BBM КОЛДОНУУ ШАРТТАРЫ

ӨТҮНҮЧ КЫЗМАТТЫ КОЛДОНГОНДОН ЖЕ КЫЗМАТТЫ МҮМКҮН КЫЛГАН ВВМ ПРОГРАММАСЫНЫ ЖҮКТӨӨ ЖЕ КОЛДОНУУДАН МУРДА БУЛ ДОКУМЕНТТИ КӨҢҮЛ БУРУП ОКУП ЧЫГЫҢЫЗ. БУЛ МАКУЛДАШУУ BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫНЫН СИЗГЕ КАРШЫ ЖООПКЕРЧИЛИГИН ЧЕКТЕГЕН ЖЕ ЧЕТТЕТТЕГЕН ЖАНА УКУКТАРЫҢЫЗГА ТААСИРИН ТИЙГИЗГЕН ШАРТТАРДЫ КАМТЫЙТ. БУЛ МАКУЛДАШУУ ӨЛКӨҢҮЗДӨ СИЗГЕ ТААНДЫК БОЛГОН МИЛДЕТТҮҮ УКУКТАРГА ТААСИР ТИЙГИЗБЕЙТ.

Бул BBM Колдонуу Шарттары ("Келишим") жеке сиз (эгер буга жеке өзүңүз макул болсоңуз) же BBM Solution кызматы өнүмүн башка бир компаниянын же башка жактын атынан көрүү же колдонууга милдеттенген болсоңуз (ар кайсы учурда, "Сиз" жана 1 International Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore 609917 адресинде катталган BlackBerry Singapore Pte. Limited ("BlackBerry") компаниясы (чогуу "Тараптар" жана жекече "Тарап") ортосунда юридикалык келишимди түзөт.

"МЕН МАКУЛМУН" БАСКЫЧЫНА БАСУУ ЖЕ BBM SOLUTION КЫЗМАТЫ ӨНҮМҮН АКТИВАЦИЯЛОО ЖЕ КОЛДОНУУ МЕНЕН, СИЗ БУЛ КЕЛИШИМДИН ШАРТТАРЫ ЖАНА ТАРТИПТЕРИН САКТООГО МАКУЛДУК БЕРЕСИЗ. ЭГЕРДЕ БУЛ КЕЛИШИМДИН ШАРТТАРЫ ЖАНА ТАРТИПТЕРИ БОЮНЧА СУРООЛОРУҢУЗ БАР БОЛСО, ӨТҮНҮЧ BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫ МЕНЕН LEGALINFO@BLACKBERRY.COM АРКЫЛУУ БАЙЛАНЫШЫҢЫЗ.

ЭГЕРДЕ BBM SOLUTION КЫЗМАТЫ ӨНҮМҮН БИРИНЧИ ЖОЛУ АКТИВАЦИЯЛОО ЖЕ КОЛДОНУУДАН МУРДА БУЛ КОЛДОНУУ ШАРТТАРЫ МЕНЕН МАКУЛ ЭМЕС БОЛУУНУ ЧЕЧСЕҢИЗ, BBM SOLUTION КЫЗМАТЫ ӨНҮМҮН КОЛДОНУУГА АКЫҢЫЗ ЖОК БОЛОТ ЖАН СИЗ: (A) АЛ ЗАМАТТА ПРОГРАММАНЫ ӨЧҮРҮШҮҢҮЗ (ТӨМӨНДӨ АНЫКТАЛГАНДАЙ); ЖАНА (B) BBM SOLUTION КЫЗМАТЫ ӨНҮМҮ ҮЧҮН ТӨЛӨП КОЙГОН БОЛСОҢУЗ, КАЙТАРЫМ ТӨЛӨМДӨРҮ САЯСАТЫНА ЫЛАЙЫК САТУУЧУҢУЗДАН ЖЕ ТӨЛӨМ СИСТЕМАҢЫЗДАН КАЙТАРЫМ АЛЫШЫҢЫЗ КЕРЕК.

Эгерде Филиппины өлкөсүндө жашасаңыз, BBM Solution кызматы өнүмүн жана программасын колдонуу акысы сиздин мобилдик операторуңуздан сатып алган материалдык өнүмдөн жана мобилдик балансыңыздан бөлөк. Бул Келишим BlackBerry жана Сиз ортоңузда BBM Solution кызматы өнүмү жана программасындагы интеллектуалдык менчик тууралуу болуп Сингапур аймагында жасалган деп эсептелинет.

1. Аныктамалар. Контести башкасын талап кылмайынча, төмөндөгү терминдер аныкталган маанилерди берет (жана контексти талап кылса, жекелик сан көптүк санды камтыйт жана тескерисинче).

"Зымсыз кызмат" BBM Solution кызматы өнүмүн колдонууңуз менен байланыштуу кеңири аймактык тармак кызмат, башка тармак кызматтары (зымсыз локалдык тармактар, спутник жана интернет кызматтарды кошкондо) жана Зымсыз Кызмат Берүүчүңүздүн берген башка кызматтары.

" Зымсыз Кызмат Берүүчү" - Зымсыз кызматты камсыз кылган тарап.

"BBM Solution кызматы" - Кызматтарды жана Программаны,ошондой эле Документацияны камтыган BBM кыска билдирүү кызматы (BlackBerry Messenger аты менен да да белгилүү).

"BlackBerry ID" - BBM кызматына жана BlackBerry ID системага кирүү маалыматты колдогон башка өнүмдөргө кирүүгө колдонулган системага кирүү маалыматы.

"Мазмун" – ар кандай маалымат, текст, музыка, добуш, рингтон, сүрөт графикасы, видео, билдирүү, тэг же башка санариптик материал же санариптик маалымат.

"Документация" BBM Solution кызматы үчүн BlackBerry тарабынан ар кандай жүрүм-турум эрежелери, колдонмо же колдонуу эрежелерин кошкондо акыркы колдонуучу документацияны билдирет. Тактык үчүн, Документация BlackBerry компаниясындан башка бирөө тарабынан даярдалган акыркы колдонуучу документацияны BlackBerry компаниясындан башка бирөө тарабынан документацияга өзгөртүүлөрдү камтыбайт.

"Түзмөк" BlackBerry компаниясы тарабынан Программанын же анын бир бөлүгүн иштөөсүнө дайындалган жана Сиз тарабыңыздан ээленген жана колдонулган смартфон, таблет сыяктуу ар кандай түзмөктү билдирет.

"Төлөнгөн кызматтар" BlackBerry компаниясына, же ылайыктуу Белгисиз Сатуучуга ("БС") же төлөө системасына төлөп жана регистрация болууңузду талап кылган кызматтарды билдирет.

"Кызмат(тар)" BlackBerry компаниясы тарабынан же атынан же BlackBerry шериги тарабынан бирге бир жана топтук кыска билдирүүлөрду, видео жана добуш чалуу кызматтары (мүмкүн болгон жерде жана учурда) жана BlackBerry ID кызматын кошкондо BBM Solution кызматы кызматынын алкагында берилген кызматтарды билдирет, бирок BlackBerry Үчүнчү Тарап Кызматы менен иштешкенде аны маңызында Кызмат кылбайт.

"Программа" ар кандай формада, чөйрөдө же жолдо Кызматтарга жана бул Келишимдин алкагында Сизге BlackBerry тарабынан аркыл программаларга мүмкүндүк берген жана техникалык жактан программалык код болуп болбогонуна карабастан программадан, файлдардан, документациядан, жана Мазмунда н; жана Үчүнчү Тарап Бөлүкчөлөрдөн турган BBM кардардык иштемени билдирет. "Программа" термини BlackBerry тарабынан же BlackBerry атынан таратылып таратылбаганынаже Үчүнчү Тарап Программаларын же Үчүнчү Тарап Буюмдарын BBM Solution кызматы кызматы менен сатылганына же чогуу иштегенине карабастан Үчүнчү Тарап Программаларын же Үчүнчү Тарап Буюмдарын камтыбайт.

"Үчүнчү Тарап Бөлүкчөлөр" BlackBerry компаниясынын Программага кошуу үчүн жана BlackBerry маркасы астында таратылган үчүнчү тараптан лицензиясы алынган бирок Үчүнчү Тарап Программаларын камтыбаган программаны билдирет.

"Үчүнчү Тарап Мазмуну" үчүнчү тарапка таандык мазмунду билдирет.

" Үчүнчү Тарап Буюмдары" Үчүнчү Тарап Мазмунду жана Үчүнчү Тарап Өнүмдөрдү билдирет.

"Үчүнчү Тарап Өнүмдөрү" BlackBerry өнүмдөрү тышында Түзмөктөрдү жана Үчүнчү Тарап Программаны жана башка коммерциялык өнүмдөрдү билдирет.

"Үчүнчү Тарап Кызматтары " үчүнчү тарап тарабынан берилген кызматтарды, анын ичинде , Зымсыз кызмат үчүнчү тарап БС тарабынан берилген кызматтарды жана BlackBerry тарабынан иштелбеген аркыл вебсайтты билдирет.

"Үчүнчү Тарап Программасы" BBM Solution кызматы кызматы аркылуу, бирге же алкагында сунулган үчүнчү тарапка таандык программалык иштемени билдирет.

"Мазмунуңуз" Кызматка же Үчүнчү Тарап Кызматтарына жүктөгөн аркыл мазмунуңузду билдирет.

2. BBM Solution кызматы кызматынын колдонуу эрежелери. BBM Solution кызматы кызматыңызга байланыштуу бүткүл иш-аракеттерге жооптусуз, жана төмөнкү эрежелерди сактоого милдеттенесиз:

(a) BBM Solution кызматы кызматыңыз же анын аркыл бөлүмү бул Келишимге, бүткүл туура келүүчү закондорго жана Документацияга ылайык колдонулууда;

(b) Сиз эң аз 13 жашындасыз жана же жеткиликтүү өспүрүмсүз же ата-энеңиздин бул Келишим түзүүгө уруксат алгансыз. Кандай болсо да 13 жашыңызда экениңизди тастыктайсыз, анткени BBM Solution кызматы жана BlackBerry ID 13 жаштан чоң балдарга арналган. Эгер 13 жаштан кичинекей болсоңуз BBM Solution кызматы колдонууга же BlackBerry ID алууга уруксатыңыз жок. Эгер бул Келишимди башка бир компаниянын же уюмдун атынан түзүп жатсаңыз ал компаниянын же уюмдун атынан өкүл болууга укугуңуз бар экендигин ырастайсыз;

(c) BlackBerry компаниясы же бул Келишимдин алкагында анын укуктуу таратуучуларына сунулган аркыл маалымат, анын ичинде BBM Solution кызматы кызматына катталганда BBM Solution кызматы кызматыңыз менен колдонууга аккаунт алганда , туура, толук жана күндөлүк, жана Сиз BBM Solution кызматы кызматын колдонгон соң Сиз бул маалыматты туура, толук жана күндөлүк болушу үчүн жаңылатып турасыз;

(d) Сиз билип туруп, абалыңыздагы акыл-эстүү бир кишинин керектүү суроо-талаптарды бергенден кийин, BBM Solution кызматы кызматын же анын аркыл бөлүмүн жалгыз же аркыл Үчүнчү Тарап Буюму же Үчүнчү Тарап Кызматы менен бирге BlackBerry компаниясынын түшүнүгү боюнча BlackBerry же Зымсыз Кызмат Берүүчүнүн программасы, техникасы, системасы, тармагы, Мазмунуна тескери таасир тийгизген же BlackBerry компаниясынын жана анын шериктеринин (BlackBerry компаниялар тобу) кардарлары, инфраструктурасы, өнүм же кызматтарына зыян келтирген иш-аракеттерди аткарбайсыз же башкалардын аткаруусуна уруксат бербейсиз;

(e) BBM Solution кызматы кызматыңыз же анын аркыл бөлүмү кандайдыр жарабай турган, орой, жалаа жапкан, уят-сыйытсыз, законго ылайык келбеген же жалган Мазмунду таратуу, жиберүү, жүктөө үчүн колдонулбайт;

(f) BBM Solution кызматы кызматыңыз же анын аркыл бөлүмү кылмыш же мыйзамсыз кыймыл-аракетти (анын ичинде аркыл мыйзам, келишим, милдеттенүү же жеке менчик укуктарын бузуу аркылуу жыйноо, сактоо, таратууга укугуңуз жок болгон маалымат же материалдарды жыйноо, сактоо, таратуу, жүктөо, жиберүү, )жасоо же кылмыш жасоого аракет же колдоо үчүн колдонулбайт;

(g) BBM Solution кызматы кызматыңыз же анын аркыл бөлүмү (i) вирус, Троя аты, курт, өчүрүү механизми, жаман ниеттүү код же шпиондук программаны; же (A) өндүрүмдүүлүккө терс таасирин тийгизген, (B) өчүрүүгө же зыян келтирүүгө же (C) укуксуз же ылайыксыз максаттар үчүн укуксуз мүмкүндүк берүүгө же алууга жеңилдик берген программа, техника, кызматтар, системалар же маалыматты ("Зыян келтирүүчү") таратууга арналган (ii) аркыл программа же Мазмунду жүктөө, жиберүү, таратуу же башкача мүмкүндүк берүү максаты менен колдонулбайт (жана сиз BBM Solution кызматы кызматына Зыян келтирүүчүлөрдөн кабарыңыз болгондо Сиз дароо BlackBerry компаниясын маалымдайсыз);

(h) BlackBerry компаниясынан жазуу түрүндө берилген уруксатысыз BBM Solution кызматы кызматы алкагында Сизге мүмкүндүк берилген Программа же Мазмунду кимге болбосун сатпоо, ижарага бербөө, таратпоого же сатуу, ижарага берүү, таратууга аракет кылбоого милдеттенесиз;

(i) Аркыл Кызматтар, башка аккаунттар, компьютер системалар же Кызматтарга байланыштуу тармактарга хакердик жолдор, пароль чалуу же BBM Solution кызматы кызматы аркылуу Сизге атайын арналбаган башка жолдор аркылуу маалыматты албоого милдеттенесиз;

(j) BBM Solution кызматы кызматыңыз же анын аркыл бөлүмү башка бир кишини же уюмду көрсөтүү, же башкаларды алдатуу (анын ичинде фишинг жана спуфинг аркылуу) максатында жалган кишилик жаратууга колдонулбайт

(k) Сиз BlackBerry компаниясы менен биргелешип иштейсиз жана BlackBerry компаниясы тарабынан талап кылынган BlackBerry компаниясынын бул Келишимдин шарттарын бузуу болуп болбогондугу тууралуу териштирүү үчүн BlackBerry компаниясына же BlackBerry компаниясынын дайындаган көз карандысыз аудиторго BBM Solution кызматы кызматынын колдонулуп жаткан же колдонулган жайга кирүү уруксаты менен керектүү маалыматты бересиз. Сиз ошону менен BlackBerry компаниясын төмөнкүлөр менен иштешүүгө тапшырып атасыз: (i) мыйзам бузуу учурларда укук коргоо органдары менен; (ii) бул Келишим шарттарынын бузуу учурларында үчүнчү тараптар менен; жана (iii) бул Келишимдин толук кандуу аткарылышы үчүн интернет кызматы берүүчүлөр, тармак жана компьютер уюмдардын системалык администраторлор менен. Бул биргелешип иштешүү BlackBerry компаниясынын Сиздин атыңыз, IP дарегиңиз,же башка жекелик маалыматты бөлүшүүнү камтышы мүмкүн.

3. Программанын колдонулушу.

(a) Лицензия. BBM Solution кызматы кызматынын бөлүмдөрү Кызматтан пайдалануу үчүн Программаны алуу жана колдонууңузду талап кылат. Программа лицензияланат жана бул Келишимдин алкагында сатылбайт. Программаны колдонушуңуз үчүн лицензияңыз эгер бар болсо лицензия акыларынын төлөөңүзгө шартталган. Бул Келишимдеги шарттар жана эрежелерге ылайык, Сизге Программаны Түзмөктө же үчүнчү тарап санариптик сактоо куралдарынындаколдонуу эрежелери буга уруксат берсе (мисалы үчүн, iTunes Store бул Программанын iOS версиялары үчүн) жүктөө жана колдонууңуз үчүн жекелик убактылуу, башкага берилүүчү эмес лицензия бериле.

Эгер Программаны жазылуу негизинде же бекер колдонуп көрүү алкагында алып жаткан болсоңуз анда жогоруда айтылган лицензия укуктары Сиз жазылган мөөнөт же BlackBerry компаниясынын же анын укуктуу таратуучусунун уруксат берген мөөнөт менен гана чектелет.

Бардык учурларда бул Келишимдин алкагында берилген лицензия(лар) Сизге жекелик максатта гана Программаны колдонууга же Кызматтарга мүмкүндүк алууга жана туура келүүчү Колдонуу Эрежелерине ылайык түрдө уруксат берет.

(b) Жаңылатуулар. Бул Келишим жана анын алкагында берилген лицензиялар төмөнкүлөргө укук бербейт: (i) Программаны or Үчүнчү Тарап Программасынын үзгүлтүксүз же келечектеги жаңылатуулар; же (ii) жаңы же өзгөртүлгөн Кызматтарды сатып алуу. Буга карабастан, BlackBerry компаниясынын каалосуна жараша кээде Программага жаңылатуулар киргизилиши мүмкүн. Программа жаңылатууларды текшерген функцияларды камтышы мүмкүн, жана Сиз Кызматтарды, башка жаңы Программаны же Үчүнчү Тарап Буюмдары же Үчүнчү Тарап Кызматтарындан пайдаланышыңыз үчүн Программаны же Үчүнчү Тарап Программасын жаңылатууңуз туура келет. Эгер Түзмөгүңүздүн программасы Программага жаңылатууларды жүктөөгө тоскол кылбаса, Сиз ошентип BlackBerry компаниясына ушундай жаңылатууларды кылуусуна уруксат бердиңиз. Бул Келишимдин алкагында BlackBerry тарабынан Сизге сунулган жаңылатуулар Программа, Кызматтар же Үчүнчү Тарап Программасы болушу мүмкүн.

(c) Көчүрмө укуктары. Кызматтын алкагында Сизге сунулган Программаны же Мазмуну толугу же бөлүгү менен таратууга же өзгөртүүгө укугуңуз жок. Мыйзамдын буга уруксат берген же бул Келишимде, туура келүүчү Кызматтын Документациясы, Колдонуу Эрежелеринде, же Сиз менен BlackBerry компаниясы ортосунда жасалган бөлөк келишимде айтылган учурлардан башка Кызматтын алкагында Сизге сунулган Программаны же Мазмуну толугу же бөлүгү менен таратууга, көчүрүүгө же өзгөртүүгө укугуңуз жок. Бул шарттын максаты үчүн "көчүрүү" өз жеке колдонууңуз үчүн жасалган билдирүүлөр жана көрсөтмөлөрдү көчүрүүнү камтыбайт.

4. Керектүү Үчүнчү Тарап Буюмдары жана Үчүнчү Тарап Кызматтары. BBM Solution кызматы кызматы менен бирге колдонууга Сиз тандаган Үчүнчү Тарап Буюмдары жана Үчүнчү Тарап Кызматтары (анан ичинде Түзмөктөр, интернет байланышы, зымсыз локалдык тармактар) BlackBerry компаниясынын минималдык талаптарына (анын ичинде Документацияда каралган Түзмөктөр, интернет байланышы, зымсыз локалдык тармактар) жооп беришине жана Үчүнчү Тарап Буюмдары жана/же Үчүнчү Тарап Кызматтарын BBM Solution кызматы кызматыңыз менен колдонушуңуз ал Үчүнчү Тарап Буюмдары жана Үчүнчү Тарап Кызматтарды көзөмөлдөгөн эч кандай лицензия, шарттар, келишимдер, мыйзамдар жана эрежелерге терс келбегенине Сиз жооптусуз. BBM Solution кызматы кызматыңызды пайдалануу үчүн адатынча Зымсыз Кызмат керектелет. Зымсыз Кызмат акылары BBM Solution кызматы кызматыңызды колдонушуңузга жараша төлөөңүз керектелет жана Сиз бул Зымсыз Кызмат акыларын төлөөгө жооптуу болгонуңузду моюнга аласыз. Сиздин Зымсыз Кызмат Берүүчүңүз Сизге кайсы Кызматтар жана Үчүнчү Тарап Кызматтардыы ачык болгондугун чектей алат. Эгерде Сиздин аймагыңызда BBM Solution кызматы кызматын кайсы Зымсыз Кызмат Берүүчүлөрү колдой ала турганын билгиңиз келсе өтүнүч BlackBerry компаниясы менен legalinfo@blackberry.com аркылуу байланышыңыз.

5. Кошумча шарттар.

(a) Сизден кошумча шарттар жана эрежелерге макулдук бергенге талап кылынышы мүмкүн:

(i) BlackBerry компаниясындан Үчүнчү Тарап Бөлүмдөрү үчүн (мисалы үчүн, ачык булак бөлүмдөр) жана кандайдыр Кызматтар же Мазмунду колдонуу же BBM Solution кызматы кызматына жаңылатуу алуу үчүн;

(ii) Үчүнчү Тараптан Үчүнчү Тарап Буюмду же Үчүнчү Тарап Кызматты алуу же колдонуу үчүн, анын ичинде BBM Solution кызматы кызматы аркылуу мүмкүн болгон Үчүнчү Тарап вебсайты колдонуу;

(iii) BBM Solution кызматы кызматы аркылуу же байланыштуу сатып алууну кылыш үчүн БС же төлөө системасындан; жана

(iv) Зымсыз Кызматтар үчүн Зымсыз Кызмат Берүүчүлөрдөн.

(b) Аркыл үчүнчү тарап менен кылган аркыл келишимдерди сактоого жооптусуз жана BlackBerry компаниясынын үчүнчү тараптар менен иштешүүңүз учурунда пайда болгон жоготуу же зыянга эч кандай жоопкерчилиги жок. Эгерде BlackBerry компаниясынын аркыл Мазмун, буюм, өнүм же кызматтын булагы болуп болбогондугуна шектүү болсоңуз өтүнүч BlackBerry менен legalinfo@blackberry.com аркылуу байланышыңыз. Эгерде үчүнчү тараптар менен интернет аркылуу же Үчүнчү Тарап Кызматтары менен биргеликте иштешип жатсаңыз ким менен иштешип жатканыңызды аныктоого, ошондой эле вебсайттарга же Үчүнчү Тарап Кызматтары же Үчүнчү Тарап Буюмдарына тийиштүү шарттар жана эрежелерге, анын ичинде жеткирүү, төлөө, пайдалануу шарттары, акыркы пайдалануучу лицензия, өнүмдөрдү кайтаруу, жекелик жана коопсуздук шарттары сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруңуз.

(c) Эч бир учурда Сиздин жана үчүнчү тарап ортоңуздагы мындай кошумча шарттар жана эрежелер between BlackBerry компаниясына бул Келишимге терс кошумча милдеттерди алып келбейт.

(d) Эгерде Үчүнчү Тарап Бөлүмү кошумча шарттар жана эрежелер Сизге ал Үчүнчү Тарап Бөлүмүн пайдалануу, көчүрүү, таратуу же өзгөртүүгө бул Келишимдин шарттар жана эрежелер боюнча Программага көбүрөөк укуктарды ыйгарса, ал кезде ал укуктардан бул Келишимдин шарттар жана эрежелерин бузмайынча пайдалана аласыз. Сизге BlackBerry аркылуу мүмкүн болгон (Программа жана Мазмунду камтыган)Үчүнчү Тарап Программасы же Үчүнчү Тарап Кызматтары болсо, эгерде ал Үчүнчү Тарап Программасы же Үчүнчү Тарап Кызматы бөлөк лицензия же кызмат шарттары менен камтылбаса, анын пайдаланылышы алар BBM Solution кызматы кызматыңыздын бир бөлүгү болгондо эле бул Келишимдин шарттар жана эрежелерине тийиштүү болот.

6. BBM Solution кызматынын өзгөртүүлүсү.

(a) BBM Solution кызматы кызматынын өзгөртүүлүсү же токтотулушу. Сиз BlackBerry компаниясынын BBM Solution кызматы кызматыны толугу менен же бир бөлүмүн Сизди эскертүү менен же эскертүүсүз өзгөртүү, токтотуу, өчүрүүгө укуктуу экендигине макулдук бересиз. Эгерде BlackBerry компаниясы Кызматты толугу менен токтотконго чечим кылса (бул учурда Сиздин Кызматты колдонуу үчүн аркыл Программаларга лицензияңыз автоматтык түрдө бүтүп калат), жана Сиз бул Кызматты колдонуу үчүн бир убакыт үчүн төлөгөн болуп бул Келишимди бузбай аткарып келсеңиз, Сиз төлөгөн БС же төлөө системасын төлөмдөрдү кайтаруу саясатына ылайык Сиз бул төлөмдүн баарын же бир бөлүмүн алууга укуктуу болосуз. Мындай кайтаруу Сиздин укугуңуз жана БС, төлөө системасын жана BlackBerry компаниясынын жалгыз милдети болуп саналат.

(b) Тейлөө. Жогоруда айтылгандарды чектебестен, BlackBerry өз ыктыяры менен мезгил-мезгили менен BBM Solution кызматы кызматындагы аркыл көйгөйлөрдү чечүү, иштөөсүн оңдоо, жаңыртууларды жүктөө, диагностика жасоо жана башка тейлөө кызматтарын аткаруу үчүн BBM Solution кызматы кызматына толугу менен же бир бөлүмүнө мүмкүндүктү чектетүү укугун калтырат, жана Сиз буга макулдук бересиз.

7. Төгүмдөрүңүз жана башка Мазмун.

(a) Кайтарма жооп. BBM Solution кызматы тууралуу BlackBerry компаниясына кайтарма жоопту беришиңиз мүмкүн. BlackBerry жазуу түрүндө башкача шарттабайынча , Сиз BlackBerry компаниясынын BBM Solution кызматы жана бүткүл интеллектуалдык ээлик укуктар (анын ичинде, эгерде Сиз Жапония тургуну болсоңуз, Жапониянын Автордук укук тууралуу Закондун 27 жана 28 Макалаларында камтылган бардык укуктардын (бардыгы "Кайтарма жооп") менчиги BlackBerry компаниясы тарабына толугу менен өтөөрүн билесиз жана макулдугуңузду бересиз. Сиз билип туруп BlackBerry компаниясына үчүнчү тараптын интеллектуалдык ээлик укуктары болгон Кайтарма жоопту бербейсиз. BlackBerry компаниясы менен мындан ары да Кайтарма жооптордун BlackBerry компаниясына таандык экендигин белгилеген документтерге кол коюуга жана ошондой эле интеллектуалдык ээлик укуктарды коргоого багытталган башка иш-аракеттерди кылууга BlackBerry компаниясы менен иштешүүгө макулдук бересиз.

(b) Аякы Колдонуучу Мазмуну, Үчүнчү Тарап Буюмдары. Сиз гана, BlackBerry компаниясы эмес, Мазмунуңуз үчүн толугу менен жооптусуз. BBM Solution кызматын колдонууңуз же башка Үчүнчү Тарап Кызматтары аркылуу Сизге мүмкүн болгон Мазмунду же башка Үчүнчү Тарап Буюмдарды BlackBerry контролдобойт. 17 Бөлүмүнө ылайык BlackBerry Үчүнчү Тарап Буюмдарын сапаты, тактыгы, толуктугу үчүн эч кандай гарантия бербейт жана жооптуу болбойт. BlackBerry BBM Solution кызматына тийиштүү жалпы эрежелерди жана чектөөлөрдү коюшу мүмкүн, анын ичинде сактала турган Мазмундун көлөмү, ал Мазмундун сактала турган максималдык мегзилдин узундугу (анын ичинде аркыл булут кызматтар үчүн), жана/же Сиз Мазмунду көрүп өзгөртө алган мегзилдин узундугу.

(c) Мазмунуңуз. Бул Келишимде же анын тиркемесинде атайын айтылган учурлардан башка, бул Келишим Мазмунуңузду BlackBerry компаниясына өткөзбөйт. BBM Solution кызматынын башка колдонуучулары, анын ичинде BBM Groups жана Сиздин BBM Контакттар форумдарына ачык болгон аркыл Мазмунуңуз боюнча болсо,Сиз BlackBerry компаниясына BBM Solution кызматынын ыктыярына жана башкаруусуна ылайык болгон түрдө ал Мазмунду колдонуу, таратуу, көчүрүү, өзгөртүү, адаптациялоо, коомдо аткаруу жана коомдо көрсөтүүгө дүйнөлүк, туруктуу, чакырылгыс, өткөзүлүүчү, бекер, бөтөнчө болбогон лицензияны бересиз. BBM Solution кызматын көрсөтүүсү үчүн талап болгондой Сиз BlackBerry компаниясына колдонуу, таратуу, көчүрүү, өзгөртүү, адаптациялоо, коомдо аткаруу жана коомдо көрсөтүүгө дүйнөлүк, , бекер жана бөтөнчө болбогон лицензияны бересиз; жана Сиз эки учурда тең BlackBerry компаниясына мындай лиценизияны берүүгө укуктуу экендигиңиздитастыктайсыз.

(d) Ылайыксыз Мазмун жана Үчүнчү Тарап Буюмдары. BBM Solution кызматын же Үчүнчү Тарап Кызматын колдонуу менен Сиз Сиздин оюңузча кор кылган, уят-сыйытсыз, адепсиз же башка себептер менен ылайыксыз Мазмунга же Үчүнчү Тарап Буюмдарына жеткиликтүү болушуңуз мүмкүн экендигиңизди түшүнөсүз. BlackBerry компаниясы жана анын өкүлдөрү Мазмунуңузду же аркыл Үчүнчү Тарап Буюмдарды BBM Solution кызматынан өз ыктыяры менен контролдоо, кабыл кылбоо жана өчүрүүгө укугун (бирок милдетти эмес) өзүнө сактайт.

(e) Ата-энелик контролу жана бойго жеткендердин көзөмөлдөөсү. BBM Solution кызматынын же Үчүнчү Тарап Кызматтардын бөлүмдөрү Сизге аркыл Мазмун, Кызматтар, Үчүнчү Тарап Кызматтарды же үчүнчү тараптарды токтотуу жана фильтрлөө мүмкүнчүлүктөрдү берген артык көрүүлөрдү камтышы мүмкүн. Бул артык көрүүлөрдү каалаган тандоолоруңузга келтирүү толугу менен сиздин жоопкерчилигиңизде. BlackBerry компаниясы бул артык көрүүлөр катасыз, аркыл тийиштүү Мазмун, Кызматтар, Үчүнчү Тарап Кызматтарды токтотот, же үчүнчү тараптарды токтотуусуна, же BBM Solution кызматыңызга мүмкүндүгү болгон ар ким тарабынан өчүрүлүүсү же айланып өтүүсү мүмкүн эмес деп убада бербейт. Эгерде балаңызга BBM Solution кызматыңызды пайдаланууга уруксатыңызды берген болсоңуз аркыл Кызмат, Үчүнчү Тарап Кызматы же Үчүнчү Тарап Буюму балаңызга ылайыктуу болуп болбогонун аныктоо толугу менен Сиздин жоопкерчилигиңизде жана балаңыздын BBM Solution кызматын, Үчүнчү Тарап Кызматтарын жана Үчүнчү Тарап Буюмдарын, анын ичинде бардык каржылык төлөөлөр же мындай пайдаланууга тийиштүү аркыл милдет да, пайдалануусу жана мүмкүндүк алуусу үчүн толугу менен Сиз жооптуу болосуз.

8. Өзгөчө кырдаал учурундагы кызматтар. BBM Solution кызматы коомдук телефондук тармак менен байланышкан эмес (КТТ), башка түзмөктөр менен байланыш үчүн телефон номурларды колдонбойт, жана уюлдук же жөнөкөй телефонуңуздун ордуна жасалган эмес же арналган эмес. Буга кошумча катары, BBM Solution кызматы i уюлдук же жөнөкөй телефонуңуздун ордуна жасалган эмес же арналган эмес жана "911", "112", "999", "000" же башка өзгөчө кырдаалдар учурунда колдонулуучу коомдук кызматтарга ("Өзгөчө кырдаал кызматтары") чалуу үчүн пайдаланылбагандыгын түшүнүп макулдугуңузду бересиз. Өзгөчө кырдаал кызматтарына чалуулар BBM Solution кызматы аркылуу аткарылбайт. Өзгөчө кырдаал кызматтарына телефон чалуу үчүн BBM Solution кызматынын тышында бөтөнчө чараа көрүлүшүн керек экендигин жана BlackBerry Компаниялар Тобу, анын жумушчулары, мүдүрлөрү, жана ишчилери BBM Solution кызматы аркылуу Өзгөчө кырдаал кызматтарына чалуулар мүмкүн болбогондуктан же буга байланыштуу болгон жаракаттар, өлүмдөр же зыяндардан жоопко тартыла албагандыгын түшүнүп макулдугуңузду бересиз.

9. Интеллектуалдык Менчик. Бул Келишимдин алкагында BBM Solution кызматы менен же бир бөлүмү менен байланыштуу жана BlackBerry Компаниялар Тобу жана анын тийиштүү өкүлдөрү аркылуу BBM Solution кызматы алкагында патент, дизайн, соода марка, берилмелер базасы, жекелик маалымат укуктар, соода сырлары сыяктуу эч бир интеллектуалдык менчикке укук албайсыз. өзгөчө, эгерде Сиз Жапониянын тургун болсоңуз BBM Solution кызматы менен же бир бөлүмү менен байланыштуу жана BlackBerry Компаниялар Тобу жана анын тийиштүү өкүлдөрү аркылуу BBM Solution кызматы алкагында патент, дизайн, соода марка, берилмелер базасы, жекелик маалымат укуктар, соода сырлары(eigyo himitsu), моралдык укуктар (chosakusha jinkakuken), сыяктуу эч бир интеллектуалдык менчикке укук албайсыз. Буга кошумча катары, Сиз BBM Solution кызматы менен же бир бөлүмү менен байланыштуу жана BlackBerry Компаниялар Тобу жана анын тийиштүү өкүлдөрү аркылуу BBM Solution кызматы алкагында бул Келишимде, тийиштүү Документацияда жана BlackBerry компаниясы менен түзүлгөн башка келишимдерде айтылган лицензиядан башка эч кандай лицензиялык укуктy. Мында ачык түрдө айтылбаган укуктар ачык түрдө корголгон. Тактык үчүн, бул Келишимде мындан башкасына карабастан, BBM Solution кызматы алкагында эч бир патент жеке түрдө болсун же BBM Solution кызматын пайдаланууңузга байланыштуу болсун Үчүнчү Тарап Кызматтары же Үчүнчү Тарап Буюмдарын пайдалануусуна узарбайт жана жогоруда айтылгандарды чектебестен мында берилген патенттер Үчүнчү Тарап Кызматтары же Үчүнчү Тарап Буюмдарын берүүчүсү BBM Solution кызматын толгугу менен же бир бөлүмүнө патент берилгенин маанисине келбейт. Программа жана анын аркыл көчүрмөлөрү Сизге гана лицензияланган жана сатылган жок жана BlackBerry Компаниялар Тобу аркылуу BBM Solution кызматы алкагында Сизге берилген Программа, бардык Документация жана аркыл Мазмун жана Кызматтарга мүмкүндүк берилген аркыл вебсайттар Канадалык, АКШ жана эл аралык патент коргоо мыйзамдары менен корголгон. Интеллектуалдык менчик укуктарды бузуу үчүн орчундуу административдүү жана кылмыш жазалары бар. Бул Келишимде эч нерсе эч кандай укуктарды терс таасирге учуратпагандыгана макулдук бересиз жана өлкөңүздө BlackBerry компаниясынын жана Мазмун берүүчүлөрдүн интеллектуалдык менчигин коргоо алкагында соттук тыюуну кошуп эсептегенде эч кандай соттук чаралар козголбой турганын кабыл аласыз. Эгер Сиз: (i) интеллектуалдык менчикти коргой турган мыйзамдар кабыл алынбаган бир өлкөдө жашасаңыз; же (ii) интеллектуалдык менчикти коргоо мыйзамдары бул Келишим боюнча лицензияланган Программаны коргобогон бир өлкөдө жашасаңыз, анда өлкөңүздө кандайдыр башка милдеттериңизге кошумча катары, Сиз ачык түрдө BBM Solution кызматы жана Үчүнчү тараптын пайдаланууңуз Канаданын Интеллектуалдык Менчик мыйзамы алкагында өтөөрүн кабыл аласыз.

10. Экспорт, импорт жана колдонуу чектөөлөрү жана АКШ өкмөт лицензиялары. Программа криптографиялык технологияны камтышы мүмкүн жан Сиз анын тийиштүү өкмөт уюмдардын байланыштуу мыйзамдардын чегиндегана экспортоо, импортоо, колдонуу, жиберүү же кайрадан экспортоого болоор экендигин кабыл аласыз Ушуну менен Сиз: (A) эң соң маалыматыңызга жараша Программаны тийиштүү мыйзамдардын чегинде алууга укукуңуз бар экендигин жана АКШ өкмөтү тарабынан эмбарго коюлган бир өлкөдө жашабагандыгыңызды, же өлкөңүз АКШ өкмөтү тарабынан "террорчулукту колдогон" өлкөлөр тизмесинде жер албагандыгын жана Сиз АКШ өкмөтү тарабынан тыюу салынган же чектетилген бир партияда мүчө болбогондугуңузду тастыктайсыз; жана (B) Сиз Программаны химиялык, биологиялык же ядролук курал-жарактардын же аларды жеткизүүчү системалардын же аларда колдонула турган материал же жабдуулардын иштелип чыгуусу, жасалышы, колдонулушу, тейлөөсү, сакталуусу, идентификациясы, табуусу, же аларды мындай иш-аракетти кылган бирөөгө сатылуусу үчүн колдонбой турганыңызды кабыл алып тастыктайсыз. Үчүнчү тарап менен аркыл келишимге же мыйзам, саясат, эрежеге карабастан эгер Сиз АКШ өкмөтүнүн бир уюму болсоңуз, анда Сиз жана BlackBerry компаниясынын ортоңузда BlackBerry компаниясынын башкы операциялык мүдүр же башкы аткаруучу мүдүрлөрүн колу коюлган жазуу түрүндөгү келишим болмоюнча Сиздин Программага укуктарыңыз бул Келишимдегилерден артык болбойт.

11. Коопсуздук, аккаунттар жана парольдор.

(a) Аккаунттар жана парольдордун колдонулушу. Сиз BBM Solution кызматыңызга, анын ичинде Программаны жүктөгөн Түзмөгүңүзгө кирүүгө мүмкүндүктү контролдоо үчүн тийиштүү чараларды көрүүгө макулдук бересиз. Жогоруда айтылгандарды чектебестен, BBM Solution кызматыңыздын алкагындагы BlackBerry ID кызматына кирүүгө колдонула турган парольдорду да эсептегенде күчкүчтүү парольдорду тандаганга макулдук бересиз, жана BBM Solution кызматыңызга кирүүгө мүмкүндүктү коопсуз жана жекелүү кармаганга милдеттенесиз. Мындан тышкары Сиздин паролуңуз менен же аккаунтуңуз аркылуу аткарылган бардык иш-аракеттерге, анын ичинде каржылык төлөмдөр же мындай иш-аракеттерге байланыштуу башка милдеттенүүлөргө да жооптуу болгонуңузду кабыл аласыз. BBM Solution кызматыңыздын башка бирөөлөр тарабынан мыйзамсыз колдонулушу, анын ичинде BBM Solution кызматыңыздын паролдору тууралуу BlackBerry компаниясын BlackBerry Кардар Колдоосу (байланыш маалымат at www.blackberry.com/support шилтемесинде) аркылуу дароо кабарлаганга макулдук бересиз. BlackBerry компаниясы мындай кабарды алганда өз ыктыярына ылайык чараларды көрүүгө эрки бар бирок милдети жок. BlackBerry компаниясын жогоруда айтылгандай кабарлаганыңыз Сизди паролдоруңуз менен же аккаунтуңуз аркылуу аткарылган иш-аракеттер үчүн жоопкерчиликтен бошотпогонун кабыл аласыз.

(b) BlackBerry ID. Эгерде BlackBerry ID кодуңуз азырынча жок болсо BBM Solution кызматыңызга кирүү жана колдонуу үчүн бир ID жаратканга талап кылынасыз. Сиздин BlackBerry ID жаратылганда BlackBerry ID кызматын пайдаланган башка өнүмдөр же Кызматтарга кирүү үчүн колдонсоңуз болот ("BlackBerry ID аркылуу кирүүлүчү Кызматтар"). Сиз менен BlackBerry компаниясы ортоңузда BlackBerry ID кызматын башка өнүмдөр же Кызматтар менен байланыштуу колдонушуңуз тууралуу башка шарттар жана эрежелер менен макулдашылган болбосо, бул Келишимдин Кызмат катары жана BBM Solution кызматынын бөлүмү катары BlackBerry ID Кызматына тийиштүү шарттар жана эрежелери, анын ичинде 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20 Бөлүмдөрү жана бул 11 Бөлүм, BlackBerry ID аркылуу кирилүүчү Кызматтар үчүн колдонулган BlackBerry ID кодуңуз үчүн да тийиштүү экендигин кабыл аласыз. Буга кошумча катары, бул Келишимдин токтотулушу BlackBerry компаниясы мындай токтотулуш Сиздин BlackBerry ID кодуңуздун башка BlackBerry ID аркылуу кирүүлүчү Кызматтарды колдонуу укугуңузду токтотууга арналган деп белгилемейинче мындай шарттар жана эрежелердин BlackBerry ID кодуңуздун башка BlackBerry ID аркылуу кирүүлүчү Кызматтарды колдонушуңузга колдонулуусуна таасир этпейт.

12. Жекелик жана тескери долбордоо. BBM Solution кызматы: (a) BlackBerry жана/же BlackBerry Компаниялар Тобу тарабынан олуттуу убакыт жана чыгымда иштелип чыккандыгын; жана (b) BBM Solution кызматы BlackBerry компаниясынын, BlackBerry Компаниялар Тобунун жана алардын тийиштүү өкүлдөрдүн соода сырларын кошкондо жекелүү маалыматты камтыганын (эгер Сиз Жапониянын тургун болсоңуз, "eigyo himitsu" деп билинген соода сырлары) түшүнүп кабыл аласыз. Бул Келишим Сизге BlackBerry компаниясынан, BlackBerry Компаниялар Тобунан жана алардын тийиштүү өкүлдөрдөн Программа, Кызматтар, Үчүнчү Тарап Буюмдар же Үчүнчү Тарап Кызматтардын башат коддорун алууга эч бир укук бербейт жана BlackBerry компаниясы ачык түрдө мындай тыюуларды салууга укуктуу болгон даражадан башка, Сиз Программа, Кызматтар, же Үчүнчү Тарап Буюмдары же Үчүнчү Тарап Кызматтарын алмаштырбоого, өзгөртпөөгө, адаптациялабоо, которбоо, тескери долбордобоо же буларды кылганга аракет кылбоого же башкаларга буларды кылганга уруксат же тапшырма бербөөгө макулдук бересиз. Бул Келишимдин максаты үчүн, "тескери долбордоо" аркыл берилмелер, программалар (анын ичинде интерфейстер, протоколдор, жана программа коду катары эсептелген же эсептелбеген программалар менен же аркылуу колдонулган аркыл берилмелер), кызмат же жабдуулар же аркыл маалыматты, берилмелерди же программаларды алуу же бир формадан адам окуй ала турган формага өзгөртүү процесстер же жолдорду тескери долбордоо, которуу, бөлүктөргө ажыратуу, шифрин чечүү, декомпиляция кылууну (анын ичинде RAM/ROM же туруктуу сактоо жайын нөлгө келтирүү", "кабельдик же зымсыз андып жүрүү", же "кара кутуча" тескери долбордоо) камтыйт.

13. Мөөнөт. Бул Келишим ичиндеги шарттар жана эрежелерге баш ийюүгө макулдук бергениңизден баштап (жогорку преамбулада сүрөттөлгөндөй) күчүнө кирет жана ичиндеги жоболорго ылайык түрдө токтотулгандыгына чейин күчүндө калат.

14. Укуктук коргоо жолдору жана келишимди токтотуу.

Бул Келишимде BlackBerry компаниясынын укуктары же укуктук коргоо жолдоруна кошумча катары:

(a) Эгер Сиз бул Келишимди бузган болсоңуз BlackBerry компаниясы же анын агенти туура көргөн чараларды көрүүгө эрки бар, бирок милдети жок. Мындай чаралар BBM Solution кызматын толугу менен же бир бөлүмүн же BBM Solution кызматыңыз алкагында колдонулган Үчүнчү Тарап Буюмдун дароо токтотулушу мүмкүн.

(b) BlackBerry компаниясы бул Келишимде же мыйзамда камтылган укуктар жана укуктук коргоо жолдоруна кошумча катары; (i) бул Келишимди жана BlackBerry компаниясы жана Сиз ортоңузда бекитилген аркыл башка патенттик келишимдерди бузган болсоңуз, анын ичинде отуз (30) күн ичинде төлөөнүүчү счетторду төлөбөсөңүз, BBM Solution кызматы тууралуу бул Келишимди жана аркыл башка патенттик келишимдерди дароо токтотууга укуктуy; жана/же (ii) BBM Solution кызматы алкагында аркыл Кызмат(тарды) берүүнү токтотууга укуктуу. Эгерде BlackBerry компаниясына туура байланыш маалыматын берген болсоңуз, BlackBerry компаниясы Сизге токтотуу тууралуу эскертүүнү жеткизгенге керектүү чараларды колдонот.

(c) Буга кошумча катары, BlackBerry бул Келишимди жана/же эгер аркыл юридикалык же өкмөт уюуму тарабынан ар кандай формада кандайдыр бир мыйзам, эреже, жобосу аркылуу BlackBerry компаниясын BBM Solution кызматын толугу менен же бир бөлүмүн сунуусуна тосколдук коюлса же BlackBerry компаниясы толугу менен же бир бөлүмүн аркыл өкмөт уюуму тарабынан BBM Solution кызматын сунуусуна тыюу салынса BBM Solution кызматыны толугу менен же бир бөлүмүн сунууну Сизге эч бир милдети болбостон токтотушу мүмкүн. Жогоруда айтылгандардын эч бири BlackBerry компаниясын мындай буйрукка сот аркылуу аппеляция беришин талап кылбайт. Эгер мүмкүн болсо, BlackBerry компаниясы төлөөнүүчү бир кызмат болсо Сизге отуз (30) күндүк бир эскертүүнү сунганга тийиштүү чараларды көрүүгө аракет кылат.

(e) Мында ачык түрдө айтылгандан башка, BlackBerry компаниясы бул Келишимди же бул Келишим боюнча ыйгарылган укук же патенттердин токтотуусуна байланыштуу же себептен Сизге каршы эч кандай милдеттенүүсү болбойт.

(f) Бул Келишим боюнча аркыл токтотуу BlackBerry компаниясы тарабынан BlackBerry компаниясынын өлкөңүздө кандайдыр бир юридикалык же административдүү макулдук, кабыл же укуксат талап болбостон ишке ашат. Эгерде Индонезия өлкөсүнүн тургуну Сиз ушуну менен Индонезиянын Административдик Кодексинин 1266 Макаласындагы шарттары боюнча бул Келишимдин токтотуусу үчүн сот чечими талап кылынгандан баш тартасыз.

15. Токтотуу натыйжалары. Бул Келишимдин токтотуусундан, BBM Solution кызматын же аркыл Кызматтын Сизге берилүүсү улам, же эгерде Сиздин BBM Solution кызматы бекер версиясы же жазылууңуз бүтүп калса: (a) Сиз BBM Solution кызматын колдонууну дароо токтотосуз, жана Сизге тийиштүү бардык Программа копияларын өчүрөсүз, же бул Келишим токтотулбаган учурларда, Программанын же Кызматтын патенти бүткөн кезде, ал Программанын буюмдарын өчүрүүгө милдеттүүсүз; жана (b) BlackBerry компаниясы Сизге эскертүү жибербестен Программа жана/же Кызматка аркыл берилмелердин жөнөтүлүүсүн блокадалоого укуктуу. BBM Solution кызматын же бир бөлүмүн пайдаланууга патентиңиздин токтотуу же бүтүшүндөн кийин Сиз BlackBerry компаниясын Сизди эскертпестен BBM Solution кызматындагы аккаунтуңузга тийиштүү аркыл файл, программа, берилмелер жана кыска билдирүүлөрдү өчүрүүгө тапшырма бересиз. Токтотуу күнүнө чейинки жана токтотуу күнү ичиндеги BBM Solution кызматыңыз жана Үчүнчү Тарап Буюмдарына тийиштүү бардык төлөмдөргө жооптуу каласыз. Бул Келишимди токтотуудан BlackBerry компаниясы тарабынан бул Келишимдеги укуктарын ишке ашырууга сарпталган бардык адвокаттык чыгымдарга Сиз жооптуу болосуз.

16. BBM Solution кызматыңыз үчүн жоопкерчилигиңиз. BBM Solution кызматыңызды пайдаланууңуз үчүн жооптусуз жана жана Сиз BlackBerry компаниясы, BlackBerry Компаниялар Тобу, жана алардын өкүлдөрү, шериктери, ыйгарымдуу таратуучулары (анын ичинде Зымсыз Кызмат Берүүчүлөрү) жана алардын мүдүрлөрү, жумушчулары жана көз карандысыз жалдануучу адам же мекемелерге алардын BBM Solution кызматыңыз колдонушуңуздан жана бул Келишимди бузууңуздан дуушар болгон жана аркыл үчүнчү тарапардын доо арыздарынан туулган аркыл зыян, чыгым, жоготууларды (анын ичинде адвокаттардын акылары) компенсация кылууга милдеттүү болгонго макулдук бересиз.

17. Гарантия, жоопкерчиликтен баш тартуу.

КЭЭ БИР ӨЛКӨЛӨРДҮН МЫЙЗАМДАРЫ КЕРЕКТӨӨЧҮ КЕЛИШИМДЕРИНДЕ ЖООПКЕРЧИЛИКТИН ЧЕКТЕЛИШИНЕ ЖЕ ГАРАНТИЯЛАРДАН БАШ ТАРТУУГА ЖОЛ БЕРБЕЙТ, ЖАНА СИЗ БИР КЕРЕКТӨӨЧҮ БОЛГОН ДАРАЖАДА БУЛ БӨТӨНЧӨЛӨР СИЗГЕ ТИЙИШТҮҮ БОЛБОШУ МҮМКҮН.

(a) BBM Solution кызматы. BlackBerry компаниясы BBM Solution кызматы акылга сыярдык көңүл буруу жана өнөр менен бергенге милдеттенет. BlackBerry компаниясы BBM Solution кызматы тууралуу башка эч кандай убада же гарантияларды бербей жана өзгөчө төмөндөгүлөрдү камтыган башка ишендирүүлөрдү бербейт:

(i) BBM Solution кызматын пайдаланууңуз токтолгус жана катасыз болот; же

(ii) BBM Solution кызматы, анын ичинде Сизге же Сиз тарабыңыздан жиберилген аркыл билдирүүлөр, Мазмун же маалымат жоготулуу, бузулуу, аркыл атакалар, вирустардан арылган болот жана акылга сыярдык мөөнөттө жиберилет.

(b) Жалпы гарантиялар

(i) TУУРА КЕЛҮҮЧҮ МЫЙЗАМДЫН ЖОЛ БЕРГЕН ЭҢ ЧОҢ ДАРАЖАДА, МЫНДА АЧЫК ТҮРДӨ АЙТЫЛГАНДАН БАШКА, БАРДЫК ТҮРДӨГҮ ШАРТТАР, УБАДАЛАР, ГАРАНТИЯЛАР, ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨР, АЧЫК ТҮРДӨ ЖЕ БОЛЖОЛДОНГОН, АНЫН ИЧИНДЕ ИШЕНИМДҮҮЛҮК, КАНДАЙДЫР БИР МАКСАТКА ЖАРАКТУУЛУК, ӨНҮМДҮК САПАТ, УКУК САКТОО, КАНААТТАНДЫРАРЛЫК САПАТ, МЕНЧИК УКУГУ ШАРТТАРЫ, УБАДАЛАРЫ, ГАРАНТИЯЛАРЫ УШУНУ МЕНЕН КАБЫЛ АЛЫНБАЙТ ЖАНА ТААНЫЛБАЙТ.

(ii) Tуура келүүчү мыйзамдын жол берген эң чоң даражада аркыл Программага тийиштүү болжолдонгон шарттар, убадалар, гарантиялар жогоруда айтылган даражада кабыл алынбашы мүмкүн эмес бирок чектетилүүсү болгон даражада ушуну менен Программаны түзмөгүңүзгө биринчи жүктөгөн күндөн баштап токсон (90) күнгө чектелет.

(i) Эгерде Индонезия өлкөсүнүн тургуну болсоңуз, Сиз ушуну менен ачык түрдө Индонезиянын мыйзамы боюнча аркыл доо чаралардан баш тартасыз.

(c) Үчүнчү Тарап Буюмдары жана Үчүнчү Тарап Кызматтары, Тийиштүү Сайттар

(i) TУУРА КЕЛҮҮЧҮ МЫЙЗАМДАР ТАРАБЫНАН АТАЙЫН ТЫЮУ САЛЫНГАНДАН БАШКА, ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫ ЖАНА ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫ BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫНЫН КОНТРОЛУНДА ЭМЕС, BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫ ЭЧ БИР БӨЛӨК ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРДЫ ЖЕ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРДЫ КОЛДОБОЙТ, ЖАНА BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫН ЖЕ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫН ТАНДООҢУЗ, ПАЙДАЛАНУУҢУЗ, МҮМКҮНДҮК АЛУУҢУЗ ЖЕ АТКАРЫШЫҢЫЗ ҮЧҮН ЭЧ КАНДАЙ ЖООПКЕРЧИЛИК АЛБАЙТ.

(ii) ЖОГОРУДА АЙТЫЛГАНДА ТӨМӨНКҮЛӨРГӨ КАРАБАСТАН КҮЧҮН САКТАЙТ: (A) ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫ ЖАНА/ЖЕ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫН КАНДАЙ ЖОЛ МЕНЕН, Б.А. BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫ ЖЕ ЗЫМСЫЗ КЫЗМАТ БЕРҮҮЧҮҢЗ АРКЫЛУУ ЖЕ БӨЛӨК ЖОЛ МЕНЕН АЛГАН БОЛСОҢУЗ; ЖЕ (B) BBM SOLUTION КЫЗМАТЫН ТОЛУГУ МЕНЕН ЖЕ БИР БӨЛҮМҮН КОЛДОНУУ ҮЧҮН МЫНДАЙ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫ ЖЕ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫ (АНЫН ИЧИНДЕ ЗЫМСЫЗ КЫЗМАТТАР) ТАЛАП КЫЛЫНЫП КЫЛЫНБАСА.

(iii) ЖОГОРУДА АЙТЫЛГАНДАРДЫ ЧЕКТЕБЕСТЕН, TУУРА КЕЛҮҮЧҮ МЫЙЗАМДАР ТАРАБЫНАН АТАЙЫН ТЫЮУ САЛЫНГАНДАН БАШКА, БАРДЫК ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫ ЖАНА ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫ BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫ ТАРАБЫНАН BBM SOLUTION КЫЗМАТЫ АЛКАГЫНДА СИЗГЕ "КАНДАЙ БОЛСО" НЕГИЗИНДЕ ЭЧ БИР ТҮРДӨГҮ ШАРТТАРЫ, УБАДАЛАРЫ, ГАРАНТИЯЛАРЫ, ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨРҮ ЖОК СУНУЛАТ, ЖАНА BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫ СИЗДИН ЖЕ АРКЫЛ ҮЧҮНЧҮ ТАРАПТЫН ДООЛОРУНА, АНЫН ИЧИНДЕ: (A) МЫНДАЙ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРДЫН ЖЕ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРДЫН ЖЕ МЫНДАЙ КИРҮҮ МУКМКҮНДҮГҮ ҮЧҮН ГАНА ИШТЕЛГЕН ПРОГРАММАНЫН АРКЫЛ БӨЛҮМҮНҮН ТАКТЫГЫ, ЖИБЕРИЛИШИ, УБАКЫТЫНДА КЕЛИШИ ЖЕ ЖЕТКИЛИКТҮҮ БОЛУУСУ; (B) ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫ, ЖЕ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫ ИШТӨӨСҮ ЖЕ ИШТЕБӨӨСҮ; ЖЕ (C) BBM SOLUTION КЫЗМАТЫНЫН ТОЛУГУ ЖЕ БИР БӨЛҮМҮ МЕНЕН ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРДЫН ЖЕ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРДЫН ЧОГУУ ИШТӨӨСҮ; ЖЕ (D) ҮЧҮНЧҮ ТАРАПТЫН ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫ ЖЕ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫ, АНЫН ИЧИНДЕ, ҮЧҮНЧҮ ТАРАПТЫН БЕРИЛМЕЛЕРИҢИЗДИН КОЛДОНУУСУ ТИЕШЕСИНДЕ АРАКЕТТЕРИ ҮЧҮН ЖООПТУУ БОЛБОЙТ.

(iv) ЖОГОРУДА АЙТЫЛГАНДАРДЫ ЧЕКТЕБЕСТЕН, TУУРА КЕЛҮҮЧҮ МЫЙЗАМДАР ТАРАБЫНАН АТАЙЫН ТЫЮУ САЛЫНГАНДАН БАШКА, СИЗ BLACKBERY эч бир вирус, же коркунучтуу, уят-сыйытсыз, зыяндуу, мыйзамсыз, намыс кордогон ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫ, ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫ же аркыл ҮЧҮНЧҮ ТАРАПтын жеке менчик укуктарын кордогон же бузган ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫ же ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫ үчүн жооптуу болбогонуна ӨЗГӨЧӨ МАКУЛДУК БЕРЕСИЗ. аркыл ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫ, же ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫна тиешелүү мындай учурларда сиздин кайрылууңуз тиешелүү ҮЧҮНЧҮ ТАРАПТАРга гана болот.

(d) Критикалык маңыздуу иштемелер BBM SOLUTION КЫЗМАТЫ ЖАНА АНЫН ЭЧ БИР БӨЛҮМҮ КРИТИКАЛЫК МАҢЫЗДУУ КОЛДОНМОЛОРДО ЖЕ КООПТУУ ЧӨЙРӨЛӨРДӨ ЖЕ ТОКТООГО БЕКЕМ КОНТРОЛДУ ЖЕ ӨНДҮРҮМДҮЛҮКТҮ ТАЛАП КЫЛГАН ЧӨЙРӨЛӨРДӨ, АНЫН ИЧИНДЕ ЯДРОЛУК БОРБОРЛОР, АВИАНАВИГАЦИЯ ЖЕ БАЙЛАНЫШ СИСТЕМАЛАРЫ, АЭООПОРТТОГУ КЫЙМЫЛ БАШКАРУУ, ЖАН САКТОО, КУРАЛ-ЖАРАК СИСТЕМАЛАРЫ, ЖЕ АВАРИЯЛЫК ТАПКЫЧ ЖЕ БАШКА ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛ КЫЗМАТТАРЫНДА ИШТӨӨГӨ ДАЯРДАЛГАН ЖОК. СИЗ ШАЙКЕШ БЕРИЛМЕЛЕРДИ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ ЖАНА РЕЗЕРВДИК СИСТЕМАЛАРДЫ САКТАЙ ТУРГАНЫҢЫЗГА УБАДА БЕРЕСИЗ ЖАНА ТӨМӨНКҮ УЧУРЛАРДА: (i) КОЛДОНУУ ЖЕ КЫЗМАТ ТОКТОТУЛУУСУ; ЖЕ (ii) БЕРИЛМЕЛЕРДИН ЖИБЕРИЛҮҮСҮНДӨ КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР ЖЕ КАТАЛАР; ЖЕ (iii) БЕРИЛМЕЛЕРДИН ЖОГОЛУУ ЖЕ БУЗУЛУУСУ; СИЗ ДАРОО ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ КЫЛГАНГА МАКУЛДУК БЕРЕСИЗ: АРКЫЛ ЖАНА БАРДЫК ЖОГОЛУУЛАРДЫ ЖЕҢИЛДЕТИП МЫНДАЙ КӨЙГӨЙЛӨРДҮ BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫНА КАБАР БЕРЕСИЗ. 18(b) БӨЛҮМҮНДӨГҮ ЗЫЯН УЧУРУНДАГЫ ЖАЛПЫ ЖООПКЕРЧИЛИКТИ КАБЫЛ АЛБООЛОРДУ ЧЕКТЕБЕСТЕН, ЭЧ БИР УЧУРДА BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫ СИЗДИН BBM SOLUTION КЫЗМАТЫН ЖЕ АРКЫЛ БӨЛҮМҮН BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫ МЫНДАЙ ЗЫЯНДАРДЫН ЫКТЫМАЛ БОЛУШУНАН КАБАРЫ БОЛСО ДА АЛДЫН АЛА КӨРҮЛГӨН ЖЕ КӨРҮЛБӨГӨН БОЛСУН МАҢЫЗДУУ КОЛДОНМОЛОРДО ЖЕ КООПТУУ ЧӨЙРӨЛӨРДӨ ЖЕ ТОКТООГО БЕКЕМ КОНТРОЛДУ ЖЕ ӨНДҮРҮМДҮЛҮКТҮ ТАЛАП КЫЛГАН ЧӨЙРӨЛӨРДӨ ПАЙДАЛАНУУҢУЗДАН ЖАРАЛГАН ЗЫЯНДАР ҮЧҮН ЖООПКО ТАРТЫЛБАЙТ.

(e) iTunes Store дүкөнүндөн алынган Программалар. iTunes Store дүкөнүндөн алынган аркыл Программалар тиешесинде, ал Программа тиешелүү аркыл гарантияга жооп бербеген болсо, Сиз Apple компаниясын кабардар кылсаңыз болот жана Apple компаниясы Программаны сатып алсаңыз сатып алуу баасын кайтарып берет, жана Apple компаниясы аркыл гарантияга жооп бере албоого тиешелүү башка эч бир доо, зыян, жоготуу, чыгымга жооп бербейт.

18. Жоопкерчилик чектөөлөрү.

КЭЭ БИР ӨЛКӨЛӨРДҮН МЫЙЗАМДАРЫ КЕРЕКТӨӨЧҮ КЕЛИШИМДЕРИНДЕ КЫЙЫР ЖЕ БАШКА ЗЫЯНДАРДЫН ЧЕКТЕЛИШИНЕ ЖОЛ БЕРБЕЙТ, ЖАНА СИЗ БИР КЕРЕКТӨӨЧҮ БОЛГОН ДАРАЖАДА БУЛ БӨТӨНЧӨЛӨР СИЗГЕ ТИЙИШТҮҮ БОЛБОШУ МҮМКҮН.

(a) TУУРА КЕЛҮҮЧҮ МЫЙЗАМДЫН ЖОЛ БЕРГЕН ЭҢ ЧОҢ ДАРАЖАДА, ЖАНА БУЛ КЕЛИШИМДЕ АЙТЫЛГАН ӨЗГӨЧӨ ЧАРАЛАРГА ЖАРАША, ЭЧ БИР УЧУРДА BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫ ТӨМӨНКҮ ЗЫЯНДАРДЫН ЭЧ БИРИ ҮЧҮН ЖООПКО ТАРТЫЛБАЙТ: КЫЙЫР, МИСАЛДУУ, КОКУСТУК, ТҮЗДӨН ТҮЗ ЭМЕС (ЭГЕРДЕ ЖАПОНИЯ ӨЛКӨСҮНҮН ТУРГУНУ БОЛСОҢУЗ, БУЛ "KANSETSU SONGAI" ДЕП БИЛИНЕТ), ӨЗГӨЧӨ (ЭГЕРДЕ ЖАПОНИЯ ӨЛКӨСҮНҮН ТУРГУНУ БОЛСОҢУЗ, БУЛ "TOKUBETSU SONGAI" ДЕП БИЛИНЕТ), ЖАЗАЛЫК, МОРАЛДЫК ЖЕ ЧОҢОЙТУЛГАН ЗЫЯНДАР, ИШКЕРДИК КИРЕШЕНИ ЖОГОТУУ ЗЫЯНДАРЫ, КҮТҮЛГӨН АРКЫЛ ЖЫЙНООЛОРДУ ИШКЕ АШЫРА АЛБОО, БИЗНЕСТИН ТОКТОТУЛУУСУ, ИШКЕРДИК МААЛЫМАТТЫН ЖОГОЛУУСУ, ИШКЕРДИК МҮМКҮНДҮКТҮН ЖОГОЛУУСУ, ЖЕ МААЛЫМАТТЫН ЖОГОЛУУСУ ЖЕ БУЗУЛУУСУ, ЖЕ БЕРИЛМЕЛЕРДИН КООПСУЗДУГУНУН БУЗУЛУУСУ, АРКЫЛ БЕРИЛМЕЛЕРДИ ЖИБЕРҮҮ ЖЕ АЛУУГА МҮМКҮН ЭМЕСТИК, BBM SOLUTION КЫЗМАТЫНДА КОЛДОНУЛГАН АРКЫЛ ИШТЕМЕЛЕРДЕГИ МАСЕЛЕЛЕР ЖЕ BBM SOLUTION КЫЗМАТЫНА ЖЕ БИР БӨЛҮМҮНӨ BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫ БАШКАСЫ ТАРАБЫНАН ЖАСАЛГАН ӨЗГӨРҮҮЛӨРДӨН УЛАМ ТУУЛГАН МАСЕЛЕЛЕР.

(b) Туура келүүчү мыйзамдын жол берген эң чоң даражада, эч бир учурда BlackBerry компаниясынын биргелешкен жоопкерчилиги төмөнкүлөрдүн чоңундан ашпайт: (i) тиешелүү Программанын бөлүмүнө төлөнгөн акча; (ii) тиешелүү Төлөнө турган Кызматтын тиешелүү мөөнөтү үчүн төлөнгөн акча; жана (iii) беш (5) Кошмо Штаттары доллары.

(c) Туура келүүчү мыйзамдын жол берген эң чоң даражада, BlackBerry компаниясы Сизге жоопкерчиликтүү болгон даражада, BlackBerry компаниясы BBM Solution кызматы кызматынын бузулуу, иштебөө же өндүрүмсүздүк убагында гана пайда болгон зыяндар үчүн гана жооптуу болот.

(d) Бул Бөлүмдө эч нерсе түздөн түз BlackBerry компаниясынын кылдатсыздыгындан жаралган өлүм же дене жаракаты учурундагы BlackBerry компаниясынын жоопкерчилигин BlackBerry компаниясынын төлөй турган зыяндардын бир бөлүмү Сиз же башка бирөө тарабынан каржылануу шарты менен чектебейт.

(e) ТУУРА КЕЛҮҮЧҮ МЫЙЗАМДЫН ЖОЛ БЕРГЕН ЭҢ ЧОҢ ДАРАЖАДА, АР БИР ТАРАП БАШКА ТАРАПКА БУЛ КЕЛИШИМДЕ АЧЫК ТҮРДӨ АЙТЫЛГАН ТҮРДӨ ГАНА ЖООПТУУ БОЛОТ ЖАНА ЭЧ БИР БАШКА МИЛДЕТ, МИЛДЕТТЕНМЕ ЖЕ ЖООПКЕРЧИЛИК АЛБАЙТ.

(f) ТУУРА КЕЛҮҮЧҮ МЫЙЗАМДЫН ЖОЛ БЕРГЕН ЭҢ ЧОҢ ДАРАЖАДА, БУЛ КЕЛИШИМДЕГИ ЧЕКТӨӨЛӨР ЖАНА КАБЫЛ АЛБООЛОР: (i) СИЗДИН АРАКЕТИҢИЗ, ДООҢУЗДУН ТАБИЯТЫНА КАРАБАСТАН КҮЧҮНДӨ БОЛОТ, АНЫН ИЧИНДЕ ШАЛАКЫЛЫК, ТАРТИПТИ БУЗУУ, ЖЕ КЕЛИШИМДИ БУЗУУ ЖЕ АРКЫЛ ЮРИДИКАЛЫК ОКУЯДА; (ii) БУЛ КЕЛИШИМДИН БУЗУЛУУСУ УЧУРУНДА ЖЕ БУЛ КЕЛИШИМДЕГИ ЧАРАЛАРДЫН АТКАРЫЛБАШЫНДА ДА ; (iii) ОРДУН ТОЛТУРУУ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРГЕ ЖЕ АР БИР ТАРАПТЫН БАШКА ТАРАПТЫН ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК УКУКТАРЫН БУЗУУ ЖЕ БУЛ КЕЛИШИМДИН : " BBM SOLUTION КЫЗМАТЫНЫН КОЛДОНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ" (БӨЛҮМ 2), "ПРОГРАММАНЫН КОЛДОНУШУ" (БӨЛҮМ 3), "ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК" (БӨЛҮМ 9), "ЭКСПОРТ, ИМПОРТ ЖАНА КОЛДОНУУ ЧЕКТӨӨЛӨРҮ ЖАНА АКШ ӨКМӨТ ЛИЦЕНЗИЯЛАРЫ" (БӨЛҮМ 10), " ЖЕКЕЛИК ЖАНА ТЕСКЕРИ ДОЛБОРДОО" (БӨЛҮМ 12) ЖАНА "КОЛДОНУУЧУ БЕРИЛМЕЛЕРИ" (БӨЛҮМ 20) АТТУУ БӨЛҮМДӨРДҮН БУЗУУ КЕЗИНДЕ КҮЧҮНДӨ БОЛБОЙТ ЖАНА (IV) BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫ ЖЕ BLACKBERRY КОМПАНИЯЛАР ТОБУ, АЛАРДЫН ӨКҮЛДӨРҮ, ЖАНА ЫЙГАРЫМДУУ BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫ ТАРАТУУЧУЛАРЫНА (АНЫН ИЧИНДЕ ЫЙГАРЫМДУУ BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫНЫН ПРОГРАММА ТАРАТУУЧУЛАРЫ КАТАРЫ ИШТЕГЕН ЗЫМСЫЗ КЫЗМАТ БЕРҮҮЧҮЛӨРҮ) БИРГЕЛЕШИП КҮЧҮНДӨ БОЛОТ.

(g) ЭЧ БИР УЧУРДА BLACKBERRY КОМПАНИЯЛАР ТОБУНУН ЭЧ БИР ЖУМУШЧУСУ, МҮДҮРҮ, ИШЧИСИ, ӨКҮЛУ, ТАРАТУУЧУСУ, ЖЕТКИЗҮҮЧҮСҮ (СУНУП ЖАТКАН САТУУЧУДАН БАШКА), КЫЗМАТ БЕРҮҮЧҮСҮ, КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ ЖАЛДАНУУЧУ АДАМЫ ЖЕ ИШКАНАСЫ, ЖЕ АРКЫЛ ЗЫМСЫЗ КЫЗМАТ БЕРҮҮЧҮСҮ (ЖОГОРУДА АЙТЫЛГАНДАН БАШКА) БУЛ КЕЛИШИМДЕН ЧЫККАН ЖЕ НЕГИЗДЕЛГЕН БИР МИЛДЕТТЕНҮҮ АЛБАЙТ.

(h) БУЛ КЕЛИШИМДЕ АНЫКТАЛГАН КАБЫЛ АЛБООЛОР ЖАНА ЧЕКТӨӨЛӨР ТАРАПТАРДЫН ОРТОСУНДАГЫ КЕЛИШИМДИН ТҮПКҮ БӨЛҮМҮН ТҮЗГӨНҮН ЖАНА МЫНДАЙ КАБЫЛ АЛБООЛОР ЖАНА ЧЕКТӨӨЛӨР ЖОК БОЛГОН КЕЗДЕ: (i) БУЛ КЕЛИШИМДЕГИ БААЛАР ЖАНА БАШКА ШАРТТАР ОЛУТТУУ ДАРАЖАДА ӨЗГӨЧӨ БОЛО ТУРГАНЫН; ЖАНА (ii) БУЛ КЕЛИШИМ БОЮНЧА BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫНЫН BBM SOLUTION КЫЗМАТЫН СУНУУ ЖАРАМДУУЛУГУ ЖАНА СИЗДИН BBM SOLUTION КЫЗМАТЫН, ПРОГРАММАСЫН ЖЕ КЫЗМАТТАРЫН АЛУУ ЖӨНДӨМҮҢҮЗ ЖАНА/ЖЕ BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫНЫН ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРДЫ ЖАНА ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРДЫ BBM SOLUTION КЫЗМАТЫ АРКЫЛУУ ЖЕТКИЛИКТҮҮ КЫЛУУ ЖӨНДӨМҮ ТААСИР АЛА ТУРГАНЫН КАБЫЛ АЛАСЫЗ ЖАНА МАКУЛДУК БЕРЕСИЗ.

19. Маалыматты жыйноо, колдонуу, иштетүү, жөнөтүү, сактоо жана бетин ачуу (бириктешкенде, "Иштетүү").

BlackBerry Компаниялар Тобу жана анын кызмат берүүчүлөрү тарабынан иштетилген маалымат BlackBerry компаниясынын (ушуну менен бул Келишимге тиркелген жана www.blackberry.com/legal шилтемесинде көрүүгө же legalinfo@blackberry.com электрондук почта аркылуу алууга мүмкүн болгон) Жекелик Саясатына жараша иштетилет.

(a) Жекелик маалымат. BBM Solution кызматын (же бир бөлүмүн) колдонушуңуз, анын ичинде Программаны жүктөө жана/же тиешелүү Зымсыз Кызматтардын пайдалануусу, же BlackBerry ID кодун жаратуу, тиешелүү мыйзамдардын алкагында аныкталгандай Сиз же бир ишкана же башка уюм болсоңуз, Сиздин жумушчуларыңыздын жана BBM Solution кызматын Сиздин атыңыздан колдонууга тапшырган башка адамдар (бириктешкенде "Колдонуучулар") тууралуу жекелик маалыматтын BlackBerry Компаниялар Тобу жана анын кызмат берүүчүлөрү, Зымсыз Кызмат Берүүчүлөрүңүз, жана BBM Solution кызматы менен бирге колдонулган өнүмдөр жана Кызматтар менен үчүнчү тараптардын тарабынан Иштетүүсүнө алып келиши мүмкүн. Колдонулган Кызматтарга жараша, жекелик маалымат аты-жөнү, сүрөт, статус жана жекелик билдирүүлөр, электрондук адрес, телефон номуру, тил тандоосу, BlackBerry ID коду, аккаунт маалыматы жана артык көрүүлөрү, Түзмөк тууралуу маалымат (мисалы, Түзмөк идентификаторлору жана модели), өлкө жана саат алкагы, Зымсыз Кызмат Берүүчү маалыматы, BBM Solution кызматын функцияларынын колдонулушу жана BBM Solution кызматы менен бирге колдонулган Кызматтар, Программа жана жабдуулар тууралуу маалыматты камтышы мүмкүн. BBM Solution кызматындагы өзгөчөлүктөрдүн жеткиликтүү болушуна жараша, адрес китепче маалыматы, Түзмөк жайлаштыруу берилмелери, календарь, фотосүрөттөр, эскертүүлөр BBM Solution кызматы алкагында бул маалыматты колдонгон функцияларды (мисалы үчүн, Сизге "BBM сунушта" электрондук каттарды же адрес китепчеңиздеги контакттарга кыска билдирүүлөрдү жөнөтүш үчүн) берүү максатында BBM Solution кызматы тарабынан жетилиши жана BlackBerry тарабынан иштетилиши мүмкүн. BlackBerry Компаниялар Тобу мындай жекелик маалыматты Сизден, же Зымсыз Кызмат Берүүчүлөру же BBM Solution кызматы менен бирге колдонулган өнүмдөр жана Кызматтардын үчүнчү тараптардан камсыз кыла алгандыгына макулдук бересиз. Эгерде Сиз бир ишкана же башка бир уюм болсоңуз, жекелик маалыматтарына тийиштүү болгондугундан колдонуучуларыңыздан 19 Бөлүмүнө ылайык бардык керектүү макулдуктарды жыйнап алууну камсыз кыласыз.

(b) Максаттар. BlackBerry компаниясынын Жекелик Саясатына жараша, жекелик маалымат BlackBerry Компаниялар Тобу жана анын кызмат берүүчүлөрү тарабынан төмөнкү максаттар үчүн иштетилиши мүмкүн (i) Сизге BBM Solution кызматын жана BlackBerry ID кодун сунуу үчүн Сиздин талаптарыңыз жана тандоолоруңузду түшүнүү жана канаттандыруу; (ii) учурдагы өнүмдөр жана Кызматтарды өнүктүрүү жана жакшыртуу, анын ичинде алар тууралуу Сиз менен байланышуу; (iii) BlackBerry Компаниялар Тобунун иштөөсүн жана жумушун башкаруу жана өнүктүрүү; жана (iv) мыйзамдын талаптарына жооп берүү. Мындан тышкаары, BlackBerry компаниясы Колдонуучуларга Программа, же BlackBerry компаниясынын башка өнүмдөр жана Кызматтары, Үчүнчү Тарап Программалары, Үчүнчү тарап Мазмун же Үчүнчү Тарап Кызматтары жана тийиштүү өнүмдөр же Кызматтардын жаңыртуулары же жаңыртуулар тууралуу эскертүүлөрдү жеткиликтүү кылышы же жибериши мүмкүн.

(c) "Булут-негиздүү" Кызматтар. BBM Solution кызматы BlackBerry Компаниялар Тобу же анын кызмат берүүчүлөрү тарабынан сунулган алыстан жетүү, сактоо же резервдик система функцияларды камтыган "булут-негиздүү" билдирүүлөр жана башка Кызматтарды сунганын түшүнөсүз, жана Сиз мындай Кызматтарды колдонуу менен Сиз киргизген, сунган же мындай Кызматтарга кошкон маалыматыңызды (мисалы үчүн, дисплей ат жана сүрөттөр, статус билдирүүлөрү, контакттар тизмеси жеr группалары, календарь, же башка тапшырмалар жана медиа файлдары сыяктуу түзмөк үстү маалыматтар) BlackBerry Компаниялар Тобу тарабынан Келишимиңиз аркылуу сунулган Кызматтарды жеңилдетүү үчүн BlackBerry компаниясы тарабынан колдонулушу мүмкүн болгондугун кабыл аласыз жана мындай маалыматты BlackBerry компаниясына бергенге бардык макулдуктарга ээ болгонуңузду тастыктайсыз.

(d) Социалдык функционал. BBM Solution кызматы Сизди жеткиликтүү жана башкалар менен байланышка чыгууну жана BlackBerry компаниясы тарабынан жеткиликтүү болгон Үчүнчү Тарап Программалары же Үчүнчү Тарап Кызматтары менен тажрыйбаңызды орчундатууну мүмкүн кылган "Социалдык функционалды" камтыйт. Эгерде Сиз мындай функционалды колдонсоңуз, Сиз башкалар менен байланышка чыгуу жеткиликтүүлүгүңүз башкаларга көрсөтүлөөрүнө, жана профилиңиз, дисплей атыңыз, дисплей сүрөтүңүз, статус билдирүүңүз, мүчөлүк статусуңуз, жана башка маалыматтар башкалар тарабынан көрүнө алгандыгына жана комментарий бериле алгандыгына макулдук бересиз. Мисалы үчүн, эгерде Сиз BBM социалдык платформасы менен кошулган Кызматты же Үчүнчү Тарап Кызматын колдонсоңуз, Сиз мындай функционал бар болгон кезде төмөнкүлөргө макулдук бересиз: (i) Сиздин BlackBerry Messenger контакттарыңыз Сиз мындай Кызматты же Үчүнчү Тарап Кызматын колдонуп жатканыңызды көрө алышат, (ii) контакттарыңыз Сиздин профилиңизди жана жүктөп алган, пайдаланып жаткан, же бөлүшүүгө даяр болгон Мазмунуңузду (оюндар, музыка же башка медиа файлдары, Кызмат же Үчүнчү Тарап Программасына жараша), ошондой эле Сиз же башкалар алар жөнүндө жазган комментарийлерди көрө алышат, (iii) Контакттарыңыз жөнүндө, же алардын Кызмат же Үчүнчү Тарап Кызматын колдонуу алкагында жүктөп алган же пайдаланып жаткан Программа же Мазмун жөнүндө комментарийлерди жазганыңызда, Сиз тууралуу маалымат (комментарийлериңиз , колдонуучу профиль атыңыз, жана дисплей сүрөтүңүз башка колдонуучунун контакттарына көрсөтүлүшү мүмкүн, жана (iv) Кызмат же Үчүнчү Тарап Кызматы Сиздин тандоолоруңуз жана Кызмат же Программанын пайдаланууңузга негизделген сунуштарды даярдоо үчүн автоматтык функционалды камтышы мүмкүн. Өтүнүч мындай Кызматтар же Программа үчүн жекелик артык көрүүлөрүн жеткиликтүүлүгү үчүн тийиштүү Кызматтар же Программанын тийиштүү артык көрүүлөрдү текшериңиз.

(e) Үчүнчү Тарап Кызматтары менен интеграция. BBM Solution кызматынын иштөөсү үчүн Үчүнчү Тарап Кызматтары талап кылыныш мүмкүн (мисалы үчүн, Зымсыз Кызматтар). Эгерде Сиз BBM Solution кызматы менен Үчүнчү Тарап Кызматтарды байланыштырууну тандасаңыз (мисалы үчүн, BBM Solution кызматы алкагында социалдык тармактарды колдонууну мүмкүн кылган Кызматтарды же үчүнчү тараптар тарабынан сунулган башка Кызматтарды), Сиз BlackBerry Үчүнчү Тарап Кызматтарына атыңыздан Сиздин кирүү маалыматыңыз менен жекелик максаттарыңыз үчүн кирүүгө жана мындай Үчүнчү Тарап Кызматтарына байланыштуу жекелик маалыматыңызды иштетүүгө тапшырма бересиз. Иштетилген маалымат төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн: (i) Сиздин BlackBerry ID же башка тийиштүү аккаунт ID кодуңуз, парольдор, аутенитификация жетону же BBM Solution кызматы менен байлаганыңыз ар бир мындай Үчүнчү Тарап Кызматы же башка аккаунт(тар) үчүн башка маалымат; (ii) Аккаунт профилиңиздин маалыматы (мисалы үчүн, BlackBerry ID кодуңуз, дисплей сүрөтүңүз, дисплей атыңыз (iii) Түзмөгүңүздөгү контакттардын маалымат ы , (iv) Программа аккаунтуңузга кайсы үчүнчү тарап иштемелерди же Кызматтарды байлаганыңыз тууралуу эскертүү; жана (v) үчүнчү тарап Программа аккаунтуңузга үчүнчү тарап иштемелерди же Кызматтарды байлап пайдаланууңуздан жаралган иштөө маалыматы (мисалы үчүн, Программа аккаунтуңуздун профиль кутучасында көрсөтүлгөн байланган үчүнчү тарап оюндары же иштемелеринде Сиз жеткен эң жогорку баллдарыңыз, байланган үчүнчү тарап иштемелерди же Кызматтардын пайдаланууңуздан жаралган жана Программанын чат функционалы аркылуу мүмкүн болгон кыска билдирүүлөр маалыматы жана, ж. б.). Мындан тышкары BlackBerry компаниясы тийиштүү Үчүнчү Тарап Кызматтарына (анын ичинде Зымсыз Кызмат Берүүчүлөрү) активация, төлөтүү, сунуу, тейлөө жана деактивация максаттары үчүн жекелик маалыматыңызды берүүгө тапшырма бересиз. Мындай Үчүнчү Тарап Кызматтары BlackBerry компаниясынын контролунда эмес. Эгерде жекелик маалыматыңыз Зымсыз Кызмат Берүүчүңүзгө, же BBM Solution кызматы менен колдонулган үчүнчү тарап өнүмдөр же Кызматтарга ачылса, бул тийиштүү Келишим(дер) жана ал үчүнчү тараптардын жекелик саясаттарына таянат, жана Сиз Үчүнчү Тарап Кызматтары жана Үчүнчү Тарап Программаларын колдоноордон мурда ал шарттарды карап чыгышыңыз зарыл. Ал Үчүнчү Тарап Кызматтары жана Үчүнчү Тарап Программаларындагы көбүрөөк маалымат алыш үчүн жана бар болсо, уруксаттарды жана жеткиликтүү башкаруу контролдорду тандоо үчүн Түзмөгүңүздүн Программасындагы артык көрүүлөр жана жардам менюсүн карап чыгышыңыз зарыл.

(f) Cookie жана ага окшогон технологиялар. Белгилүү Кызматтарга кирүүңүз, Сиздин жана BlackBerry компаниясынын коопсуздугу, Кызматтардын колдонуусун жеңилирээк кылуу же тажрыйбаңызды өнүктүрүү, же Кызматтарыбыз жана BBM Solution кызматыбызды жакшыртуубуз максаты менен колдонуучулар аларды кандай колдоноорун жакшыраак түшүнүшүбүз үчүн BlackBerry Компаниялар Тобу «cookie» аттуу (Түзмөгүңүздө сакталган кичинекей берилмелер файлдары) же ага окшогон анонимдик маалымат колдонгон аспаптарды колдонушу мүмкүн.

(g) Колдоо жана сапатты камсыз кылуу. Эгерде Сиз BlackBerry компаниясы менен колдоо көрүү үчүн байланышсаңыз же диагностикалык жана башка техникалык маалыматты BlackBerry компаниясына электрондук почта же BlackBerry компаниясынын мындай максаттарга атайын арнаган башка куралдар аркылуу жиберсеңиз, Сиз BlackBerry Компаниялар Тобунун Түзмөгүңүздөгү идентификаторлор, жабдуулардын ID коддору жана модель номурлары, эстутум статусу, иштетүү тутуму жана чөйрө маалыматы, батарея статусу, Wi-Fi/WLAN, радио же зымсыз байланыш күчү жана байланыштар, жүктөлгөн иштемелердин тизмеси, иштемелер колдонулушу, иштеп жаткан процесстер тууралуу берилмелер жана түзмөк конфигурациясы, система окуялары, жана Түзмөгүңүз жана Түзмөгүңүздөгү Программанын абалы тууралуу дианостикалык максаттуу башка маалыматтар сыяктуу техникалык маалыматты жыйнашына макулдук бересиз. Мындай маалымат кемчиликтерди жоюу, кардар колдоо, Программа жаңыртуулары, жана BlackBerry компаниясынын өнүмдөрү жана Кызматтары BlackBerry компаниясынын Жекелик Саясатына жараша жакшыртуу максаттары менен жыйналат. Эгер анализ боюнча үчүнчү тарап өнүмдөрү тийиштүү деп аныкталса BlackBerry компаниясы кемчиликтерди жоюу процессинин бөлүгү катары ал үчүнчү тарапка белгилүү диагностикалык же техникалык маалыматты жибериши мүмкүн. BlackBerry компаниясы жана анын кызмат берүүчүлөрүнө телефон чалуулар окутуу, сапатты камсыз кылуу, кардар колдоо жана эскерүү максаттары менен жазылышы мүмкүн экендигин түшүнүп кабыл аласыз.

(h) Билдирүүлөрдү сактоо. BBM Solution кызматына жиберилген билдирүүлөрдүн мазмундары BlackBerry компаниясы тарабынан сакталып архивге киргизилбейт. BBM билдирүүлөр BlackBerry компаниясы тарабынан же атынан иштетилген берилме кызматтары аркылуу жиберилет, жана алуучу(лар)га онлайн абалда болсо алуучу(лар)га изделет. Билдирүү жеткизилген кезде ал биздин серверлерибизде башка сакталбайт. Эгер алуучу(лар) онлайн абалда эмес болсо, жиберилген билдирүүлөр BlackBerry компаниясы тарабынан же атынан иштетилген серверлерде жиберилмейинче отуз (30) күн сакталат, андан кийин жиберилбеген билдирүүлөр серверлерибизден өчүрүлөт. Жиберилген билдирүүлөрдүн мазмундары BlackBerry компаниясы тарабынан сакталбайт жана жазылбайт, жана түздөн түз жиберүүчү жана алуучунун түзмөктөрүндө ал колдонуучулар тарабынан өчүрүлмөйүнчө сакталып турат. Жогоруда айтылгандарга карабастан, BlackBerry компаниясы билдирүүлөр жана Түзмөктөр менен байланыштуу транзакциялык маалыматты сактап калышы мүмкүн (мисалы үчүн, натыйжалуу жиберилген билдирүүнүн датасы жана убакыты). BBM Solution кызматы аркылуу жиберилген билдирүүлөр жалпы саясаттарыбызга ылайык жиберилүүдөн кыска бир мөөнөт үчүн серверлерибизде сакталып турат, бирок кыска бир мөөнөт ичинде өчүрүлөт жана аркыл маалыматтан тазаланат.

(i) Эл аралык которуулар. BlackBerry Компаниялар Тобунун жекелик маалыматты жана байланыш мазмунду камтыган берилмелерди (анын ичинде "булут-негиздүү" жана алыстан кирүү, сактоо же резервдик системалар) колдонуучулар турган жана алардан башка өлкөлөрдө, анын ичинде, Канада, Кошмо Штаттары, Улуу Британия же Европа Экономикалык Аймагындагы башка өлкөлөр, Сингапур же Азиядагы башка өлкөлөр, Биргелешкен Араб Эмирликтери же Жакынкы Чыгыштагы башка өлкөлөр, же BlackBerry Компаниялар Тобунун уюмдары жайгашкан башка өлкөлөрдөгү BlackBerry компаниясы тарабынан же атынан иштетилген серверлерде иштетилиши мүмкүн экендигин түшүнүп макулдук бересиз. Эгерде колдонуучулар Европа Экономикалык Аймагындагы бир өлкөнүн же жекелик маалыматты өлкөсүнүн тышына жиберилиши үчүн макулдук талап кылган башка бир өлкөнүн тургун болсоңуз, Сиз мындай иштетилүүгө макулдук бересиз жана тийиштүү мыйзам боюнча колдонуучуларыңыздан керек болгон бардык макулдуктарды камсыз кылганыңызды тастыктайсыз.

20. Колдонуучу берилмелери. 19 Бөлүмдө талап кылынган аркыл ачып берүүгө кошумча катары, Сиз жана колдонуучуларыңыз BlackBerry Компаниялар Тобу Сиз жана колдонуучуларыңыздын берилмелерин, анын ичинде жекелик маалымат, байланышыңыздын мазмундары же BBM Solution кызматын жана Кызматтар же Программаны пайдаланууңуз жана BBM Solution кызматы алкагында колдонулган жабдуулар тууралуу маалыматты ("Колдонуучу берилмелери") кирүүгө, сактоого жана BlackBerry компаниялар тобу жана анын кызмат берүүчүлөрү, башка шериктери жана өкүлдөрү жайгашкан өлкөлөрдүн мыйзамдары боюнча үчүнчү тараптарга, анын ичинде ички же чет өлкөлүк өкмөт уюмдары, Сизди эскертпестен төмөнкү максаттар менен: (i) юридикалык процесске же өкмөттүн талабына же мыйзамдын кандайдыр бир талабына жараша баш ийюү; (ii) үчүнчү тараптар менен бул Келишимди бузган иш-аракеттерди териштирүү; же (iii) интернет кызмат берүүчүлөр, тармактар же компьютердик уюмдардагы системалык администраторлору менен бул Келишимдин толук кандуу иштеши үчүн ачып берүүгө укуктуу экендигин түшүнүп кабыл аласыз. Жогоруда айтылгандай Сиз тийиштүү мыйзам боюнча мындай берилмелердин BlackBerry Компаниялар Тобу тарабынан жыйноо, колдонуу, иштетүү, жиберүү жана ачып берүүгө керек болгон колдонуучуларыңыздан бардык макулдуктарды камсыз кылганыңызды тастыктайсыз.

21. Дайындоо жана укуктарды берүү. BlackBerry компаниясы бул Келишимди Сизди эскертпестен дайындашу мүмкүн. Сиз BlackBerry компаниясынан жазуу түрүндөгү макулдугу (мындай макулдук BlackBerry компаниясынын ыктыярына жараша жоюулушу же токтотулушу мүмкүн) болмоюнча бул Келишимди толугу менен же бир бөлүмүн дайындай албайсыз жана BlackBerry жазуу түрүндөгү макулдугу болмоюнча жараксыз болуп эсептелинет. BlackBerry компаниясы бул Келишим боюнча бардык милдеттерди өзү же жалданган ишканалар тарабынан аткарышы мүмкүн.

22. Эскертүүлөр. Бул Келишимде башкача айтылган учурлардан башка, бардык эскертүүлөр же башка байланышуулар жазуу түрүндө жана алуучунун өзүнө курьер же почта аркылуу тарабыңыздан BlackBerry компаниясына билдирген почта дарегиңизге, жана BlackBerry Singapore Pte. Limited at 1 International Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore 609917, Attention: Managing Director адресине жөнөтүлгөн кезде ыкмасы менен жөнөтүлдү деп эсептелинет. Жогоруда айтылганга кошумча катары, BlackBerry компаниясы бул Келишим боюнча аркыл эскертүүлөрдү Сизге электрондук түрдө жибериши мүмкүн. Электрондук эскертүүлөр BlackBerry компаниясы билдирген электрондук почта дарегиңизге жиберилген кезде ыкмасы менен жөнөтүлдү деп эсептелинет жана эгерде Сиз BlackBerry компаниясына мындай дарек бербеген болсоңуз эскертүүлөр http://www.blackberry.com/legal/ сайтында жазылган кезде ыкмасы менен жөнөтүлдү деп эсептелинет

23. Форс-мажор. Бул Келишимдеги башка шарттарга карабастан, эч бир Тарап бул Келишимдеги милдеттерин акылга сыярдык башкаруусунун тышында болгон жана бул Келишимдин 17(a)(ii) Бөлүмүндө камтылган себептерден улам аткара албашы үчүн бул Келишимди бузган деп эсептелинбейт. Бул шарт бул Келишим боюнча эч бир Тараптын башка Тарапка төлөө милдетин аткарбай коюшуна бир актануу катары кабыл алынбайт.

24. Жалпы.

(a) Үчүнчү тарап бенефициарлары. BlackBerry өкүлдөрү жана BlackBerry компаниясын жана анын өкүлдөрүнүн мүдүрлөрү, жумушчулары жана ишчилери ушуну менен бул Келишимдин төмөнкү Бөлүмдөрдүн максаттары үчүн Үчүнчү тараптар укуктары закону жана бул бөлүмдө аныкталган шарттарга ылайык үчүнчү тарап бенефициарлары деп каралат: "Өзгөчө Кырдаал Кызматтары" (8 Бөлүм), " BBM Solution кызматыңыз үчүн жоопкерчилигиңиз " (16 Бөлүм), "Жоопкерчилик чектөөлөрү" (18 Бөлүм) жана "Гарантия, жоопкерчиликтен баш тартуу" (17 Бөлүм) ар бири бул Келишимге тарап болгондой, бул Бөлүмдүн жана келишимдердин талаптарына жараша (Үчүнчү тараптар укуктары) Сингапур 2001 Закону ("Үчүнчү тараптар укуктары" закону). Кызматтарга мазмун берүүчүлөр "BBM Solution кызматы колдонуу эрежелери" (Бөлүм 2) жана "Интеллектуалдык менчик" (Бөлүм 9) бөлүмдөрүндө аныкталган коргоо жана чектөөлөрдүн ар бири бул Келишимдин тараптары болгондой үчүнчү тарап бенефициарлары болуп эсептелинет. Эгерде Сиз Программаны Apple's iTunes Store дүкөнүндөн сатып алган болсоңуз, Сиз Apple Inc. компаниясынын жана анын өкүлдөрүн бул Келишимге үчүнчү тарап бенефициарлары болгодорун түшүнүп кабыл аласызз, жана Сиздин бул Келишимди кабыл алышыңыздан улам, Apple жана анын өкүлдөрүн үчүнчү тарап бенефициарлары катары BBM Solution кызматын iOS платформасында колдонушуңуздун алкагында бул Келишимди ишке ашырууга укуктары бар (жана бул укуктары кабыл алган) деп эсептелинет. You also acknowledge жана agree that Apple Inc. жана анын өкүлдөрү BBM Solution кызматы үчүн, BBM Solution кызматына тиешелүү Сиздин же үчүнчү тараптардын арыздарына, BBM Solution кызматын тейлөөсү жана колдоосуна жооптуу болбогондорун түшүнүп макулдук бересиз. Бул Келишимде жана Үчүнчү тараптар укуктары" законунда ачык түрдө башкача айтылгандан башка, мындагы шарттар Тараптардын гана (башка адамдар же уюмдардын эмес) пайдасы үчүн каралган.

(b) Милдеттерди аткарбоолорду кабыл албоо. Кайсы аткарбоо мүмкүн эместик, кечигүү же аркыл башка мыйзамдык доктрина негизинде болсо болсун мындай кабыл албоо Тараптын тийиштүү адамы тарабынан жазуу түрүндө берилмейинче эч бир Тарап бул Келишим боюнча эч бир укукту кабыл албаган деп эсептелинбейт. Бир учурдагы бул Келишимдин аркыл шартты кабыл албоосу, же аркыл шартты бузуусу башка учурдагы кабыл албоосуна негиз боло албайт.

(c) Күчтө болуу мөөнөтү. Бул Келишимде камтылган шарттар, эрежелер, убадалар жана гарантиялар бул Келишимдин аткаралышы, токтотулушу жана жокко чыгаруусундан кийин күчтө калат.

(d) Башкарган мыйзам жана тартыш-талаштарды чечүү. БУЛ КЕЛИШИМ МЫЙЗАМ ЧАТАШУУЛАРДЫ БАШКАРГАН МЫЙЗАМДАРДЫН ТЫШЫНДА СИНГАПУРДУН МЫЙЗАМДАРЫНА ЫЛАЙЫК ТҮШҮНҮЛӨТ ЖАНА БАШКАРЫЛАТ. Тараптар Бириккен Уюмдардын Эл аралык Соода Келишимдери боюнча Конвенциясынын бул Келишимдин ишке ашырылуусуна тийиштүү болбогонун кабыл алышат.

Сиз шартсыз түрдө аркыл жай жана forum non-conveniens сыяктуу негиздүү жана буларга окшош арыздардан баш тартасыз, жана шартсыз түрдө тийиштүү мыйзамдарга ылайык процесстердин почта аркылуу тейленүүсүнө макулдук бересиз жана шартсыз түрдө Сингапурда жайгашкан соттордо бай ийюүгө макулдук бересиз, жана Сиз жана BlackBerry компаниясы ал соттордо жекелик көрүлүүгө макулдуктарын беришет. Эгер өлкөңүздө соттор Сизге жогоруда белгиленген соттордо көрүлүүгө макул болбосо бул Келишимге тийиштүү же байланыштуу аркыл талаш-тартыштар үчүн Сиздин тургуну болгон өлкөнүн юрисдикциясы тийиштүү болот. Тараптар бул Келишимге тийиштүү же байланыштуу аркыл талаш-тартыштар присяжный сотунда каралбай тургандыгын кабыл алышат жана присяжный сотуна болгон аркыл укуктарында баш тартышат. BlackBerry компаниясы макулдугу болмоюнча Тараптар ортосундагы, же Сизден башка бир кишини камтыган эч бир талаш-тартыш башка талаш-тартыштар менен бириктирилбейт.

Жогоруда айтылгандан эч нерсе эч бир Тараптын аркыл сотто же компетенттүү юрисдикцияда соттук же башка кабыл көргөн жардам көрүүсүнө тоскол боло албайт. Өзгөчө, BlackBerry компаниясы төмөнкүлөргө негизделген арыз же талаш-тартыштар боюнча соттук же башка кабыл көргөн процесстерди уюштуруу, анын ичинде соттук өкүм чыгаруучу процесстер (же өлкөңүздөгү тийштүү чаралар) укугу бар: (i) BBM Solution кызматын же бир бөлүмүн сатып алууңузга тийиштүү BlackBerry компаниясына болгон карыздарыңыз боюнча; жана (ii) бул Келишимдеги "BBM Solution кызматы колдонуу эрежелери" (2 Бөлүм), "Программа колдонулушу" (3 Бөлүм), "Интеллектуалдык менчик" (9 Бөлүм), "Экспорт, импорт жана колдонуу чектөөлөрү жана АКШ өкмөт лицензиялары" (10 Бөлүм), "Коопсуздук, аккаунттар жана парольдор" (11 Бөлүм), "Жекелик жана тескери долбордоо" (12 Бөлүм), жана "Токтотуу натыйжалары" (15 Бөлүм) аттуу бөлүмдөрүн бузуу же аткарбоолоруңуз негизинде.

(e) Бөлүнүүчүлүк. Бул Келишимдин аркыл бөлүмү, шарты, эрежеси, сүйлөмү же бөлүгү ("Бөлүк") компетенттүү уюм же юрисдикция тарабынан мыйзамсыз же жарабас деп каралса, анда ал Бөлүктүн жарабастыгы төмөнкүлөргө таасир этпейт: (i) бул Келишимдин калган бөлүктөрдүн мыйзамдуулугу жана жарамдуулугу; же (ii) ал Бөлүктүн аркыл башка юрисдикцияда мыйзамдуулугу жана жарамдуулугу, жана эгер ал Бөлүк чектетилүүгө жарамдуу болсо бул Келишимдин мыйзамдуу жана жарамдуу болгон даражага чейин гана чектетилет.

(f) Тил. Эгер бул Келишим англис тилинен башка бир тилге которулса, анын англис тилиндеги версиясы үстөмдүк кылат. Эгер өлкөңүздө тыюу салынбаса, бул Келишимге тийиштүү жана байланыштуу аркыл талаш-тартыштар жана соттук чаралар англис тилинде өткөрүлөт.

(g) Толук Келишим. Бул Келишим (ага аркыл тиркемелердеги шарттарын да камтып турган абалы менен), Тараптар ортосундагы тийиштүү нерсеге байланыштуу толук Келишимди түзөт жана бул Келишимде аныкталгандардан башка Тараптар ортосунда Программага тийиштүү эч бир шарттар, эрежелер, гарантиялар, убадалар жок. Жогоруда айтылгандарга карабастан, Тараптар ортосунда башка Келишимдер BBM Solution кызматынын пайдалануусун башка бөлүмдөрүн башкара алат. Бул Келишим Тараптар ортосунда жазуу же оозеки түрдө болсун мурдагы же учурдагы тийиштүү нерсеге байланыштуу аркыл келишимдер, макулдашуулар, гарантиялардын ордун алат жана Сиз бул Келишимди кабыл алаардан мурда жогоруда айтылгандардын эч бирине таянып кабыл албаганыңызды тастыктайсыз. Бул Келишим Тараптардын эки жактуу келишүүсү боюнча ар убакта өзгөртүлө алат. BlackBerry компаниясы ачык түрдө тийиштүү мыйзамдар боюнча тыюу салынган кездерден башка, BlackBerry компаниясы өз ыктыярына жараша жана Сизге акылга сыярдык мөөнөт мурда электрондук түрдө (жогорудагы Эскертүү шарты боюнча) же http://www.blackberry.com/legal сайтында өзгөрүү эскертүүсүн жарыяланышы аркылуу эскертүү берүү менен бул Келишимге өзгөртүүлөрдү (анын ичинде мыйзамдардын талабын аткаруу (анын ичинде, бул Келишимдин ишке ашырылуусун камсыз кылуу үчүн) же ишкердик практикадагы өзгөрүүлөргө ылайык) киргизүү укугун сактайт. Эгерде Сиз өзгөрүү эскертүүсүн алгандан алтымыш (60) күндөн кийин BBM Solution кызматын колдонсоңуз анда ал өзгөрүүлөрдү кабыл алган деп эсептелинесиз. Эгерде Сиз өзгөрүүлөр тууралуу бир сурооңуз болсо, анда өтүнүч өзгөрүү эскертүүсүн алгандан кийин алтымыш (60) күн ичинде legalinfo@blackberry.com аркылуу байланышыңыз.

(h) Мыйзамдарды сактоо. Бул Келишимдин жана бардык тиешелүү келишимдердин аткарылышы үчүн өлкөңүздөгү тийиштүү мыйзамдар боюнча керектүү бардык лицензиялар, каттолор жана уруксаттарды өз эсебиңизден сатып алууга макулдук бересиз. Өзгөчө жана шектүүлүктөргө жол бербөо максаты менен, BBM Solution кызматын жүктөө жана пайдаланылышында бардык тийиштүү мыйзамдар жана эрежелерге баш ийесиз, анын ичинде Программаны импортоо үчүн керектүү бардык лицензиялар, каттолор жана уруксаттарды алуу. BlackBerry компаниясына BlackBerry компаниясын мезгил мезгил менен талап кыла турган мындай шарт жана эрежелерге баш ийгендигиңизди тастыктаган убадалар жана расмий документтерди сунуштайсыз. Жогоруда айтылгандарды чектебестен, белгилүү Кызматтар жана Үчүнчү Тарап Кызматтары дүйнө боюнча жеткиликтүү болгондуктан, эгерде Сиз ал Кызматтар же Үчүнчү Тарап Кызматтарды BlackBerry компаниясы же тийиштүү үчүнчү тараптар ал Кызматтар же Үчүнчү Тарап Кызматтарды дайындаган өлкөлөрдөн жетип алсаңыз, аны өзүңүздүн ыктыярыңыз менен гана кыласыз жана тийиштүү мыйзамдар жана эрежелерге жооптуу болосуз, анын ичинде тийиштүү Кызмат, же Үчүнчү Тарап Кызматы, жана тийиштүү Мазмун, Үчүнчү Тарап Буюмдары же Программанын экспорту, импорту, колдонулушу, жиберилиши жана байланышы боюнча. Мында ары, BlackBerry компаниясы BBM Solution кызматы жана Үчүнчү Тарап Буюмдарын ал жайларда толук кандуу иштөөсүн камсыз кылат деген гарантия бербейт. Сиз Программа же Үчүнчү Тарап Буюмдарын жүктөп алуусу мыйзамсыз болгон жайлардан жүктөп албаганыңызга макулдук бересиз. Жогоруда айтылгандарды чектебестен, эгер тийиштүү мыйзам Сизди BBM Solution кызматындагы видео жана аудио чат функционалы сыяктуу видео жана аудио өзгөчөлүктөрдү колдонууңузга тыюу салса анда Сиз бул BBM Solution кызматынын өзгөчөлүктөрүн же өнүмдөрүн колдоно ала албайсыз жана/же Өзгөчө Кырдаал Кызматтарына жетүү сиздин жоопкерчилигиңиз болуп эсептелинет.

(i) Чоңойтулган Маанилер. "Анын ичинде" же "сыяктуу" "чектөөсүз анын ичинде" жана "чектөөсүз сыяктуу" деген маанилерге ээ болот.

(j) Иммунитет жоктугу. Эгерде Бруней өлкөсүнүн тургуну болсоңуз, Сиз макулдук бересиз жана жекечe ишкердик мыйзамдарына баш ийюүгө мажбур болгонуңузду кабыл аласыз жана suit under the Laws of Brunei Darussalam жана Сиздин актив жана менчигиңиз Бруней Даруссалам мыйзамдарына тийиштүү эмес экендигин кабыл аласыз.

(k) Филиппиныда иш жүргүзүу. Тараптар башкалары ичинде, Филиппины Корпорациялар Кодексинин 123, 133 жана 144 Бөлүмдөрү жана 7042 номурлуу Республикалык Закондун максатты боюнча BlackBerry компаниясын Филиппиныда патент алуусу үчүн керек болгондой BlackBerry компаниясын Филиппиныда иш жүргүзбөгөнүн кабыл алышат. BlackBerry компаниясын Филиппиныда иш жүргүзгөнү аныкталса, Тараптар бул Келишимге ылайык олуттуу пайдаларды алууга татыктуу болоорун кабыл алышат. Сиз BlackBerry компаниясын Филиппиныда патент албай туруп иш жүргүзүп жаткандыгын негиз кылып BlackBerry компаниясына каршы чыкпай турганыңызга жана арыз бербей турганыңызга макулдук бересиз.

ЭГЕРДЕ БУЛ КЕЛИШИМДИН ШАРТТАРЫ ЖАНА ЭРЕЖЕЛЕРИ ТУУРАЛУУ СУРООЛОР ЖЕ КЫЗЫКЧЫЛЫГЫҢЫЗ БАР БОЛСО, BLACKBERRY КОМПАНИЯСЫ МЕНЕН legalinfo@blackberry.com АРКЫЛУУ БАЙЛАНЫШЫҢЫЗ.