neizpildē, ja to izraisījuši tādi apstākļi, kas ir ārpus tās pamatotas kontroles, kurš Jūs piekrītat ietver pasākumus, kas iekļauti saskaņā ar 17.pantu (a) (ii).. Šis noteikums nav uzskatāms par jebkuras Puses saistību neizpildes attaisnojumu veikt maksājumu otrai Pusei saskaņā ar šo Līgumu.

24.          Vispārīgi jautājumi.

(a)           Trešās puses labuma saņēmēji. BlackBerry sabiedrotie un BlackBerry, un tās sabiedroto uzņēmumu direktori, amatpersonas un darbinieki ir trešās puses labuma saņēmēji šā Līguma sadaļās "Avārijas dienesti" (8.pants), "Atbildība par BBM risinājumu" (16.pants) , "Atbildības ierobežojums" (18.pants) un "Garantijas, atruna" (17.pants), it kā katrs būtu šā līguma puse, kas saskaņā ar šo iedaļu un šī līguma noteikumiem (Trešo personu tiesības) Act 1999 Anglijā ( "Trešās puses likums"). Saturu piegādātāji pakalpojumiem ir trešās puses labuma saņēmēji un  to saturs izmantošanas ierobežojumi ir izklāstīti "Noteikumi par BBM risinājuma  (sadaļa 2) izmantošanu un "Intelektuālais īpašums" (9.pants), it kā katrs būtu šā līguma puse, kas saskaņā ar šo iedaļu un trešo pušu akta noteikumiem. Izņemot gadījumus, kas īpaši noteikti šajā līgumā vai trešo personu likumā, jebkurai persona, kas nav šī Līguma Puse nav tiesības saskaņā ar šo līgumu vai trešo personu likumu. Ja programmatūru esat iegādājies no Apple iTunes Store, Jūs atzīstat un piekrītat, ka Apple Inc un tā meitasuzņēmumi ir šī līguma trešās puses saņēmēji , un pēc tam, kad jūs apstiprināt šo līgumu, Apple un tās meitasuzņēmumiem būs tiesības (un tiks uzskatīts, ka akceptējušas šādas tiesības), lai īstenotu šo līgumu pret Jums kā trešās personas saņēmējam attiecībā uz Jūsu BBM risinājuma izmantošanu uz iOS platformas. Jūs arī piekrītat, ka Apple Inc un tās meitasuzņēmumi  nav atbildīgi par BBM risinājumu, lai risinātu visas prasības, ko jūs vai trešās personas esat izvirzījuši attiecībā uz BBM risinājumu, vai sniedzot nekādu apkopi un atbalstu attiecībā uz BBM risinājumu..

 (b)          Atteikšanās no tiesībām saistību neizpildes gadījumā. Neviena no pusēm nav uzskatāma par atteikušos vai zaudējušu jebkādas šajā Līgumā noteiktās tiesības uz neizpildes, nokavējuma vai jebkādas citas tiesiskas vai taisnīguma doktrīnas pamata, ja šāda atteikšanās nav noformēta rakstiski ar tās Puses pilnvarotā parakstītāja parakstu, no kuras šāda atteikšanās tiek prasīta. Atteikšanās no jebkura šā Līguma noteikuma vai jebkura noteikuma pārkāpuma vienā gadījumā nenozīmē atteikšanos jebkurā citā gadījumā.

(c)           Spēkā esamība. Šajā Līgumā ietvertie noteikumi, nosacījumi un galvojumi, kuriem pēc savas jēgas un satura paredzēts turpināties pēc šā Līguma izpildies, paliek spēkā pēc šā Līguma izpildes, atsaukšanas vai izbeigšanas, ieskaitot atlīdzināšanas noteikumus.

(d)           Governing Law and Dispute Resolution.  ŠIM LĪGUMAM PIEMĒROJAMI UN TAS SKAIDROJSMS SASKAŅĀ AR ANGLIJAS UN VELSAS LIKUMIEM, IZŅEMOT JEBKĀDU LIKUMU KOPUMU, KAS REGULĒ TIESĪBU KOLĪZIJU NORMAS.  JA JŪS ESAT FRANCIJAS IEDZĪVOTĀJS UN ESAT PATĒRĒTĀJS SASKAŅĀ AR FRANCIJAS PETĒRĒTĀJU KODEKSU, TAD ĀRZEMJU LIKUMU PIEMĒROŠANA LĪGUMOS UZ JUMS NEATTIECASPuses vienojas, ka Apvienoto  Nāciju  Organizācijas  Konvencija  par starptautiskiem preču pārdošanas līgumiem tiek izslēgta no piemērošanas šim Līgumam pilnā apjomā. 

Jūs neatsaucami atsakāties no tiesībām izvirzīt iebildumus uz tiesvedības vietas, forum non conveniens (nepiemērotas tiesvedības vietas) vai jebkāda tamlīdzīga pamata un neatsaucami piekrītat paziņojuma saņemšanai par procesu pa pastu vai  jebkādā citā ar spēkā esošajieim likumiem atļautā veidā, un neatsaucami piekrītat un  pakļaujaties Anglijas tiesu jursdikcijai attiecībā uz jebkurām šādām prasībām, kas izriet no  šī Līguma vai ir ar to saistītas. Puses konkrēti vienojas, ka gadījumā, ja rodas strīds uz šī Līguma pamata un šāds strīds ir jāizšķir tiesā, šāds strīds nevar tikt izšķirts zvērināto tiesā. Nekādus strīdus starp Pusēm vai ar jebkuras personas iesaistīšanu, izņemot Jūs, nevar savienot vai apvienot bez Blackberry iepriekšējas rakstiskas piekrišanas..  

Neskatoties uz iepriekš minēto, Blackerry ir tiesības ierosināt tiesvedību uz likuma vai taisnīguma pamata, tai skaitā tiesvedību par nodrošinājuma līdzekļa prasīšanu aizliedzoša tiesas priekšraksta formā prasībās vai strīdos, kas attiecas uz: (i) summām, kas Blackberry pienākas no jums sakarā ar to, ka jūs esat iegādājies BBM risinājumu vai jebkādu tā daļu, kā piemērojams; un (ii) turpmāk minēto Līguma punktu pārkāpumu vai pārkāpumu draudus no jūsu puses: "BBM risinājuma lietošanas noteikumi" (2.punkts), "Programmatūras un dokumentācijas licence" (3.punkts), "Intelektuālais īpašums" (9.punkts), "Eksporta, importa un lietošanas ierobežojumi, ASV valdības licences" (10.punkts), "Drošība, konti un paroles" (11.punkts),  "Konfidencialitāte  un  tehnoloģiju  virzienmaiņas  aizliegums"  (12.punkts)  un "Izbeigšanas sekas" (15.punkts). ).  JA JŪS ESAT FRANCIJAS IEDZĪVOTĀJS UN PATĒRĒTĀJS SASKAŅĀ AR FRANCIJAS PATERĒTĀJU KODEKSU, TAD JEBKURA ATKĀPE NO JURISDIKCIJAS UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS PROCEDŪRAS PATĒRĒTĀJU LĪGUMOS SASKAŅĀ AR FRANCIJAS LIKUMIEM UZ JUMS NEATTIECAS. JA JŪS ESAT LUKSEMBURGAS IEDZĪVOTĀJS UN PATĒRĒTĀJS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMĀM JŪSU TIESĪBĀM LIKUMĀ UN PADOMES REGULU (EK) 44/2011 2002.GADA 22.DECEMBRĪ PAR JURISDIKCIJU UN SPRIEDUMU IZPILDI CIVILLIETĀS UN KOMERCIĀLĀS LIETĀS, NETIEK SKARTAS..

(e)           Šķirtība. Ciktāl kompetentā iestāde jebkurā jurisdikcijā atzīst jebkuru šā Līguma punktu, apakšpunktu, noteikumu, teikumu vai daļu ("Daļa") par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neīstenojamu, šāds  atzinums  par  attiecīgo  Daļu  neietekmē:  (i)  pārējo  Līguma  Daļu likumību,  spēkā  esamību  un  īstenojamību;  vai  (ii)  attiecīgās  Daļas  likumību,  spēkā esamību vai īstenojamību jebkurā citā jurisdikcijā, un attiecīgā Daļa tiks pēc iespējas ierobežota un tikai pēc tam nošķirta, ja nepieciešams, ciktāl tas vajadzīgs, lai padarītu Līgumu par spēkā esošu un īstenojamu.

(f)            Valoda. Ja šis Līgums tiek tulkots citā valodā, kas nav angļu valoda, angļu valodas versija  ir  noteicošā  jebkādu  nozīmes  pretrunu  vai  neatbilstību  gadījumā  starp  angļu valodas versiju un jebkuru tās tulkojumu. Ja jūsu jurisdikcijā likums to neaizliedz, vai aizlieguma gadījumā, tikai šāda aizlieguma apjomā, visas un jebkādas domstarpības, strīdi, mediācija, šķīrējtiesas vai tiesvedības saistībā ar šo Līgumu notiek angļu valodā, tai skaitā jebkāda sarakste, atklāšana, iesniegumi, pieteikumi, lūgumi, mutiski lūgumi, argumenti, mutiski argumenti un lēmumi vai spriedumi.

(g)           Līguma pilnīgums. Šis Līgums (kurš, jebkura tā Pielikuma izpratnē, attiecībā uz šāda Pielikuma priekšmetu, tāpat ietver šā Pielikuma noteikumus) veido Pušu pilnīgu vienošanos attiecībā uz tā priekšmetu un starp Pusēm nav nekādu citu noteikumu, vienošanos, saziņas, apliecinājumu, galvojumu, saistību uzņemšanos, blakus nodrošinājuma līgumu vai vienošanos, kas attiektos uz Programmatūru, izņemot tos, kas paredzēti šajā Līgumā. Neskatoties uz iepriekš minēto, citas vienošanās starp Pusēm var regulēt citu jūsu BBM risinājuma daļu lietošanu. Šis Līgums aizstāj jebkādas iepriekšējas vai pagaidu mutiskas vai rakstiskas norunas, vienošanās, pārrunas, apliecinājumus, galvojumus, saistību uzņemšanās, blakus nodrošinājuma līgumus un vienošanās starp Pusēm attiecībā uz šā Līguma priekšmetu un jūs apliecināt, ka, piekrītot parakstīt šo Līgumu, neesat paļāvies ne uz ko no iepriekš minētā. Šo Līgumu var grozīt jebkurā laikā pēc Pušu savstarpējas vienošanās. Izņemot ciktāl Blackberry to īpaši aizliedz spēkā esošie likumi, Blackberry tāpat patur tiesības, pēc saviem ieskatiem, veikt izmaiņas šajā Līgumā tā darbības laikā, tostarp, lai atspoguļotu likuma vai likuma pieprasītās izmaiņas (ieskaitot izmaiņas, lai nodrošinātu šā Līguma īstenojamību) vai izmaiņas komercdarbības praksē, sniedzot jums pamatotu paziņojumu par šādām izmaiņām elektroniskā formā (kā to paredz noteikumi par Paziņojumu sniegšanu iepriekš) vai izvietojot paziņojumu par izmaiņām tīmekļa vietnē http://www.blackberry.com/legal legal un jums ir regulāri jāpārbauda izmaiņas šajā vietnē. Ja jūs turpināt lietot BBm risinājumu vairāk kā sešdesmit (60) dienas pēc paziņojuma par izmaiņām sniegšanas, uzskatāms, ka jūs esat piekritis attiecīgajām izmaiņām. Ja jums ir kādas neskaidrības saistībā ar izmaiņām, lūdzam sazināties ar mums rakstot uz l legalinfo@blackberry.com com sešdesmit (60) dienu laikā pēc tam kad, tika sniegts paziņojums par izmaiņām, lai noskaidrotu savas iespējas.

(h)           Atbilstība likumiem. Jums, par  saviem  līdzekļiem,  jāsaņem  un  jāuztur  visas  licences, reģistrācijas un apstiprinājumi, ko prasa valsts iestādes vai spēkā esošie likumi jūsu jurisdikcijā šā Līguma vai jebkādu ar to saistītu licences līgumu noslēgšanai un pildīšanai. Jo īpaši, lai novērstu šaubas, uzstādot un lietojot jūsu BBM risinājumu, jūs ievērosiet visus spēkā esošos  likumus   un  noteikumus,  tostarp  saņemsiet  jebkādas  nepieciešamās   licences, reģistrācijas un apstiprinājumus no kompetentajām valsts iestādēm jebkādas Programmatūras ievešanai un lietošanai, kas satur komerciālu šifru vai citu spēkā esošajos likumos noteiktu drošības funkciju. Jūs iesniegsiet Blackberry apstiprinājumus un oficiālos dokumentus, ko Blackberry var periodiski pieprasīt, lai pārliecinātos par šīs saistības izpildi no jūsu puses. Neierobežojot iepriekš minēto, ievērojot to, ka noteiktiem pakalpojumiem un Trešo pušu pakalpojumiem var piekļūt pasaules mērogā, ja izlemjat piekļūt pakalpojumiem vai Trešo pušu pakalpojumiem no valstīm, kuras nav valstis, kur Blackberry vai attiecīgā trešā puse ir norādījušas attiecīgo pakalpojumu vai Trešo pušu pakalpojumu pieejamību, jūs to darāt pēc savas iniciatīvas un atbildat par atbilstību visiem attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, ieskaitot tos, kas regulē attiecīgā BLACKBERRY pakalpojuma vai Trešo pušu pakalpojuma, un saistītā Satura, Trešo pušu izstrādājumu vai Programmatūras eksportu, importu, lietošanu, pārraidi un/vai sakarus. Turklāt, Blackberry nesniedz nekādus apliecinājumus tam, ka BBM risinājums un Trešo pušu izstrādājumi, kas saistīti vai padarīti pieejami ar pakalpojuma(u) starpniecību ir atbilstoši un pieejami lietošanai jebkurā vietā. Jūs piekrītat, ka jūs apņematies nelejupielādēt un citādi nepiekļūt Programmatūrai vai Trešo pušu izstrādājumiem, kā arī nemēģināt to darīt no vietām, kur šādas darbības ir nelikumīgas. Neierobežojot iepriekš minēto, ja spēkā esošie likumi aizliedz jums vai jūsu Pilnvarotajiem lietotājiem lietot BlackBerry rokā turamās ierīces programmatūras video zvana iezīmes, piemēram, video tērzēšanu vai BBM risinājuma funkcionalitāti, tostarp tāpēc, ka vienādranga, video vai Internetā bāzēta funkcionalitāte nav atļauta jūsu jurisdikcijā, tāpēc, ka jūs vai jūsu Pilnvarotie lietotāji neatbilst noteiktajiem vecuma ierobežojumiem, vai arī ar Ārkārtas pakalpojumiem saistītu likumu dēļ, tad ne jūs nedrīkstat lejupielādēt vai lietot šīs Programmatūras iezīmes vai produktus, un/vai, ka jūs atbildat par alternatīvu iespēju organizēšanu piekļuvei Ārkārtas pakalpojumiem.

(j)      Paplašināta nozīme. Termins "ietver (ieskaitot)" vai "tādi kā (piemēram)" tāpat nozīmē "ietver (ieskaitot), bez ierobežojuma" un "tādi kā (piemēram), bez ierobežojuma", pēc apstākļiem..

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI VAI NESKAIDRĪBAS PAR ŠĀ LĪGUMA NOTEIKUMIEM, LŪDZAM

SAZINĀTIES AR BLACKBERRY, RAKSTOT UZ ADRESI: legalinfo@blackberry.com.

.

Papildus jūsu personiskās informācijas izmantošanai, kā noteikts Līgumā un BlackBerry privātuma politikā (sk. vietnē www.blackberry.com/legal), Jūs un Jūsu pilnvarotie lietotāji piekrītat, atļaujat un vienojas par jūsu un Jūsu pilnvarotio lietotāju personiskās informācijas apstrādi, kā noteikts saskaņā BlackBerry Group of Companies un tās pakalpojumu sniedzēju piemērojamiem tiesību aktiem, attiecībā uz funkcijām vai pakalpojumiem, kas paļaujas uz atrašanās vietas informāciju, izmantojot GPS vai tamlīdzīgus satelīta pakalpojumus (ja iespējams) vai pūļa izcelsmes Wi-Fi piekļuves punktus un šūnu torni vietās un kas var ietvert atrašanās vietu balstītu mārketingu un reklāmu. Piemēram, kur ir pieejamas dažas iezīmes BBM Risinājums var ļaut jums dalīties ar savu atrašanās vietu ar jūsu kontaktu (-iem), vai, lai atrastu vai nosūtītu ziņu.BlackBerry Group of Companies nesaglabā šādu informāciju tādā veidā, kas personiski identificē lietotāju, un var izmantot šo informāciju, lai sniegtu jums un uzlabotu uz atrašanās vietu balstītus pakalpojumus, ko sniedz vai tās vārdā sniedz BlackBerry Group of Companies vai, ko nodrošina trešo Pušu Pakalpojumi,ko izmanto ar jūsu BBM risinājumu.BlackBerry Group of Companies var izmantot arī šādu informāciju, lai radītu datus, kas ir apkopoti vai padarīti anonīmi, lai sniegtu informāciju, kas balstīta un atrašanās vietu saistītu reklāmu. Izmantojot trešo personu pakalpojumus, kas izmanto vai sniedz atrašanās vietas datus, jūs esat pakļauts, un jums būtu jāpārskata šīs trešā persona noteikumi un privātuma politiku par atrašanās vietas datu lietošanu Trešo personu pakalpojumos, un Jums ir pienācīgi jāapsver pirms piekristu, ka jūsu atrašanās vietas informāciju var tikt izpausta citām personām.. 

Piekrišana informācijas apkopošanai, lietošanai, apstrādei, nodošanai, glabāšanai un izpaušanai (kopā

"Apstrādāt" vai "Apstrāde").

BlackBerry Group of Companies un tā pakalpojumu sniedzēju Apstrādātā personas informācija tiks Apstrādāta saskaņā ar Blackberry Privātuma politiku (atsauces veidā ietverta šajā Līgumā, pieejama tīmekļa vietnē www.blackberry.com/legal vai arī to var saņemt rakstot uz e-pastu  legalinfo@blackberry.com).  Jūs esat Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vajadzības gadījumā, datu pārzinis attiecībā uz jūsu personas datiem ir tā Blackberry sabiedrība, ar kuru jūs esat noslēguši šo Līgumu.

(a)                  Personiskā informācija. Jūsu BBM risinājuma (vai tā daļas) izmantošana, ieskaitot uzstādīšanu un / vai programmatūras, vai saistīto Ētera laika pakalpojumu lietošanu, vai BlackBerry ID radīšanu, var izraisīt personas datu apstrādi, kā noteikts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par Jums, vai ja jūs esat kapitālsabiedrība vai cita veida juridiskās persona, jūsu darbinieku un citu personu, kas Jūs atļauj izmantot jūsu BBM risinājumu savā vārdā (kolektīvi, "Lietotāji") ar BlackBerry Group of Companies un tās pakalpojumu sniedzējiem, Jūsu Ētera laika pakalpojumu sniedzējiem, un trešo personu produktiem vai pakalpojumiem, ko izmanto ar jūsu BBM risinājumu. Atkarībā no izmantotajiem pakalpojumiem, personiskā informācija var ietvert šādu informāciju, piemēram, vārds, displeja attēlu, statusu un personas ziņas, e-pasta adresi, tālruņa numuru, valodu izvēli, BlackBerry ID, konta akreditācijas datus un iestatījumus, ierīces informāciju (piemēram, ierīces identifikatori un ierīces modelis), valsts, kurā izmanto jūsu BBM risinājumu funkcionalitāti un pakalpojumu vai programmatūras un aparatūras un laika joslu, Ētera laika pakalpojumu sniedzēja informāciju un informāciju par lietošanu kopā ar jūsu BBM Solution. Atkarībā no BBM risinājuma pieejamības funkcijas , adrešu grāmatas informācija, ierīču atrašanās vietas dati, kalendārs, fotogrāfijas, atgādinājumiem var piekļūt BBM risinājums un apstrādāt BlackBerry, lai nodrošinātu funkcionalitāti, kas izmanto šo informāciju kā daļu no vai kopā ar BBM risinājumu (piemēram, lai jūs varētu nosūtīt "iesaka BBM", e-pastu vai SMS kontaktam (-iem), Jūsu adrešu grāmatā). Jūs piekrītat, ka BlackBerry Group of Companies var vākt šādu personisko informāciju no jums tieši, vai saņemt to no ētera laika pakalpojumu sniedzējiem vai trešās personas ar produktiem vai pakalpojumiem, ko izmanto ar Jūsu BBM risinājmu. Ja Jūs esat uzņēmums vai cita juridiska persona, Jums ir jānodrošina, ka Jūs esat saņēmis visas nepieciešamās atļaujas un pilnvaras, lai piekristu, un dotu piekrišanu saskaņā ar  19.sadaļu, jo tie attiecas uz personisko informāciju par jūsu lietotājiem, kas tiek savākti, , kad izmanto Jūsu BBM risinājumu.

(b)                 Mērķi. Atbilstoši Blackberry Privātuma politikai, BlackBerry Group of Companies un tā pakalpojumu sniedzēji var Apstrādāt personas informāciju, lai (i) izprastu un apmierinātu jūsu vajadzības un vēlmes un sniegtu jums jūsu BBM risinājumu un Blackberry ID; (ii) attīstītu jaunu un pilnveidotu esošo produktu un pakalpojumu un produktu piedāvājumu, tostarp informētu jūs par to; (iii) vadītu un attīstītu BlackBerry Group of Companies' komercdarbību un darījumus; un (iv) ievērotu tiesību un normatīvās prasības. Turklāt, Blackberry var darīt pieejamus vai nosūtīt Lietotājiem Programmatūras vai citu produktu un pakalpojumu, Trešo pušu programmatūras, Trešo pušu satura vai Trešo pušu pakalpojumu un saistīto produktu un pakalpojumu uzlabojumus vai atjauninājumus, vai paziņojumus par šādiem uzlabojumiem vai atjauninājumiem.

(c)                 Mākoņskaitļošanas   pakalpojumi. Jūs atzīstat, ka BBM risinājums dara pieejamu "Mākoņskaitļošanas"

ziņapmaiņas un citi pakalpojumus, kas var ietvert attālo piekļuvi, uzglabāšanu vai dublēšanas funkcionalitāti, ko sniedz BlackBerry Group of Companies vai to pakalpojumu sniedzēji, un jūs piekrītat, ka, izmantojot šādus pakalpojumus, ievadītā , sniegtā, vai integrētā informācija ar šādiem pakalpojumiem (piemēram, displejs vārdi un attēli, statusa ziņojumi, kontaktpersonu saraksti vai grupas informācija, kalendārs, vai citu ierīcē esošo informāciju, piemēram, uzdevumu un multivides failus), var apstrādāt BlackBerry Group of Companies, lai atvieglotu piedāvātos pakalpojumus saskaņā ar jūsu līgumu (-iem) ar BlackBerry, un Jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir visas nepieciešamās atļaujas, lai nodrošinātu šādus datus BlackBerry.

(d)                 Sociālā  funkcionalitāte.  BBM risinājums ietver "sociālo" funkcionalitāti, kas ļauj jums padarīt sevi atklājamu un sazināties ar citām personām, un uzlabot vai pilnveidot jūsu pieredzi ar pakalpojumiem vai Programmatūru, vai Trešo pušu programmatūru vai Trešo pušu pakalpojumus, kuros integrēta Blackberry nodrošinātā sociālā funkcionalitāte. Ja jūs lietojat šādu funkcionalitāti, jūs piekrītat tam, ka jūsu pieejamība mijiedarbībā un saziņā ar citiem var būt norādīta citiem, un šādas personas var skatīt un komentēt jūsu profilu, displeja vārdu, displeja attēlus, statusa ziņojumus, dalības statusu un citus identifikatorus vai informāciju. Piemēram, ja jūs lietojat pakalpojumu vai Trešo pušu pakalpojumu, kas integrēts BBM  sociālajā platformā , jūs piekrītat tam, ka jūsu BlackBerry Messenger kontakti var redzēt, vai jūs lietojat šādu pakalpojumu vai Trešo pušu pakalpojumu, (ii) jūsu BlackBerry Messenger kontakti var skatīt jūsu profilu un programmatūru un Saturu (piemēram, spēles, mūziku vai citas vides datnes, atkarībā no konkrētā pakalpojuma vai Trešo pušu pakalpojuma), ko jūs esat lejupielādējuši, patērējat vai, kas ir  pieejams kopīgošanai lietojot pakalpojumu vai Trešo pušu pakalpojumu no jūsu puses, kā arī komentārus, ko jūs vai citas personas raksta par tiem, (iii) kad jūs sniedzat komentārus par jūsu kontaktiem vai programmatūru vai Saturu, ko tie lejupielādējuši vai patērē lietojot pakalpojumu vai Trešo pušu pakalpojumu lietošanas, informācija par jums (Piemēram, jūsu komentāri, lietotāja profila vārds un displeja attēls) var būt redzama citiem šīs personas kontaktiem, un (iv) pakalpojums vai Trešo pušu pakalpojums var ietvert automatizētu funkcionalitāti, kas veic analīzi, lai izstrādātu ieteikumus balstoties uz jūsu vēlmēm un pakalpojumu vai Programmatūras izmantošanu. Attiecīgo pakalpojumu vai Programmatūras pieejamās opcijas, pielāgošanas pieejamību vai privātuma iestatījumus skatiet attiecīgo pakalpojumu vai Programmatūras attiecīgajās iestatījumu opcijās.

(e)                 Integrācija ar Trešo pušu pakalpojumiem. BBM Risinājums var pieprasīt trešo personu pakalpojumu funkcionēšanu (piemēram, Ētera laika pakalpojumus). Ja jūs izvēlaties integrēt vai saistīt jūsu BBM risinājumu ar Trešo pušu pakalpojumiem (piemēram, pakalpojumiem, kas atvieglo jūsu BBM risinājumu lietošanu, lai piekļūtu un lietotu sociālo tīklošanu, vai citiem trešo pušu piedāvātajiem pakalpojumiem), jūs pilnvarojat Blackberry lietot jūsu akreditācijas datus, lai piekļūtu Trešo pušu pakalpojumiem jūsu vārdā, un Apstrādāt jūsu personas informāciju saistībā ar šādiem Trešo pušu pakalpojumiem, lai atvieglotu jūsu piekļuvi šādiem Trešo pušu pakalpojumiem jūsu personīgajām un/vai mājsaimniecības vajadzībām. Apstrādātā informācija var ietvert: (i) jūsu lietotāja Blackberry, paroli, autentifikācijas zīmes vai citus akreditācijas datus katram šādam trešo pušu e-pasta pakalpojumam vai citam kontam (Kontiem), ko jūs integrējat jūsu BBM risinājumā; (ii) jūsu Programmatūras konta profila informāciju (piemēram, BlackBerry ID, jūsu displeja attēlu, displeja vārdu, personīgo ziņojumu, pieejamības statusu, valsti, laika zonu, unikālos ierīces identifikatoru, u.tml.); (iii) ierīcē iegulto informāciju, (iv) norādi par to, kādas trešo pušu lietojumprogrammas vai pakalpojumus jūs esat pieslēguši jūsu Programmatūras kontam; un (iii) trešo pušu lietojumprogrammu vai pakalpojumu, ko esat pieslēguši jūsu Programmatūras kontam, lietošanas rezultātā radītos sesijas datus (piemēram, vinnēto punktu skaitu, kas iegūts pieslēgtajā trešo pušu spēlē vai lietojumprogrammā, tā attēlošanai jūsu Programmatūras konta profila logā, tūlītējās ziņojumapmaiņas datus, kas rodas no tūlītējās ziņojumapmaiņas tērzēšanas, ko esat uzsākuši pieslēgtajā trešo pušu lietojumprogrammā vai pakalpojumā un, ko sekmēja Programmatūras tūlītējās ziņojumapmaiņas funkcionalitāte, u.tml.). Jūs tāpat pilnvarojat Blackberry izpaust šādu informāciju attiecīgajiem Trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, datus (ieskaitot Ētera pakalpojumu sniedzējus) aktivizācijas, tarifikācijas, nodrošināšanas, uzturēšanas un deaktivizācijas nolūkā.. Šādi trešo pušu pakalpojumi, kuriem jūs piekļūstat, ir ārpus Blackberry kontroles. Ja jūsu personas informācija ir izpausta jūsu Ētera laika pakalpojumu sniedzējam vai trešajām pusēm ar produktiem un pakalpojumiem, kas tiek izmantoti ar jūsu BBM risinājumu, jūsu lietošanu regulē šādu trešo pušu piemērojamais līgums (līgumi) un privātuma politika, un jums jāiepazīstas ar šiem noteikumiem pirms Trešo pušu pakalpojuma un Trešo pušu programmatūras lietošanas. Jums jāiepazīstas ar jūsu Rokā turamās ierīces opcijām vai palīdzības izvēlni, lai uzzinātu vairāk un, ja piemērojams, pielāgotu piešķirtās atļaujas un pieejamās vadīklas šādiem Trešo pušu pakalpojumiem vai Trešo pušu programmatūrai.

(f)                  Sīkdatnes un tamlīdzīgas tehnoloģijas. BlackBerry Group of Companies ir tiesīgs lietot "sīkdatnes" (nelielas jūsu Rokā turamajā ierīcē glabāto datu daļiņas) vai tamlīdzīgus rīkus, izmantojot anonimizētu informāciju, lai sniegtu jums iespēju parakstīties un noteiktiem pakalpojumiem, lai aizsargātu gan jūs, gan Blackberry, palīdzētu padarīt pakalpojumu lietošanu vieglāku vai pielāgotu jūsu pieredzi, vai analītiskiem mērķiem, kas palīdzētu mums izprast, kā lietotāji pieslēdzas mūsu pakalpojumiem un BBM risinājumam, un uzlabot to iezīmes. Lūdzu, pārbaudiet iestatījumus Jūsu Rokā turamās ierīces pārlūkā, lai uzzinātu, kā noņemt vai bloķēt pārlūka sīkdatnes.

(g)                 Atbalsts un kvalitātes nodrošināšana. Ja jūs vēršaties pie Blackberry pēc atbalsta, vai sūtat diagnostikas vai citu tehnisko informāciju Blackberry ar Blackberry šādiem mērķiem norādītā e-pasta vai pierakstīšanās rīku starpniecību, jūs piekrītat tam, ka BlackBerry Group of Companies ir tiesīgs apkopot tehnisko informāciju, piemēram, Rokā turamās ierīces PIN numuru, aparatūras identifikācijas numuru un modeļa numuru, atmiņas statusu, operētājsistēmas un vides informāciju, bateriju statusu, bezvadu sistēmu Wi-Fi/WLAN, radio vai bezvadu pretestību un pieslēgumus, uzstādīto lietojumprogrammu sarakstu, programmu vai lietojumprogrammu lietošanas informāciju, datus par notiekošiem procesiem un ierīču konfigurāciju, sistēmas notikumus un citu informāciju par jūsu BlackBerry produkta stāvokli, kas var būt noderīga diagnostikas nolūkā. Šāda informācija tiks izmantota traucējummeklēšanai, klientu atbalstam, programmatūras atjauninājumiem un Blackberry produktu un pakalpojumu uzlabošanai saskaņā ar Blackberry Privātuma politiku Ja analīzē atklājas, ka ir iesaistīts trešās puses produkts, Blackberry var nosūtīt noteiktu diagnostikas vai tehnisko informāciju produkta trešās puses tirgotājam, traucējummeklēšanas procesa ietvaros. Jūs apstiprināt un piekrītat tam, ka tālruņa sarunas ar Blackberry un tās pakalpojuma sniedzējiem var būt ierakstītas mācību, kvalitātes nodrošināšanas, klientu apkalpošanas un atsauces nolūkā.

(h)                 Ziņojumu uzglabāšana .Ziņojumi saturs, kas ir piegādāti ar BBM risinājumu BlackBerry nesaglabātā vai nearhivē parastā uzņēmējdarbības gaitā. BBM ziņojumi tiek nosūtīti, izmantojot datu pakalpojumu serverus,ko ekspluatē Blackberry vai tā vārdā, un tiek nosūtīti saņēmējam (-iem), ja saņēmējs (-i) ir tiešsaistē. Kad ziņa ir piegādāta, tā vairs neatrodas uz mūsu serveriem. Ja saņēmējs (-i) nav tiešsaistē, nepiegādātā ziņa tiek turēta serveros,  ekspluatē Blackberry vai tā vārdā, kamēr to var nosūtīt līdz trīsdesmit (30) dienu laikā, pēc tam nepiegādātā ziņa tiks dzēsta no mūsu serveriem.Jebkādu piegādāto ziņojumu saturu BlackBerry nesaglabā  un atrodas tieši uz sūtītāja un adresāta ierīcēm, ja vien šie lietotāji to neizdzēš. Neskatoties uz iepriekš minēto, BlackBerry var saglabāt darījumu detaļas saistītas ar ziņojumiem un iekārtu (piemēram, datumu un laika zīmoga informācija, kas saistīta ar veiksmīgi piegādātiem ziņojumiem un ierīcēm, kas iesaistītas ziņojumos), kā arī jebkuru citu informāciju, ko BlackBerry ir juridiski spiests savākt. Ziņojumus, kas tiek nosūtīti caur BBM Risinājumu atradīsies uz mūsu serveriem pēc piegādes uz īsu laiku, bet tiek dzēsti, un atbrīvoti no jebkādas identificējamas informācijas īsā laika periodā saskaņā ar mūsu vispārējo saglabāšanas politiku..

(i)                   Starptautiskā nodošana. Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka, lai nodrošinātu BBM (ieskaitot "mākoņskaitļošanas" un attālinātās piekļuves, glabāšanas un dublēšanas funkcionalitāti), BlackBerry Group of Companies var Apstrādāt datus, kas noteiktos gadījumos var ietvert personas informāciju un sarakstes saturu, BlackBerry Group of Companies vai BlackBerry Group of Companies vārdā vadītos serveros Lietotāju atrašanās vietas jurisdikcijā un ārpus tās, ieskaitot Kanādu, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienoto Karalisti un citas valstis Eiropas Savienībā, Singapūru Āzijas un Klusā okeāna reģionā, Apvienotajos Arābu Emirātos, vai citās valstīs Tuvo Austrumu reģionā, vai citās valstīs, kurās atrodas  BlackBerry Group of Companies vai BlackBerry Group of Companies vārdā vadītās iekārtas. Ja Lietotāji  ir  Eiropas  Ekonomikas  zonas  vai  jebkuras jurisdikcijas rezidenti, kurā nepieciešams saņemt piekrišanu personas informācijas nodošanai ārpus šī jurisdikcijas vai reģiona, jūs piekrītat šādai Apstrādei un garantējat, ka esat saņēmuši nepieciešamās piekrišanas saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem no jūsu Lietotājiem.

Lietotāju dati.

Papildus jebkādām izpaušanām, kas atļautas iepriekšējā punktā, jūs un jūsu Pilnvarotie lietotāji piekrītat un vienojaties, ka BlackBerry Group of Companies s ir tiesīgs piekļūt, paturēt un izpaust jūsu un jūsu Pilnvaroto lietotāju Lietotāju datus, ieskaitot personas informāciju, jūsu saziņas saturu vai informāciju par to, kā jūs lietojat jūsu BBM risinājuma funkcionalitāti un pakalpojumus vai programmatūru, vai aparatūru, kas tiek izmantota kopā ar jūsu BBM risinājumu, ja tā pieejama Blackberry ("Lietotāju dati"), trešajām pusēm, ieskaitot ārvalstu un iekšzemes valsts iestādes, nepaziņojot par to jums vai jūsu Pilnvarotajiem lietotājiem, saskaņā ar to valstu likumiem, kurās atrodas BlackBerry Group of Companies un tā pakalpojumu sniedzēji, citi partneri vai saistītās sabiedrības, ar mērķi: (i) ievērot tiesas procesu vai īstenojamu valstisku pieprasījumu, vai kā citādi saskaņā ar likumu; (ii) sadarboties ar trešajām pusēm, izmeklējot šo Līgumu pārkāpjošas darbības; vai (iii) sadarbotos ar Interneta pakalpojumu sniedzēju, tīkla vai datoru iekārtu sistēmu administratoriem, lai pildītu šo Līgumu. Jūs garantējat, ka esat saņēmuši no jūsu Pilnvarotajiem lietotājiem visas, saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem nepieciešamās atļaujas, lai izpaustu Lietotāju datus BlackBerry Group of Companies un, lai BlackBerry Group of Companies varētu apkopot, lietot, apstrādāt, pārraidīt un/vai izpaust šādus Lietotāju datus, kā aprakstīts iepriekš tekstā.